DIASPORA, A DOUA ROMÂNIE!!!

   Dintre toate libertăţile câştigate după ’89, libertatea de mişcare, cred că a fost şi rămâne cea mai râvnita libertate a noastră a tuturor!!!

Să fii liber să mergi oriunde vrei, să călătoreşti oriunde în lumea asta fără interdicţii şi oprelişti, nouă romanilor ni s-a părut cel mai mare câştig, în noua formă de organizare socio-politica din anii ’90.

După statistici, evident nereale, ar fi plecaţi din ţară 3 milioane de romani, de specialişti  în diverse domenii de activitate, însă în realitate se presupune că sunt cel puţin 4 milioane de cetăţeni romani, plecaţi pentru un trai mai decent şi un loc de muncă, mai bine plătit şi mai respectat. Unii dintre aceştia plecaţi şi stabiliţi acolo, dar cei mai mulţi sunt plecaţi temporar, pentru un an sau doi de zile…

Actuala putere politică a ţării nu reuşeşte să ne numere pe toţi, decât în preajma alegerilor, când îşi fac iarăşi calcule pentru împărţirea algoritmilor politici şi a voturilor celor rămaşi şi la nevoie al celor din diaspora…

Majoritatea românilor plecaţi la muncă sau la studii în străinătate vor să se întoarcă acasă, însă mai aşteaptă ca România să se cureţe de corupţie şi de mentalitatea care ne blochează sistemul social. Noi românii din ţară suntem o opoziţie palidă pentru actualul sistem politic, însă adevarta opoziţie poate fi cea din diaspora…

Diaspora unită!!! Dacă facem un efort de memorie, ne aducem aminte de epoca de tristă amintire, când aşa-zisa opoziţie a regimului ceauşist, era alcătuită în mare parte, din dizidenţi, din romani plecaţi (fugiţi) din ţară şi care erau uniţi în diverse organizaţii prin Europa şi prin lume, luptând pentru drepturile şi libertăţile romanilor rămaşi în ţară. Acea luptă era şi o formă de protest şi opoziţie cuprinsă în diverse acţiuni.

Unele prin presa scrisă, altele prin posturi de radio din Europa şi/sau America… etc. Aici în Europa cel mai căutat post de radio era ‘’Europa liberă’’ şi unde era criticat dur regimul dictatorial din România, prin toate acţiunile ce le întreprindea împotriva drepturilor şi libertăţilor romanilor rămaşi în ţară. Mereu mi-am pus întrebarea de ce în prezent, diaspora nu este unită, împotriva unui sistem politic infracţional şi dictatorial, al partidelor politice din ţară…????

Împotriva confiscării unor drepturi şi libertăţi democratice de către o grupare de infractori politici, care aşa cum ştim cu toţii au jefuit şi distrus economia ţării!!!

Poate este acum timpul să o facă. Ei, diasporeni, sunt cei mai liberi oameni, în sensul că au acea libertate de mişcare în plus, faţă de noi cei ramşi în ţară. De la un salariu mediu de 1000 de euro şi peste, în comparaţie cu cei din ţară cu doar 250-300 de euro având aceleaşi preţuri, diasporenii se ‘’descurcă’’ mult mai bine. Sunt respectaţi şi apreciaţi pentru munca lor depusă. Dar, când vine vorba de ţară, de România, ar fi bine să fim cu toţii uniţi şi să încercăm să stopăm orice derapaje ale sistemului politic românesc, prin orice mijloace…!!!

În primul rând prin mijloacele de comunicare, prin mass-media, scrisă şi audio-vizuală. Nu ştiu să fie multe publicaţii care să critice şi să combată activ, birocraţia, corupţia şi întreaga clasă politica infracţională, arătând cu degetul spre ceea ce se întâmplă în România. Nu ştiu şi nici nu cred să existe… Cu democraţia originală la care suntem supuşi, la modul cum se accesează fondurile europene, la cheltuirea şi jefuirea banului public, precum şi la imensele găuri negre către economia subterană, prin care sunt aspiraţi bani din bugetul ţării. Nu mai vorbin de drepturi şi libertăţi încălcate… etc.

Să fie arătaţi şi combătuţi toţi liderii politici care duc o politică antistatală şi antinaţională, cu nume şi prenume, precum şi cu funcţii publice. Pentru a fi văzuţi şi observaţi de întreaga lume şi Europă, în aşa fel încât să nu poată nici instituţiile statului să dea înapoi în anchetarea lor, cât  mai ales în acuzarea lor, la modul concret.

Dacă toate aceste abuzuri ar fi fost intens mediatizate şi pe plan internaţional, în mod sigur puterea politică ar fi fost atent monitorizată de instituţiile internaţionale fiind mereu presaţi să respecte legile, libertăţile şi drepturile cetăţenilor…Aşa, doar cu mediatizarea internă a unor abuzuri şi ilegalităţi, prin diverse publicaţii tabloid dar şi pe net, în format electronic, actualul sistem politic nu a avut nici o problemă în a-şi consolida şi conserva puterea şi tacticile de manipulare şi jefuirea banului public, închizând orice oportunităţi de dezvoltare a ţării şi a societăţii româneşti….

Prin urmare rolul major al diasporei ar fi şi acela de a exercita presiuni mediatice, prin organismele internaţionale, cât şi prin mass- media,  întocmai după modelul dizidenţilor din epoca ceausistă, pentru a obstrucţiona puterea politică internă, să se transforme în într-o dictatură a partidelor politice.

Mai toate guvernările de după ’90, fără desosebire de culoare politică, au considerat o corvoadă munca lor, de a recâştiga demnitatea romanilor şi de a crea premisele unei dezvoltări economico-sociale în mod real şi firesc. Şi tot astfel, politicienii ajunşi în scaunele puterii au considerat că noi cetăţenii suntem o naţiune de proşti, leneşi,  inculţi, săraci şi fraieri şi că, noi suntem de vină pentru toate relele societăţii româneşti şi în consecinţă, tot noi, trebuie să suportăm toate oalele sparte… Din cauza noastră că suntem prea mulţi bugetari şi cerem mereu bani guvernului…Din cauza noastră că instigam la corupţie şi mită, că nu producem ci doar consumăm,  că nu suntem în stare să ne educăm copii… etc, etc… !!! Noi toţi purtăm vina pentru că ţara merge ca o căruţă cu roţi pătrate şi că, doar ei guvernanţii şi politicienii duc greul societăţii şi abia mai fac faţă eforturilor depuse de a ne…’’sătura’’ pe toţi!!!

Un singur lucru uită mereu guvernanţii şi politicienii, ca noi aceştia mulţi şi proşti le asigurăm lor traiul şi viaţa îmbelşugată pe care o au, din momentul alegerii lor în funcţii şi până la pensie ori la…DNA şi că, nu noi suntem cei care avem doar cerinţe şi nevoi fireşti şi normale din parte guvernanţilor, ci şi ei au datoria sacră de a îmbogăţi şi a înnobila această naţiune şi nu de a o jefui. De a scoate la lumină toate furtişagurile dosite în economia subterană, de a readuce la buget sumele colosale care doar se vehiculează că au fost dilapidate, de a stopa hoţiile şi ticăloşiile ce au lăsat această ţară săracă şi pe oamenii de rând sărăciţi… !!!!

În cele din urmă, diaspora unită ar trebui să fie o voce puternică, care să se facă auzită în toată Europa şi în lume, despre toate aceste derapaje ale puterii politice, despre abuzuri şi încălcări ale legilor, cât şi despre toate ilegalitaţile din România. Nu ştiu, dacă la această oră există undeva prin Europa un post de radio al diasporei române, de exemplu, sau o publicaţie scrisă pe suport de hârtie, cu ediţii în câteva limbi de circulaţie internaţională ???!!!

Cum să ne facem auziţi în lume şi cum să fim crezuţi de instituţiile europene şi internaţionale, despre tot ceea ce se întâmplă în ţară şi despre ilegalităţi şi gravele încălcări ale drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, când din ţară se aud şi răzbat doar şoapte ale unei palide opoziţii interne??!!

Diaspora, a fost şi este o forţă de opoziţie reală, rămâne doar să conştientizeze acest lucru, ajutând pe cei din opoziţia rămasă acasă, de a scăpa definitiv de sistemul politic infracţional ce domina şi asupreşte naţiunea română…!!!!

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns