Profesorii de istorie: “Solicităm introducerea în planurile cadru a două ore de Istorie la clasele V-VIII”

  Profesorii de istorie din învățământul universitar și preuniversitar dar și membrii Federației Euro Education sunt cu toții nemulțumiți de modul în care se trasează viitoarele programe școlare de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Inițiativa a aparținut județului Dolj, informează publicația lupa în urmp cu câteva zile. Iată care sunt cerințele:

  “Având în vedere dezbaterea inițiată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice cu privire la planurile cadru din învățământul preuniversitar, clasele V-VIII, profesorii de Istorie din învățământ, profesorii din mediul universitar,  împreună cu Federația Euro Education își exprimă următoarele puncte de vedere: Niciuna din cele trei variante oficiale propuse până acum de Comisia de la Institutul de Științe ale Educației și o așa-zisă a patra propunere avansată în presă de o parte a membrilor Comisiei sus-numite nu corespunde realităților actuale din învățământul preuniversitar. Comisia constituită nu este reprezentativă, nefiind cooptat în cadrul acesteia nici un profesor de Istorie, în condițiile în care se discută despre disciplina Istorie și numărul de ore distribuit acesteia. Întrucât învățământul românesc este parte componentă a spațiului educațional european, unde se regăsesc între 3 și 5 ore de Istorie pe săptămână, considerăm că și din acest punct de vedere trebuie să ne aliniem la standardele europene de învățământ. Solicităm introducerea în planurile cadru a două ore de Istorie la clasele V-VIII. Disciplinele pe care Comisia intenționează să le introducă, și anume: educația pentru drepturile copilului (clasa a V-a), educația interculturală (clasa a VI-a), educația pentru cetățenie democratică (clasa a VII-a), educația economică (clasa a VIII-a), nu corespund cerințelor reale ale învățământului românesc.

De asemenea, este necesară o transparență totală în ceea ce privește dezbaterile și deciziile Comisiei întrunite la MENCS. În sprijinul argumentației  invocăm doar câteva dintre principiile incluse în Recomandarea 15 din 2001 privind predarea Istoriei în Europa în secolul al XXI-lea adoptată de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 31 octombrie 2001.” Conform acesteia predarea Istoriei trebuie:

  •  Să ocupe un loc central în educația unor cetățeni responsabili și implicați activi în societate.
  •  Să fie un factor decisiv în reconcilierea, cunoașterea, înțelegerea și respectul reciproc între popoare.
  •  Să contribuie la cunoașterea moștenirii istorice europene”, se arată într-un comunicat emis biroului de presă al publicației lupa.

Lasă un răspuns