Share
Cele patru instincte, devenite patimi!

Cele patru instincte, devenite patimi!

   «Savantul profesor universitar, regretatul Dr. N. Paulescu, în cartea sa: Cele patru patimi şi remediile lor (Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1921) spune că oamenii sunt înzestraţi de Dumnezeu cu patru instincte principale: instinctul de nutriţie, instinctul de reproducţie, instinctul de proprietate şi instinctul de dominaţie. Omul adică, din fire tinde spre hrană, din fire tinde spre înmulţire, din fire tinde spre avere şi tot din fire tinde spre stăpânire. Aceste instincte însă, create în vederea unui scop, în urma conflictelor sociale, au deviat, au decăzut, s’au schimbat în patimi, în instincte alterate, anume: în patima beţiei (beţie de alcool, tutun, stupefiante, etc), desfrâului, hoţiei (lăcomie) şi trufiei, «cari corespund celor patru instincte fireşti (p. 12). Drept remediu împotriva acestor patimi, eminentul luptător naţional creştin, prescria voinţa. Voinţa e singurul mijloc capabil de a vindeca o patimă (p. 21). Voinţa este leacul care potoleşte patimile şi aşează instinctele pe calea destinaţiei lor naturale. Până aci filosofia. Dar de aci vine viaţa. Şi viaţa nu « tot una cu filosofia. De aceea, foarte natural se naşte întrebarea: Poate voinţa singură să înfrâneze patimile ? Căci realitatea ne arată că omul are totdeauna conştiinţa binelui şi aude din adâncurile sufletului glasul instinctului curat, dar face, uneori fără voia lui, răul, păcatul. Şi aşa, oscilează necontenit şi tragic între chemările spiritului şi între amăgirile materiei. Deci încă odată să ne formulăm întrebarea: poate voinţa să înfrâneze patimile? Vom răspunde cu Biblia în mână şi cu natura în faţă.»

Pr. Ilarion Felea, REVISTA TEOLOGICĂ ORGAN PENTRU ŞTIINŢA ŞI VIAŢA BISERICEASCĂ, Anul XXVII Martie 1937 Nr. 3  

_________________________________________________________________________________________________________________________

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Leave a Comment