Dum. sept. 27th, 2020

  Dan Brown, faimosul luptător pentru adevărul științific, se îmbogățește vădit. Iar primele cărți despre istoria religiei iau adus nu numai bani, dar și glorie printre oamenii de știință, ateiști. Laurii sunt puși pe frunte, iar apetitul crește. Iată, îndrăznește să ceară binecuvântare chiar și de Papa de la Roma. Fan al științei, binelui, savantul dorește ca lumea singură să ucidă credința religioasă în sine, adică „răul”. 

Ce mai dorește în fapt acest săr Brown? „Viață veșnică” implantată în o conștiință artificială colectivă, a societății americane moderne, deja o are. Oricum, noțiunea “conștiința colectivă” propusă de Dan e numai alături de veșnicia reală, de credința religioasă, o conștiință eternă și autonomă. „Conștiința colectivă”, astfel formulată de autor, se asemănă cu o scânteie. S-a aprins și… s-a stins. Relație directă cu religia ea nu are. E necesar de explicat acest lucru mai pe larg?

Pe lângă „conștiința colectivă” creată artificial de modul de viață american, mai există conștiința naturii care se răzbună pe acest popor, aducând-ui anual distrugeri enorme directe, climaterice, sau distrugeri indirecte prin acte de terorism (Din altă parte: 35 mii de copii americani mor anual numai din cauza prezenței în uz liber al armelor de foc). Produsul modului de viață american, exprimat prin materialul științific al scriitorului Dan Brown, ar trebui să aibă îndreptarea directă spre lada de gunoi. Dar iată, cineva traduce “marea” operă, o propune în citire pe piața românească pentru a îmbolnăvi, la fel, și mentalitatea română. E grav! Grav…

1. Glorie, lui Brown! 
Nu ne-a trecut nici prin gând ideea de a chema cititorii acestui articol să evite opera lui Dan. Bună sau rea, oricare operă are dreptul liber la existență. Fiecare practică rea e și utilă. Odată determinată ca rea această operă nu va mai fi repetată în variante de alții, pentru a nu înmulți răul. Așa dar, nu vom chema să distrugem răul pe care îl vedem în noua carte a autorului, ci vom încerca să-l legăm armonios, prin știință și credință, de… bine. Un echilibru creat astfel (rău-0-bine) va fi mult mai util, decât chemarea lui Dan de a ignora religia din viața omului post modern. Lumea modernă evită sclavagismul, iar sclavi se mai găsesc și astăzi. Toată lumea judecă fascismul, iar fascismul e printre noi. Ne uluim de terorism, iar terorismul e aici, chiar în noi (E imposibil de convins prin frică, arme de foc, pe omul dezamăgit în cunoaștere, pe cel care vrea să plece „trântind ușa” din această lume. Educația contradictorie, tradițională (Viața e luptă!), încă nu e fertilizată pentru a naște pruncul său: Educația complementară (Viața e dragoste.) (propusă la „Centrul românesc de Știință și Cultură”)). Cârpa americană cu desenul inimioarei roșii sub care scrie „All you need is Love” nu mai e eficientă.

Glorie, lui Brown! Probabil, opera lui e un bol al intelectului său rătăcit care caută de a fi umplut cu rațiune. Iar dacă banul e rațiune, apoi conținutul acestui bol e obținut. Aflat în calea mișcării lumii noi spre post modernism, fiecare om va trebui să mute din calea sa această povară, operă grea, deoarece ea nu le aparține ca rațiune. Antrenamentul mintal practicat de unii la citirea acestei opere va fi util pentru localizare, iar apoi, opera dată să fie știută numai din descrierile istoricilor. E normal. Volumul materialelor tipărite într-un an contemporan e egal cu volumul tuturor materialelor tipărite în ultima mie de ani. Ce poți să cauți într-un bol în care rațiune nu e? (Ia vedeți, câte pagini de „adevăr” sunt în acea carte!) 

Pentru a nu trata abordarea dată ca pe o ofensă la adresată autorului, Dan Brown, sau chiar la adresa cititorului încântat de opera lui, sunt necesare puține lucruri de explicat. Doar pe câteva pagini. Lucrurile se vor expune spațial. Ne vom folosi de axiome. Părerile personale, ca și iluziile sociale de modă, sunt excluse din start. 

2. Lumea omului e bivalentă
Da! Lumea omului e bivalentă. Asta e o axiomă. Dar, omul „modern” n-o tratează astfel. Cer și pământ, lumină și întuneric, pasiv și activ, idealism și materialism, general și particular. Toate acestea sunt noțiuni perechi în care se sufocă omul contemporan. În ce direcție mergem? Totul e forfotă… Care e sensul existenței? Chiar și informația digitală se transmite numai prin două cifre, 0 și 1. Locul omului ar trebui să fie e undeva în centru, 0. O-o, nu! Toți suntem materialiști, de extremă. Ne înghesuim pe o margine. 

Astfel, omul contemporan e îndoctrinat deja. Matricea lui (Matrix) , Doctrina veche, acceptă doar unitatea, parte a unui întreg pe care frecvent o confundă cu integritatea. Totul e una! (Vreau numai bine, numai ateism, numai libertatea și democrația.) Sau, totul e o multitudine în care ne aflăm și noi, dar, din această integritate vrem să evadăm pentru a fi mai sus, deasupra tuturor lucrurilor. (45% din românii apți de muncă sunt gata să evadeze din țară). 

Ierarhia socială totdeauna a fost fondată pe cantitate, iar calitatea acestei ierarhii o determină cel de sus, omul genial, Eroul. Și Dan Brown e un erou. El și-a luat funcția de a cimenta această ierarhie. Mai multă informație – mai bine. Mai multă confuzie, aduce supunere și unitate (integritate). Adică, mai multă specializare a omului în activitățile sale e necesară pentru o viață de om cu identitate, îndoctrinat ca iarbă, tufar, pom, animal. Ierarhul social e pământean. 

Numai că, omul are un creier mai dezvoltat. Cea ce e social, ar trebui să fie o reflecție cosmică. Creierul generează funcția rațiunii. Această funcție, nu constă numai în crearea unor societăți de oameni în care fiecare își organizează o viață artificială izolată de natură (case, drumuri, mâncare preparată la foc). Le avem. Prin rațiune, omul modern „vede” că calea mișcării sale în forfota de secole spre un sfârșit previzibil pentru toți. Timpul necesar pentru a înțelege sistemul binar al naturii expiră: început-sfârșit; naștere-moarte; social-cosmic. Pe lângă forfota constatată în rezultatul luptei contrariilor, gândirea omului va trebui să se lărgească de până la spațialitate. Adică, de la consecvență, linie și plan, 2D, la spațialitate, volum, 3D. Dan Brown însă, ar dori să împace Teologia cu Ateismul. Nu cumva, Domnia sa propune excluderea Legii luptei contrariilor care este motorul istoric al progresului și fericirii? 

Și așadar, prima Teză 1 a autorului de a împăca religia cu ateismul, religia cu știința, cade. E o iluzie. Structura binară a Universului, Creației lui Dumnezeu, nu ne va permite. Lumea omului, ca și lumea lui Dumnezeu, va trebui să devină binară. Forfota în care există omul are un sens, o direcție, un moment al desăvârșirii intelectuale și spirituale. Iar pentru asta, e nevoie de o Doctrină nouă.

Se vede, că desăvârșirea intelectuală a bolului creat de Dan Brown nu e atinsă. De aici, și volumul grandios de cuvinte puse de autor în căutare, dar fără de răspuns.

3. Desăvârșirea
Nu e momentul de a discuta despre desăvârșire, dar, prin cele mai simple momente ale desăvârșirii va trebui de elucidat și Teza 2 a autorului. Ea sună așa: religia, dacă nu vrea să dispară, ar trebui să se dezvolte. Greșit. Lumea lui Dumnezeu a trimis pe pământ toate cărțile necesare pentru ca omul să poată crea lumea sa, artificială. Timpul profețiilor și profeților a trecut. 

Revelațiile religioase au dat lumii omului dogma: structurile moralei, ritualul credinței, comuniunea, speranța precum că el va fi salvat, mântuit. În timp, omul primitiv sa civilizat, a devenit om modern pentru ca odată și odată să înțeleagă lucrurile alegorice. „Cerul” Biblic nu există în altă parte, decât pe suprafața creierului său. De după relația acestor „ceruri”, ar trebui să apară, să se formuleze noțiunea și procedeul desăvârșirii. E necesar un Salt al cunoștințelor. Iar prim pas în acest progres nu e „dezvoltarea” sau înmulțirea sectelor religioase, ci folosirea sistemului binar, principiului bivalent al Universului. 

Teoria cunoașterii științifice (Epistemologia) astăzi mai recunoaște că face parte din Teoria generală a cunoașterii, dar ea e singură. Ea nu are pereche. La fel, ca enoriașul care nu e căsătorit. Pereche a Epistemologiei e Teoria științifică a cunoașterii (Trilectica). Această Teorie lipsește în conștiința omului contemporan (Se promovează la „Centrul românesc de știință și Cultură”, o pagină pe Facebook). La construcția Fundamentului Cunoașterii al omului a fost „pierdut”, abandonat din neglijență, un segment important de cunoștințe, structura lor. 

Probabil, profeții Biblici au fost oameni mult mai deștepți ca contemporanii noștri (2000 din cele 2500 de profeții biblice, deja sau împlinit). Ei au scris Biblia pentru oamenii aflați în curs de dezvoltare pentru ai salva, ai aduce la momentul când ei însuși ar putea fi salvatori, preoți și patriarhi ai unei lumi integrate în natură prin acceptare alături de Legea universală a contradicției, respingerii, a Legii universale a complementarității, atracției (Echilibrul, respingere-0-atracție, susține Universul . Dar, iată echilibrul dat este ignorat de om ca sistem viabil, la nivel de rațiune, pentru lumea sa artificială. De aici, e ușor să accepți apocalipsa (terorismul și războiul) ca normă). Astfel, echilibrul mintal creat prin cunoștințe echilibrate, va crea și o lume echilibrată unde legile omului vor fi la nivel cu cele ale naturii armonioase, pline de desăvârșire. Societatea ar fi „mântuită”. Credința în rațiune, ar fi acel pilon în jurul căruia se vor învârti toate confesiunile religioase (satanismul, la fel). Credința în rațiune(1)-0-(1) iudaism (etc., fiecare în triada sa). 

Deci, confesiunile religioase nu pot să fie dezvoltate. Dogma lor e eternă, deci e o AXIOMĂ imutabilă și face parte din construcția, 1-0-1. Ea e una și aceiași, simplă, splendidă, orbitoare și din acest motiv e încă blocată. Ea e: Trinitatea-0-Triadă; spirit-0-intelect, religie-0-știință; idealism-0-materialism….. Face parte din conștiința omului ca celulă a cunoașterii trinitare, 1-0-1, prezentă în spațiul tridimensional, X (1-2-3) Y(4-5-6) Z(7-8-9).

A fost nevoie de milenii ca oamenii să se roage la Dumnezeu pentru a se întări la nivel de subconștient dogma: Tată-0-Fiu. Rugăciunea lui Iisus, „Tatăl Nostru” ne deschide structura cauzei, 0, și consecinței, 0, universale dedicată oricărui proces natural: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 (sau: 0-(1-2-3-4)-5-(6-7-8-9)-0)). Cele nouă versete corespund prin text a nouă echilibre frazeologice (Exemplu: precum în cer (1)-0-(1) așa și pre pământ.)

Această Trinitate,Tată-0-Fiu, e și Triada, 1-0-1, armoniei. Iar centrul ei, 0, e Duhul Sfânt dat oamenilor prin cifra 0, reconsiderată prin intelect, ca început de intelect, Sursă universală a cunoașterii. Tot ea e și Hristos, funcție intelectuală a Omului Iisus. Astăzi conștientizată ca intelect, rațiune, funcția lui Iisus poate fi acceptată de orișicare om. „Taie o bârnă (1-1), acolo (0) mă vei găsi (1-0-1)”. – a zis Iisus.

Așadar, nu e nevoie de dezvoltarea religiei pentru ca ea „să nu dispară”, așa cum grijuliu își exprimă durerea Dan Brown. E necesară dezvoltarea intelectuală a omului, a limbajului său și a gândirii sale spațiale. Iar pentru asta nu e nevoie de noi cărți, multe și groase ca Biblia. E suficientă doar Biblia și dorința de a medita spațial, prin folosirea cuvintelor perechi. Toate cuvintele ar trebui să fie binare, împerecheate. Oricare pereche de cuvinte e o derivată de la perechea de bază, general-0-particular: energie-0-materie; lumină-0-cuant; undă-0-particulă; profesor-0-elev; zeu-0-enoriaș; satan-0-ateu, etc, etc…

Totalizând faptul că Celula cunoașterii nu este un singur cuvânt, ci perechea, 1-0-1, de cuvinte contradictorii sau complementare, omul nou va ocoli operele „erudite”, „geniale” deja din prima prezentare. Dacă spui că religia trebuie dezvoltată, atunci nu meriți atenție, ca și în cazul tentației de „a împăca” știința cu religia. Cunoașterea irațională (revelația) și cunoașterea științifică practicată sunt părți ale unui întreg (iraționa-0-rațional; spirit-0-intelect; intuiție-0-logică), ca și mâna stângă cu mâna dreaptă. Ce om poți fi, dacă ceri sacrificare a unei părți din propriul său corp? Sau, asta e util doar pentru cititorul credul.

4. Limba polarizată
Dan Brown e un om deștept și cult (de invidiat), dar e prea îndepărtat de natură, Univers. El nu poartă nici o vină pentru critica pe care aducând-o aici, o explicăm. Problema lui Dan e în originea sa, limba sa pe care o folosește. Limba engleză e o limbă polarizată, limbă sabie. Ea e destinată cuceririlor. Difuzarea succesivă a operei lui Dan Brown o demonstrează la fel, ca și istoria englezilor. Dar, adevărul se află în armonia naturii unde nu lucrează “sabia”, abuzul lingvistic, ci perfecțiunea, măsura, armonia, misterul, desăvârșirea și mântuirea. Pentru Dan, la nivel rațional, aceste noțiuni rămân nelimitate. 

Iar românii au o limbă-cheie în atingerea adevărului. Limba română încheie ciclul limbilor simetrice (ebraică-greacă-arabă), limbi care au dat lumii cărțile sfinte. Cheia cunoașterii promovată de Iisus, apare prin limba română ca triadă, 1-0-1, început pentru meditație și corectare a structurii cunoștințelor sale și gândirii consecvente liniare, 2D, în 3D. Limbajul actual, românesc, e numai o copie tradusă nefericit și practicată stângaci, împrumutată, indusă din limbile polarizate: rusă, maghiară, engleză… Pentru a înțelege asta e nevoie să medităm împreună orientat, românește, original, conform triadei de bază, general-0-particular: iubire-0-dragoste; respect-0-stimă; ideal-0-perfect; social-0-intim, social-0-cosmic, dragoste-0-instinct, adevăr-0-iluzie…. E orbitor? Splendid! Putem gândi spațial. Limba română, ca un aspirator, a adunat toate cuvintele necesare pentru a forma cuvinte binare, echilibre intelectuale integrate. 

În limbile polarizate (rusă, maghiară, engleză, etc.), însă, această albie a intelectului, iubire-0-dragoste, 1-0-1, lipsește. Respectul se confundă cu stima, idealul cu perfectul, adevărul cu iluzia, complimentul cu suplimentul. Prin confuzia creată e mai ușor de dominat poporul și condus după plăcerea elitei, ierarhiei date. Asta explică și gradul de „civilizație” al popoarelor. Cu bombă atomică sau fără.

Nu vom citi opera lui Dan. Există și alte surse ale iluziei și fanteziei lumii omului. Ele sunt mult mai culte și mai frumoase. De exemplu, aplicarea triadei 1-0-1, la citirea operei lui Caragiale, Eminescu ori Noica. Aceste opere sunt scrise într-o limbă simetrică (română), abia impulsivă prin o mică asimetrie, pe o măsură intuită (Pentru a nu fi învinuit în declarații goale, vezi mai jos ANEXA, o practică intelectuală intimă, în calitate de exemplu). Spiritualitatea e un produs al intuiției. Și numai folosirea structurii, 1-0-1, permite de a vedea cât de adâncă a fost gândirea acestor daco-români, la acel nivelul epocii în care au trăit ei și în structura limbii lor, care așa și n-a avut spațiu (nu are nici acum) de a respira, extinde. 

Iar în operele oamenilor care scriu în limbi polarizate, spiritualitatea se va găsi mai greu. Faptul dat nu exclude utilizarea acestei opere polarizate pentru a cunoaște lumea mai adânc, chiar și prin o prezentare fugitivă televizată. Viața e scurtă. Nu poți citi tot, ști tot, dar sistemul de orientare în informații e posibil de însușit fără mari daune, pentru cultura sa, în scopul omului contemporan de a atinge perfecțiunea, desăvârșirea, adevărul. (La „Centrul românesc de Știință și Cultură”, pagină pe Facebook)

27.10.2017 Victor Deleu.

ANEXĂ
1.„Istorie și mit în conștiința românească”

Nu am nici un chef să scriu „teoria chibritului”, să-mi arăt erudiția sau dorința de a ajunge și eu printre oamenii iluștri ale acestor timpuri. Pentru a căuta Atomul intelectului sau Celula cunoașterii, mă voi folosi de lucrarea profesorului de istorie Lucian Boia. Ar fi putut fi și o altă persoană. Cartea „Istorie și mit în conștiința românească”(București , Humanitas, 2011) e luată arbitrar, la întâmplare. 

Precum un medic explică poziția mușchilor și oaselor unui culturist de pe scena teatrului, așa și eu, fără a păta sau lăuda acest om prosper în cunoașterea limbii, culturii sau istoriei române, voi căuta să extrag concret Atomul intelectului al acestui savant deosebit. 

El scrie (aliniatul 3, pag. 55): 
„Mit este un cuvânt la modă. Utilizarea sa tot mai frecventă, adesea abuzivă, întreține un grad înalt de ambiguitate. Exprimarea curentă și dicționarele vehiculează o mulțime de explicații. Până la urmă, tot ceea ce se îndepărtează mai mult sau mai puțin de realitate, pare a fi susceptibil, de a deveni mit. Ficțiuni de tot felul, prejudecăți, stereotipuri, deformări sau exagerări se regăsesc sub aceiași etichetă comodă. 

Nu aceasta este concepția noastră…..” 
Așadar, de la abordarea stării greșite a gândirii actuale (Ficțiuni de tot felul, prejudecăți, stereotipuri,…), autorul propune concepția sa, opinie proprie , „concepția noastră”. Deci, mai departe va urma concepția corectă a savantului (punct de vedere).

Boia scrie (tot acolo, mai jos): 
„…..A distinge în cazul miturilor, între „adevărat” și „neadevărat” este un mod greșit de a pune problema. Mitul presupune o anumită structură…” (cuvântul structură e subliniat)

Dar, care ar fi acea STRUCTURA? Urmează. Structură corectă începe să fie descrisă de Lucian Boia prin abordare de cuvinte alese corect (trinitar). Intuiția lui e mai sus ca logica. E normal să fie așa. Dicționarele tradiționale, cu mulțimea lor de explicații, ne îndepărtează de la realitate. Dar, acest fapt nu se pune în discuție ca problemă socială a culturii omului, problemă de rezolvat.

Continuați: aliniatul 1, pag 56.
„ Definiția (mitului) pe care o propunem este următoarea: construcție imaginară, destinată să pună în evidență esența fenomenelor cosmice și sociale, în strâns raport cu valorile fundamentale ale comunității….” (E important aici, de a memoriza triada: cosmic-valoare-social)

Mai departe continuă o descriere foarte frumoasă destinată oamenilor cu cunoștințe mari. Dar, cum să înțeleagă aceste lucruri fiecare om? Fiecare! Educația contradictorie, prin concurența însușirii cantitative a cunoștințelor e grea. „….adevărul relativ pare greu de înțeles sau de acceptat”(precizează Boia). Deformarea schemei existenței noastre este inevitabilă. Probabil, un adevăr absolut macină intuiția cercetătorului nostru pentru că „schema existenței noastre” nu trebuie deformată, ci , doar corectată. 

Și aici, e timpul de a vedea RELAȚIA dintre cosmic și social, adevărat și neadevărat, esențial și simbolic, STRUCTURA: 1-0-1, cosmic-0-social; adevărat-0-neadevărat; esențial-0-simbolic, om-0-zeu; conținut-0-formă. Toate aceste structuri încep de la forma universală TRIADA, 1-0-1, relația, intelectul comun dintre două părți diferite sau asemănătoare. Oare, nu se aseamănă structura Triadei, cu Atomul „indivizibil” al lui Democrit, cărămida elementară a construcției materiei (electron-0-proton), 1-0-1? Deci, în limbajul lumii egocentrice, se vorbește în cuvinte disociate, fragmente din TRIADĂ, din atom (cosmic-0-social). Atomul intelectului, este divizat în cuvinte unitare rătăcite, iar faptul dat încă nu este conștientizat la nivel de rațiune, chiar de se constată de dicționarele care le reflectă anume așa, unitar. 

Aici, poate să apară întrebarea: ce reprezintă centrul 0? Iar în definiția mitului, Lucian Boia precizează: fenomenele cosmice și sociale sunt „ …în strâns raport cu valorile fundamentale ale comunității….” Deci, zero nu este nimic, un loc gol, ci o SURSĂ, valoare fundamentală a comunității, rațiunea. Iar prima valoare a comunității e limba de comunicare și structura ei, de aici și intelectul omului. 

Așa, intuiția puternică a profesorului ne aduce aproape de adevăr și se… oprește.
„….ideologia comunistă nu a deformat substanțial istoria, …. sau a deformat-o, și atunci misiunea noastră este, în sfârșit, stabilirea Adevărului”. 

Astfel, constatarea stării dicționarelor moderne ca deformate, deviate de la realitatea obiectivă, în calitate de mare adevăr istoric format pe tradiția concurenței și luptei de clasă, este ocolită. Relația universală dintre cosmic și social poate fi formulată numai prin un intelect generalizat, unul pentru toți, iar aceasta nu e un cuvânt sau o definiție. Asta nu este nici limba de comunicare, ci numai structura ei, formă a provenienței acestei lumi, explozia Big-Bang, vibrația, 1-0-1.

„Nu demolarea mitologiei istorice e scopul nostru”. „Mitul presupune degajarea unui adevăr esențial. El are un sens profund simbolic”. 
E spus frumos și încântător, deoarece anume în mit se va găsi acea vibrație, acel echilibru formulat în cuvinte care de-facto, creează Matricea informației generalizate, una pentru toți! (non Matrix) Relația universală! Iar, simbolul relației e un adevăr esențial, Triada, 1-0-1. Acest simbol trebuie știut (urmăriți cum e deformată relația: PSD-0-Popor).

Încă: (spune Boia)
„Nu se poate trăi în afara imaginarului. Viața oricărei comunități este organizată în jurul unei constelații mitice. Fiecare națiune își are propria mitologie istorică”. 

Precizarea dată e necesară, dar din motivul lipsei, la nivel de știință a STRUCTURII generale a mitului, al uneai și aceiași structuri, 1-0-1, fiecare națiune rămâne separată de alta, prin cultura sa, religia sa, tradiția sa. Prin conținutul mitic al cunoașterii lor, nu și a formei mitului. Și aici, nici cei care sunt cu studii înalte, nici cei cu cunoștințe mai slabe (nici deștepții, nici proștii), nu vor înțelege niciodată faptul că lumea actuală este în Impas din motivele infantilismului Științei ordinare obișnuite. Aceasta nu e o învinuire, ci, o constatare a dezvoltării istorice a Științei.

Acum, prin folosirea Atomului intelectului 1-0-1, se poate de înțeles că ascunderea originii istorice a omului nu poate explica prezentul și căile alese de liderii lui spre viitor. Modul cum societatea românească înțelege să-și asume trecutul, e greșit. Chipurile suntem un popor chircit, format din daci și romani. Deci, la fel de chircit va fi și viitorul (45% din populația aptă de muncă e gata să evadeze din țară). 

Un Salt al cunoștințelor e necesar pentru a apărea și Saltul conștiinței, condiția Revoluției interne spre armonie, prosperitate. (Asociați-vă cu noi pe pagina Facebook „Conștiința planetară e în criză”). 

Victor Deleu. 27.10.2017


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Departament corespondenti

By Departament corespondenti

Departament corespondenți - pentru toți corespondenții noștri

Lasă un răspuns