vin. oct. 2nd, 2020

  Liceul Tehnologic Horia Vintilã, din Segarcea implementeazã în perioada 15.09.2016-14.12.2017, proiectul Practicăm în stil european!, nr.: 2016-1-RO01-KA102-024056.

Scopul proiectului constã în pregatirea a 12 elevi de la învățământul profesional, domeniul mecanic, calificarea mecanic agricol, clasa a X-a, nivel 3 conform SPP, în vederea dezvoltării competențelor personale și profesionale și integrării competitive a acestora pe piața muncii din Romania sau U. E.

 Obiective:

1.dezvoltarea competenţelor profesionale pentru 12 elevi de la învățământul profesional, domeniul mecanic, calificarea mecanic agricol,  în vederea facilitării   tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, în 15 luni de proiect

2.dezvoltarea abilităţilor practice pentru 12 elevi de la învățământul profesional, domeniul mecanic, calificarea mecanic agricol, în scopul  creșterii spiritului antreprenorial și facilitării inserției pe piața de muncă națională sau europeană, în 15 luni de proiect

3.dezvoltarea competențelor personale pentru 12 elevi de la învățământul profesional, domeniul mecanic, calificarea mecanic agricol, în vederea diversificării oportunitaților de învățare permanentă, într-un spațiu european, în 15 luni de proiect

4.sporirea numărului de parteneriate europene pe topicul EFP, între L.T.Horia Vintilă, Segarcea și  instituții active în domeniul educației la nivel european, în scopul sporirii dimensiunii europene a instituției noastre, în 15 luni de proiect

Grupul ţintã este reprezentat de: 12 elevi,  din învãţãmântul profesional,  cu vârste între 16-17 ani, din clasa a X-a, calificarea mecanic agricol, nivelul 3,  din anul şcolar 2016-2017.

Perioada mobilitãţii: 07.05.2017-27.05.2017

Durata mobilitãţii: 21 de zile

Loc: Barcelos, Portugalia

 Rezultate:

  1. Competențe profesionale dezvoltate în:

-Igiena și securitatea muncii

-Sistemele de mentenanță:

-Planificarea, organizarea şi executarea întreţinerilor tehnice la tractoare şi maşini agricole:

-Diagnosticarea şi repararea tractoarelor şi maşinilor agricole:

  1. Competențe personale sporite vizibile in :

-competenţele de învăţare: capacitatea  de a organiza şi reglementa propria învăţare, la nivel individual şi în grup.

-capacitatea de gândire critică: capacitatea de analiză sau evaluare a informației, capacitatea de  reflecție asupra înțelesului acestei afirmații, capacitatea de a examina dovezile și raționamentul oferit și judecând faptele

-capacitatea de a rezolva probleme: capacitatea de implicare în munca, disponibilitatea de a lua decizii și de  a aborda o situație dificilă

-capacitatea de relaţionare interpersonală: abilitatea de a participa  într-un mod eficient și constructiv  la viața socială; capacitatea de a rezolva conflictele, de a interacţiona individual  şi în grupuri

-competențele lingvistice și interculturale dezvoltate, prin prisma experienței din mediul european


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Sâmcea Cristina

By Sâmcea Cristina

Profesor la Liceul Tehnologic Horia Vintilă, Segarcea, Dolj

Lasă un răspuns