Principiul social al complementarității.

Educația Complementară 
Lecția 7
Tema: Principiul social al complementarității. 

[ „N-am venit să stric, dar să împlinesc!”]
Scopul: Prepararea omului contemporan pentru Saltul cunoștințelor. 
Noțiuni de bază: 1. Echilibru; 2 Complementaritate; 3.Segment de cunoștințe „pierdute” (vezi, Lecția 1, p.7); 4.Saltul Cunoștinței; 5. Cuvinte duale – cuvinte perechi; 6. Limbi polarizate; 7. Limbi simetrice. 8. Grilajul cu două fisuri. 

Volum: 5 pagini.
1. Mecanica cuantică, reflectată în societatea românească

Pentru al scoate pe tânărul român crescut monstruos în albia de modă a materialismului (casa mea, familia mea), cu scopul de al readuce înapoi în natură și al armoniza, va trebui de modificat tradiția gândirii. Avem o problemă cu educația preventivă a noilor generații. Educația contemporană e numai contradictorie, o stradă cu o singură direcție fără indicatoare. 
Cel mai simplu procedeu e încadrat în exemplul personal și folosirea Cuvântului. Exemplul personal al profesorului are tangente cu liderii politici, iar asta deja e o temă aparte a Programului autoritar de Învățământ. Cuvântul însă este acel instrument intelectual care stă alături de oricare om , de orișicare proprietate a acelui subiect. Raportul cuvintelor totdeauna e binar (cald-rece) și reflectă Echilibrul, integritatea, existența armonioasă a noțiunilor reflectate din natură. Bine înțeles, dacă cuvintele sunt duale, îmbinate corect în echilibrele lor. 
Scriem echilibrele: om-natură, artificial-natural, cer-pământ, lumină-umbră, vânător-vânat, etc. La baza cuvintelor duale, ar trebui să lucreze Principiul logic al rațiunii suficiente. Dar, practica lumii contemporane e alta. Cu părere de rău, acest Principiu important se încalcă frecvent de către omul egocentric. Lumea artificială a omului e dezechilibrată, plină de abuz. Consecințele unora, le plătesc toți oamenii. Cauza, ar putea fi explicată prin dezvoltarea excelentă a mentalității umane. Avem, prea mulți oameni „deștepți”. Mentalitatea actuală a ajuns de până la activități necontrolate: crimă, corupție, terorism. Iar explozia informațională continuă. Se trăiește în depresie și stres. Avem o Criză comună a gândirii și un Impas social comun. 
La frontiera cugetului societății românești și a gândirii folosite la creația (evoluția) naturii, există o discrepanță, -0-, (cuget-0-gândire). Ea, ar putea fi depășită prin acceptarea ideii precum că aici lipsește un Segment de cunoștințe importante și necesare contemplării omului în natura armonioasă. Dar, deoarece creierul omului deja e dezvoltat suficient pentru a nu mai trăi ca animalele, contemplarea e imposibilă. Omul, pentru ași crea o viață armonioasă, adecvată naturii, va trebui să accepte asemănarea gândirii sale (cugetului său deformat) cu gândirea corectă care a stat (mai stă) la baza apariției naturii vergine: om-0-natură. Ea se începe de la 0 (Deci, nu de la unitatea, 1, dascăl (dascăl-0-elev)). Așa, chemarea clasică de „a întoarce omul înapoi în natură”, care e tratată ca contemplare practică, unitate, 1, poate fi formulată la fel de corect, ca complementare, asemănare a omului cu natura armonioasă prin aplicarea Legilor universale ale naturii (vezi, Lecția 6) în calitate de punct de referință, 0. 
Prin centrul, 0, al echilibrului , om-0-natură, vom însemna acel început al Segmentului de cunoștințe „pierdute”, 1-0-1. Luarea poziției egocentrice, iar ea se află departe de după unitatea, 1, se datorește iscusinței omului de a însuși darurile naturii în scopul său vital. Asta sa început îndată, de după ieșirea omului din natură. Iscusința umană e abuzivă și continuă. Aceste cunoștințe-lipsă dintre om, 1, și natură, 1, notate prin ,-0-, relația lor, sunt Sursă a integrității omului în natură (1-0-1). Cunoștințele date sunt complementare și ar putea garanta integritatea Lumii omului cu Lumea naturii (Lumea omului-0-Lumea naturii). În așa mod, Impasul social, privit prin complementaritate, asemănare, integritate și echilibru, ar putea fi controlat. 
Așa, educația preventivă a tineretului bazată pe contradicție (Vața e luptă!), va trebui să intre și în departamentul Educației Complementare (Viața e iubire!). Aici, e de subliniat: Un oarecare nivelul de complementare există și acum, dar, el e fondat numai pe intuiție și practici locale. Aici, în structura, luptă-0-iubire; contradicție-0-complementaritate, exprimată prin cifrele vibrației, 1-0-1, tânărul ar trebui să-și confirme alături de intuiție, și rațiunea (intuiție-0-rațiune), să efectueze Saltul cunoștinței sale pentru a fi sigur că visul frumos despre Saltul conștiinței (tratat de Ortodoxie ca „mântuire”) așteptat și de sociologi, psihologi și pedagogi, cândva se va împlini (cunoștință-0-conștiință). Numai că, de data aceasta procesul va fi controlat logic, prin insistenta prezență a Credinței în rațiunea axiomelor. E necesar numai de a avea un comportament adecvat: răbdare, muncă și respect. 
Pentru a se instala în acest echilibru nou și necunoscut , cunoștință-0-conștiință, omul modern va trebui să-și generalizeze logica: Universul este creat din o multitudine de unități trinitare, „atomi indivizibili”: 1-0-1; electron-0-proton, materie-0-energie; da-0-nu, lumină-0-umbră; mamă-0-tată, tată-0-fiu, contradicție-0-complementaritate… Faptul că omul contemporan operează cu fragmente luate, divizate, rupte din contextul cunoștințelor despre triadă, din unitatea cunoașterii, 1-0-1, respect-0-stimă, morală-0-etică, perfect-0-ideal, etc., trebuie știut. Lumea științifică și lumea spirituală vor trebui să se unească prin generarea elementului al treilea, Sursă a cunoașterii, 0, a lumii noi, a Lumii intelectuale (știință-0-spiritualitate). 
De aici, ca sistem complex, integrat, apare și triada Educației generale: [Educația contradictorie (primită de la o Excelență secundă, 1 (profesor))-0-Educație complementară (primită de la o Excelență primă, 0 (Sursa axiomatică a cunoașterii)]. (Discuția pe tema, vizualizării și cunoașterii Excelenței Prime, Dumnezeu, e o temă aparte). 
Și, dacă profesorul este educat corect prin cunoștințe istorice, elaborate de umanitate, apoi Sursa cunoașterii lui , -0-, se începe de la Sine însuși. Asta e capacitatea personală dezvoltată suficient de bine pentru a aprecia axioma, armonia ca structură: 1-0-1.
Alegoric vorbind, doritorul de a cunoaște gustul dulce, oricât de mult nu ar pronunța cuvântul dulce, nu va simți acest gust chiar dacă în mână i se va pune o bomboană. E important ca doritorul de dulce să-și decupeze singur bomboana. 
Simplitatea acestui procedeu trebuie confirmată științific. De aceea, să urmărim experimentul principal din Mecanica cuantică. 
1. Experimentul grilajului cu o fisură.
Pe suprafața verticală a unui grilaj cu o fisură (o linie verticală) din un tun se trag ghiulele, mingi, sfere materiale. Pe ecranul din spatele grilajului vom observa urma loviturilor în formă de stâlp, forma fisurii. 

2 Experimentul grilajului cu două fisuri.
Pe suprafața verticală a unui grilaj cu două fisuri (două linii verticale) din un tun se trag ghiulele, mingi, sfere materiale. Pe ecranul din spatele grilajului vom observa urma loviturilor în formă de doi stâlpi, forma fisurilor. 

3.Experimentul cu electroni asupra grilajului cu o fisură.
Electronul e o particulă mică materială. Folosirea tunului de electroni permite de a trimite un fascicul puternic de electroni pe suprafața unui grilaj cu o fisură. Rezultatul de pe ecranul din spatele grilajului va fi la fel, ca în cazul când au fost folosite sferele mari materiale – un stâlp, forma fisurii.
4.Experimentul cu electroni asupra grilajului cu două fisuri. 

Folosirea tunului de electroni permite de a trimite un fascicul puternic de electroni pe suprafața unui grilaj cu două fisuri. Dar, rezultatul de pe ecranul din spatele grilajului nu va mai fi la fel, ca și în cazul când au fost folosite sferele mari materiale. Pe ecran va apare o undă, dovadă că electronul are proprietăți binare, materiale și energetice, de particulă și undă. 
Și atunci, savanții au pus întrebarea? Ce este electronul? Materie sau energie? (materie-0-energie) Mulți savanții sau avântat să cerceteze calea mișcării electronului de la tun și până la ecran, până la undă (particulă-0-undă, lumină-0-cuant). Apoi, ei au elaborat diverse teorii și explicații despre conținut. Dar, numai despre conținut. Forma trinitară a cunoașterii a fost ocolită. Savanții au recunoscut că fizica clasică, de la acest moment, se împarte în două părți: clasică și cuantică (clasică-0-cuantică). Faptul, precum că forma binară a naturii intră în conflict cu formele unitare de exprimare a aparatului lingvistic uman, a fost ocolit. (La baza logicii rămâne și acum cuvântul unitar). Oricum, e simplu de constatat că la frontiera a două fizici, clasică și cuantică, a apărut o știință nouă, necunoscută, 0, Mecanica cuantică. (Axiomă: Toate lucrurile noi apar și dispar la granița a două faze). 
Fizicianul Niels Bohr, publică lucrările sale științifice, în anul 1948, în care se explică Principiul complementarității al noii științe numită Mecanică cuantică. El, arătă că acest Principiu există peste tot, în diferite domenii ale științelor. Dar, numai până aici.
Filozoful de origine română Ștefan Lupașcu, în anul 1950, încearcă și el (la Paris), să explice Principiul complementarității legând filozofia cu fizica (filozofie-0-fizică). El aduce termeni noi, introduce noțiunea de „logica generalizată”, de principiu al„ terțului inclus”. Dar, în acest mod, el își distruge cariera. Savantul este exclus, izolat din rândurile filozofilor iluștri francezi. Prea simplă ar putea fi tratată natura dacă am cerceta-o prin spectrul unității trinitare: 1-0-1; electron-0-proton; da-0-nu; lumină-0-întuneric, materie -0-energie, materialism-0-idealism, particulă-0-undă, sau prin structura binară a fizicii, clasică-0-cuantică. Universul e mai complicat (mai interesant, cred ei) dacă îl analizăm pe fragmente, în forfotă, în haos și praf, în apa tulbure. Asta a convenit filozofilor francezi din sec. XX. 
Segmentul de cunoștințe pierdute, -0-, oricum, se manifestă la frontiera a celor două filozofii și a celor două fizici. Dar, el nu încape în logica filozofiei istorice (de botez): ori numai Materialism, ori numai Idealism. De asemenea, nu încap aceste cunoștințe axiomatice, ca structură, 1-0-1, nici în logica experimentelor concrete, unilaterale, ale Științei ordinare obișnuite. Iar, ca să admiți alături de Știința ordinară obișnuită, (iar ea, exclude credința irațională (religiile) din viața umanității), o altă Știință – soră, (Știința extraordinară a axiomelor) poate îndrăzni doar un copil. Evident, francezii au susținut eronat ideea, că Intelect n-ar trebui să fie prea mult în viața următoarelor generații. Oricum, un mic intelect fiecare om îl are deja. El e suficient pentru a uni într-un întreg noțiunile: ordinar-0-extraordinar, cald-0-rece, noapte-0-zi…. 
Să fie noapte? Asta au vrut francezii? Nu! Filozofii francezi au dorit ca lumina zilelor să fie formată de o lumină artificială. Una, creată de om. Spre acel far orbitor al bogățiilor materiale, vor trebui să se zbată ca fluturii, tradițional, toate generațiile următoare. Așa, ca nu cumva să ajungă și unii din ei printre excelențele claselor superioare, bogate și deștepte, zei pe pământ. În calea lor rămâne, să mai staționeze, tradiția în gândirea veche, Matrix, o rețea de protecție a clasei superioare, o Matrice de cunoștințe unilaterale, deformate, 1, non adecvate naturii. 
Scopul acelor cunoștințe e următorul. Las ca concurența să fie pe primul loc, 1. Omul „deștept”, să fie unitate importantă, 1, Excelență a societății care se dezvoltă monstruos. Să se aducă priveliște, distracție și abuz, chiar și cu prețul vieții. Lumina adevărată, 0, ca Sursă a cunoașterii să rămâne ascunsă. Iar, dacă această Lumină poate fi cunoscută cumva de vre-o unul din fluturași, trecut prin Matrix, oricum, fenomenul e de o credință irațională în Dumnezeu, har, carismă. Un fluturaș izolat de alții nu poate lăsa după sine urme, socializare rațională dechisă. 
Așadar, fiecare individ va trebui să-și găsească Calea singur, să facă Saltul său de cunoștințe. Și, Saltul se face deja, dar irațional de până la nebunie, pentru că „Porțile cunoașterii” sunt înguste. Oricare om e singur în fața naturii-Mamă, dacă gândește liniar și planar, 2D. Conștientizarea relației, -0-, în triada; om-0-natură, e o problemă adâncă, intimă, a cunoașterii de Sine . 
Și așa, cunoașterea integrată, bazată pe Credința în rațiune prin folosirea unității-triadă, 1-0-1, ca axiomă, a fost ocolită de filozofii francezi. Logica umană a rămas aceiași, îngustă, divizată pe domenii, fragmente. Fiecare om mai stă pe a sa „Columnă”, părere sau opinie, în a sa husă personală. Principiul social al complementarității a fost ocolit. 

2.Consecințele Principiului complementarității pentru societatea română

Suntem deja în sec. XXI. Perioada țaristă începută în Rusia din secolul VI mai continuă și astăzi în Federația Rusă. Putin nu e departe de a rămâne Țar pe viață. Adică, statutul conducerii cu Țara, e la fel de „civilizat”, ca în Evul Mediu. Tradiția nu se schimbă. La fel, ca și la Liderul Chinei actuale. 
SUA, la rândul său, nu vrea să-și piardă „dreptul democratic” de a ieși, faptic, la vânătoarea de oameni prin școli sau pe străzi. Atacul armat, pare a deveni tradiție. Mai rău, ca în Evul Mediu. 
Poporul afgan (20 mln. de persoane), nu are nici o șansă de a termina războiul său pentru a se civiliza și el. Și acolo, se trăiește ca în Evul Mediu. Explozia informațională, l-a conservat. Relațiile social și de producție au fost „înghețate”. (Asta va continua până la momentul când Saltul de cunoștințe va pătrunde în intelectualitatea liderilor afgani. În alt mod „Saltul” se efectuează prin terorism (moarte) și exod, imigrație)
Afganii au aflat o Axiomă: oamenii din statele „civilizate” nu au măsură. Ei, folosesc drogurile în abuz. Oamenii se auto distrug și plătesc bine pentru acest lucru. Iar calea ușoară de a se îmbogăți îi face pe toți să fie la fel de lacomi. Oamenii se închină visului de a fi bogat exploatând alți oameni mai retardați ca ei, mai ne educați. Fenomenul se integrează în unul generalizat, global. Mâinile sunt întinse din ambele părți: afgani și amatori de droguri. Iar cercurile tainice de traficanți, deservesc nu numai oamenii inculți și disperați ( ei nu știu ce să facă cu viața lor), dar, deservesc și persoane Excelente (de exemplu: parlamentari italieni.) Sa ajuns deja la legiferarea (!) consumului de droguri. Paralel, la cârma conducerii cu statele ajung nu numai oameni drogați, dar și din acei, care nu au interes despre faptul cum se va dezvolta societatea umană în viitor. Acești oameni sunt lideri ai minorităților sexuale (ei nu au descendenți naturali și se supun logicii: „După noi, fie și Potop!”)). 
Cică, populația planetei crește prea repede. Nu va ajunge la toți petrol, apă. Popularea planetei trebuie „controlată” și gestionată de către oamenii „deștepți”. Cine sunt deștepții? Aleșii lui Dumnezeu? (Vezi că la urna de vot vin numai 40% din alegători, români hrăniți cu promisiuni, serviți cu o bere și un mic. Iar celelalte 60% se împotrivesc, ca și satan, deoarece nu văd atracția dintre oameni, gravitația socială, complementaritatea. Martorii lui Iehova la fel, nu votează nicicând, declarând că Îl vor vota numai pe Hristos). 
În România, însă, exodul populației continuă. 20% au părăsit țara, iar ceilalți, 30-40 % din populația activă se află în depresie și stres. Meditează. Iar în UE, conform informațiilor oficiale, 30 mii de potențiali teroriști sunt deja infiltrați. Oricare explozie teroristă depinde de mediul în care ei trăiesc, de Educația Complementară a oamenilor din jurul lor. Aici, avem probleme cu limbile.
Limbile sunt instrumente ale cunoașterii. Prin ele comunicăm, ne programăm viitorul. Limbile tuturor statelor lumii sunt folosite polarizat, polițienesc de până la înspăimântare, distrugere fizică a planetei. Limba română, având construcția sa împlinită, simetrică, de centru (limbi simetrice-0-limbi polarizate), e efectivă pentru a construi o viață armonioasă adecvată naturii sale splendide. Totuși, ea e folosită polarizat, în copie, conform modelului tradițional al statelor mari, „civilizate”. Vrem o țară ca afară? Cu adevărat, vrem Saltul conștiinței! Dar, acest Salt nu se petrece nici afară, în alte țări. Pentru a retrăi Saltul conștiinței e nevoie de un alt Salt, cel al cunoștințelor, al Educației Complementare. 
Tânărul român are șansă sa aici, acasă. În ea trebuie să crezi. Impasul social, ar putea fi depășit. Gândirea comună a tuturor oamenilor ar putea fi generalizată prin structura limbii române. Cică, noua generație română e „digitală”. La baza informației digitale stau numai două cifre, 0 și 1. Informația e duală. Axiomatic! Probabilitatea, ca noua generația e pregătită să primească complementaritatea în inima sa și creierul său (inimă-0-creier), e mare. Concepția „Cheilor cunoașterii”, promovată în forma mistică încă de Iisus, acceptată de păgânii îndoctrinați în creștinism ca Trinitate (Tata, Fiul și Duhul Sfânt), tată-0-fiu, astăzi, formulată prin cifre, 1-0-1; 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 [(1-2-3-4)-5-(6-7-8-9)], nu mai pare atât de stranie, adică „mărgăritare aruncate la picioarele porcilor”, ci, lucruri sfinte, eterne, raționale. Ele, deja se acceptă ca Rațiune.
În rațiune trebuie să crezi. Structurile trinitare sunt simple, firești și corespund spațiului, 3D, în care trăim. Axiomatic! Șansa românilor de a prospera aici, acasă, e rațională. Spațiul tridimensional ar trebui umplut. Asta e necesar pentru că gândirea actuală consecventă fiind, e numai liniară sau planară, 2D. A rămas, numai un singur pas spre o decizie personală, proprie. De a mânui Triada, de a o generaliza. De a aplica Matricea dacică, 1-0-1. De a învăța Legea complementarității, asemănării, echilibrelor, atracției intelectuale și spirituale dintre oameni (intelect-0-spirit).
Noul Principiu logic indicativ (vezi art. „LOGICA: Principiul indicativ”, de autor), însușit de tineret, ar putea genera impulsul mistic, de fiecare dată personalizat, căutat alături de Impulsul creației și evoluției a acestei naturi fascinante (aici, în centrul, 0; 1-0-1). Acest lucru elementar va trebui să-l deștepte (să-l trezească din „somnul cel de moarte”) pe fiecare om, așa, ca să nu mai uite niciodată că face parte din natură. Iar, dacă nu ca mod de trai, deoarece fiecare națiune are preferințele sale, apoi cel puțin, ca mod de gândire. 
(Revenirea la Lecția 1, va ajuta cititorului să intre mai ușor în spațiul adecvat al lumii limbilor, pentru o tratare sănătoasă a naționalismului și ADN-ului uman. Urmează.) 

Victor Deleu 22.02.2018


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Lasă un răspuns