Experimentul cuantic al limbilor

Educația Complementară 
Lecția 8
Tema: Experimentul cuantic al limbilor

[ „N-am venit să stric, dar să împlinesc!”]

Scopul: Prepararea omului contemporan pentru Saltul cunoștințelor. 
Noțiuni de bază: 1. Echilibru; 2 Complementaritate; 3.Segment de cunoștințe „pierdute” (vezi, Lecția 1, p.7); 4.Saltul Cunoștinței; 5. Cuvinte duale – cuvinte perechi; 6. Limbi polarizate; 7. Limbi simetrice. 8. Grilajul cu două fisuri. 
Volum: 5 pagini.
1.Experimentul 
Să urmărim experimentul principal din Mecanica cuantică. Dacă acesta e Adevărul cuantic, apoi și fiecare cuvânt va trebui să facă parte din o oarecare structură trinitară adecvată, reflecție a acestui „adevăr”. 
Experimentul grilajului cu o fisură.
Pe suprafața verticală a unui grilaj cu o fisură (o linie verticală) din un tun se trag ghiulele, mingi, sfere materiale. Pe ecranul din spatele grilajului vom observa urma loviturilor în formă de stâlp, forma fisurii. 
2 Experimentul grilajului cu două fisuri.
Pe suprafața verticală a unui grilaj cu două fisuri (două linii verticale) din un tun se trag ghiulele, mingi, sfere materiale. Pe ecranul din spatele grilajului vom observa urma loviturilor în formă de doi stâlpi, forma fisurilor. 
3.Experimentul cu electroni asupra grilajului cu o fisură.
Electronul e o particulă mică materială. Folosirea tunului de electroni permite de a trimite un fascicul puternic de electroni pe suprafața unui grilaj cu o fisură. Rezultatul de pe ecranul din spatele grilajului va fi la fel, ca în cazul când au fost folosite sfere mai mari, materiale – un stâlp, forma fisurii.
4.Experimentul cu electroni asupra grilajului cu două fisuri. 
Folosirea tunului de electroni permite de a trimite un fascicul puternic de electroni pe suprafața unui grilaj cu două fisuri. Dar, rezultatul de pe ecranul din spatele grilajului nu va mai fi la fel, ca și în cazul când au fost folosite sferele mari materiale. Pe ecran va apare o undă, dovadă că electronul are proprietăți binare, materiale și energetice, de particulă și undă. 
Și atunci, savanții au pus întrebarea? Ce este electronul? Materie sau energie? (materie-0-energie) Mulți savanții sau avântat să cerceteze calea mișcării electronului de la tun și până la ecran, până la undă (particulă-0-undă, lumină-0-cuant). Apoi, ei au elaborat diverse teorii și explicații despre conținut. Dar, numai despre conținut. Forma trinitară a cunoașterii a fost ocolită. Savanții au recunoscut că fizica clasică, de la acest moment, se împarte în două părți: clasică și cuantică (clasică-0-cuantică). Dar, descoperirea adevărată, faptul că totul ce e nou (Mecanica cuantică, la fel) apare la granița a două faze (Fizică clasică-0-Fizică cuantică) a fost neobservată și ne luată în calcul ca calitate, Lege universală.
Faptul, precum că forma binară a naturii (da-nu; lumină-umbră, perfect-ideal,etc. ) intră în conflict cu formele unitare de exprimare, folosite diferit în diverse limbi, de asemenea a fost ocolit. Oricum, savanții deja au constatat că la frontiera a două fizici, clasică și cuantică, a apărut o știință nouă, necunoscută, 0, Mecanica cuantică. (Axiomă: Toate lucrurile noi apar și dispar la granița a două faze). 
Așadar, „Evrica!” nu s-a strigat. Științele sociale sau dezvoltat mai departe numai Dialectic, numai prin contradicție…. Trilectica, simpla teorie a echilibrului, a atracție dintre oameni prin complementaritate, adică, ca Sursa rațională a armoniei sociale, a rămas neobservată (1-0-1, dialectica-0-trilectica).
Să cugetăm. Cuvântul, e un sunet mai complicat ca o vibrație simplă: 1-0-1. Oricum, un cuvânt singular e ca o ghilea spirituală, electron excitat pentru zbor. Cuvântul poate să fie plăcut sau neplăcut, dulce ori amar. Iar omul, e acel „tun” care zilnic generează o mulțime de cuvinte. Cel care îl aude, se manifestă ca un ecran pe care apar semnele loviturilor cuvintelor. Capacitate de a modifica loviturile în undă, în armonie, plăcere și fericire e o prerogativă a omului – ecran. Problema centrală a lui e înțelegerea Mecanicii cuantice ca știință care a revoluționat fizica. De asemenea, a Metodologiei, folosirea grilajului cu două fisuri pentru limbi, grilajul limbilor. Asta e necesar pentru a efectua Saltul cunoștințelor sale. Apoi, și a Științelor sociale. În special, a pedagogiei. 
Să vedem, ce e acela „Grilaj al limbilor”.
Majoritatea cuvintelor folosite în diverse limbi pot fi împărțite în contradictorii și complementare Această abordare aparține Științei axiomatice. Știința axiomatică (e sora Științei ordinare, obișnuite), prezintă perechile de cuvinte adecvat, la nivel absolut, într-un șir infinit care începe de la pasiv, complementar, două câte două (morala-etica, etc), și continuă fără oprire la activ,contradictoriu (alb-negru, etc). Adică, de la zero la infinit. Noțiunile acestor cuvinte sunt mai largi ca cele ale cuvintelor „antonime și sinonime” (Așa, se împart cuvintele din gramatica practicată, aflată în continuă dezvoltare, a Științelor ordinare obișnuite. Știința, în general e binară: se împarte în axiomatică și relativă, practică ordinară). 
Toate cuvintele contradictorii pot fi tratate ca derivate ale perechilor de cuvinte: stânga-0-dreapta (înainte -0-înapoi; jos-0-sus). Orientarea lor e contradictorie. Cuvintele complementare vin și ele ca derivate, dar , prin o altă triadă: general-0-particular. Cuvintele complementare au orientarea sa de la particular la general. Așa, fiecare triadă reprezintă o fisură, un portal. Triada, stânga-0-dreapta, reprezintă fisura de jos, portal al grilajului limbilor prin care trec cuvintele contradictorii derivate(exemplu: alb-negru, etc), iar triada, general-0-particular, reprezentată fisura de sus, portal prin care apar cuvintele complementare derivate (exemplu: morală-etică; perfect-ideal, etc. (etica și idealul sunt particularități) ). 
2. Contradicția cea mare a mentalităților
Mentalitățile umane formate pe limbi polarizate aparțin popoarelor mai „civilizate”. Aceste popoare sunt dezvoltate mai bine tehnic și economic. E un bun, exemplu pentru toată lumea de copiat sau… de cucerit. Aceste popoare se dezvoltă adesea pe baza contradicției ajunsă de până la antagonism, cu executare a părții contradictorii („Burjuii” și preoții erau uciși de către revoluționarii ruși. La fel, erau uciși și indienii Vestului sălbatic). Dar, în timp, contradicția răsare din nou, în alte generații. Ea nu poate să nu apară. Contradicția, aparține naturii firești a omului. Comunismul, în acea stare promovată de Marii Conducători ruși, era pus pe cale de a muri chiar de la momentul nașterii sale. La baza lui era o limbă polarizată, rusă, sursă a dezechilibrului mintal (nimic personal!) 
Repet, limbile polarizate conțin în uzul său prea multe cuvinte unitare, dezechilibrate în gândire, fragmente rupte din celula cunoașterii, 1-0-1 (de exemplu, triada: respect-0-stimă, se pronunță prin un singur cuvânt). Mentalitatea dată nu poate să-și găsească echilibrul său firesc, astâmpărarea. De aceea, însemnătatea Liderului ales de popor e foarte mare (Vezi, ce procent vast de susținători a avut Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din 2018). Gândirea particulară a fiecărui cetățean, cu mentalitate formată pe limbi polarizate, se calmează numai prin votcă, droguri, sau prin relația sa intelectuală și politică cu Liderul. Uniți, Liderul și poporul sunt o forță. Dar, nu și Putere. Puterea e o categorie generală, cea care susține echilibrul mondial. Iar asta cere o gândire spațială, cosmică. Dar, un intelect, 0, Sursă a cunoașterii, care ar uni cosmopolitismul cu patriotismul (cosmopolitism-0-patriotism) nu poate să apară nici, ca teorie în mentalitatea oamenilor formați pe limbi polarizate. Astfel de oameni stau eroic pe poziția separatismului („Rușii nu se predau!”). 
În discuțiile dintre persoanele cu mentalități diferite, formate pe limbi polarizate și simetrice, vom avea o discrepanță continuă, o incompatibilitate. „Vreau să te stimez, rusule!” Cuvântul „stimă” aparține complementarității, apropierii, colaborării, prieteniei. El, ar trebui să treacă prin fisura de sus (triada-portal: general-0-particular) a grilajului limbilor. Dar, în limba rusă partea opusă a cuvântului „stimă” e „teama” (stimă-0-teamă). De aceea, cuvântul „stimă” se percepe de rus ca supunere, aprobare a fratelui mai Mare. Cuvântul „stimă” nu trece prin fisura de sus, a complementarității (prieteniei), ci, prin fisura de jos, a contradicției (stânga-0-dreapta). Egalitate dintre cele două persoane nu mai poate exista. Complementaritate, egalitate și solidaritate nu există între ei. 
În mentalitatea polarizată rusă, ca și în limba rusă, lipsește (se folosește numai adverbul!) noțiunea generală „respect” (trada: respect-0-stimă, e o derivată de la triada-portal: general-0-particular). Cum am putea organiza o viață decentă pentru ambele mentalități, polarizată și simetrică, dacă centrul, 0, ca Sură a cunoașterii, unul (românul) nu știe încă că o are, iar altul (rusul) înarmat cu bombe, mândru că e „puternic”, nu vrea, nu poate s-o cunoască din cauza dezvoltării istorice a limbii ruse? Așadar, incompatibilitatea, român-0-rus, mai rămâne. (-„Hai să fim prieteni! – spune moldoveanul. – „Dar, împotriva cui?”- se interesează Liderul rus („Țar!” – de la țarină, țăran, țărână, teritoriu separat, suveran),care e ascultat de până la docilitate de către poporul său (Vrei prietenie simultană și cu mine, și cu UE? Nu merge!)
Concludem, că pentru formarea granițelor transparente dintre state, popoarele cu limbi polarizate (slavii) nu sunt pregătite (Ungaria și Polonia, la fel). Și, dacă aceste lucruri nu se înțeleg prin Noua Doctrină pe care o cercetăm aici, ca segment de cunoștințe „pierdute” (-0-), e foarte normal ca fenomenul dat să se declanșeze în război.
3. Contradicția mică a mentalităților 
În discuțiile dintre persoanele cu cele două mentalități, formate pe limbi slab polarizate și cele simetrice, vom avea la fel o discrepanță continuă. Dar asta, e o incompatibilitate mai ușor de depășit decât pe cea precedentă.
„Eu te iubesc, americanule!” Dacă o așa frază este pronunță de o femeie, fraza e trecută prin portalul de jos al grilajului limbilor, cea a contradicției. Complementaritate(prietenie) nu se va obține. Americanul o va trata (fraza) ca pregătire la oricare relație, chiar și cea intimă. Această frază nu poate trece prin portalul de sus al complementarității (triada-portal: general-0-particular; derivata: iubire -0-dragoste), pentru că în limba engleză lipsește cuvântul „dragoste” (sau iubire?). Oricum, cuvintele echilibrului social, iubire-0-dragoste, în limba americanilor se tratează amestecat, cu o parte din intimitate, sex, (love=sex) ceea ce românca nu știe. Iar americanul nu se pricepe, că românca nu știe. Abuzul, va urma….
Trecerea de la incompatibilitatea mentalității polarizate și simetrice, se îngreuiază prin faptul că românca deja e bilingvă, se deprinde cu mentalitatea desfrânată a americanului. Între mândrie și rușine, ar trebui să existe un intelect comun, 0, Sursă a cunoașterii. Adică, un intelect care există și între noțiunile social și intim (social-0-intim). Ele, se divid contradictoriu prin morala: mândrie-0-rușine; morală-0-etică. Așadar, românca nu acceptă discuțiile intime în public, vrea să-și păstreze identitatea națională și intimitatea. Dar, are de înfruntat greutăți. Nu este înțeleasă. Sub presiunea „democratizării și civilizării” forțate, ea, se mai luptă încă pentru a nu ceda convingerile sale, a nu se dedica desfrâului. Dar, numai la nivel irațional, tradițional, prin educația religioasă, o credință irațională. Credința în rațiune, ca concept nou de integrare a popoarelor, apare încet. Aici, pe pagina Facebook „Educația Complementară”. 
„Eu te iubesc, americanule!” Dacă o așa frază este pronunțată de un bărbat, fraza e trecută prin portalul de jos al grilajului limbilor, cel al contradicțiilor. Americanul o va trata ca pregătire la oricare relație, chiar și intimă, ca dintre doi buni homosexuali. 
Această frază nu poate trece prin portalul de sus al grilajului limbilor (triada-portal: general-0-particular; derivata: iubire -0-dragoste), pentru că în limba engleză lipsește cuvântul „dragoste” (sau iubire?). Oricum, cuvintele echilibrului social, iubire-0-dragoste, în limba americanilor conțin și o parte din intimitatea lor, sex,(love=sex) ceea ce românul nu știe. Iar americanul nu pricepe că românul nu știe. De aceea, românul nu înțelege cum e posibil ca familia să fie formată din două frânturi de Om (1-0-1; bărbat-0-femeie), adică, doi bărbați sau două femei. Americanul, la rândul său, nu înțelege de ce pe masa socială la români nu se pun în discuție problemele intime. „Democratic!” Se vede, că în democrația americană lipsește diferența dintre mândrie și rușine, ca și dintre social și intim (derivată: mândrie-0-rușine, se reflectă de la triada de bază: social-0-intim). Așa dar, la americani, stânga se confundă cu dreapta, femeia cu bărbatul, creația naturii cu creația artificială.
Și aici, ca și cu rușii, avem o discrepanță. La fel, ca și cu ungurii care vor „egalitate”, o altă țară cu o limbă prosperă, polarizată, în centrul României. La fel, ca și rușii cu o limbă prosperă, polarizată, din Transnistria, care vor o mică Rusie între Ucraina și RM.
Așadar, limbile polarizate creează civilizații dezvoltate, dar, prin separatism. Anume separatismul dă dezvoltare lumii. Numai că, până la un prag. Mai departe, anume la granița acelui prag, e nevoie de Saltul cunoștințelor sau de un nou război pentru a amâna problema dezvoltării cunoașterii proprii. Între eroare și greșeală există o diferență. Eroarea e generală de la natură, greșeala e particulară de la om. Ambele pot fi evitate prin segmentul de cunoștințe „pierdute”, -0-, însușit (eroare-0-greșeală).
Axioma: Totul ce e nou apare la granița a două faze. De aceea, fără bilingvismul, rus-0-român; maghiar-0-român, trecut prin inima minorităților naționale aflate în ramele teritoriilor deja formate și recunoscute oficial, nu se va trăi bine. Dar, cum se înțelege asta? Separatiștii sunt „pentru”: „Vorbiți și voi limba noastră, a minorităților”. Moldovenii să învețe rusa, iar românii maghiara.
Și acum, la 100 de ani de la formarea României ca stat unitar, politicienii secuilor ațâță focul, cer ca oamenii (secui) să nu vorbească românește, îi separă local de țară, îi înstrăinează de România, intimidând populația românofonă. Iar demnitarii români sunt tratați ca pe niște proști, pe care îi poți cumpăra prin negocieri personale și astfel, se capătă tot mai multe și mai multe „drepturi” ale minorităților maghiare necesare pentru a ruina România. De ce nu? Precedent este: Sau vândut terenurile agricole, pădurile, resursele minerale, industria, flota, etc. Între mentalitatea maghiară și română, e o discrepanță, -0-, (maghiar-0-român). Dar, n-ar trebui secuii să aibă teamă. Poporul român se trezește („se deșteaptă din somnul cel de moarte”). Iată, Roșia Montană n-a fost vândută. Nu se va vinde deci, nici Transilvania. Dar Puterea românilor nu e în arme, capacitatea de a se opune militar, ci în Cuvânt. Avem numai de însușit, în comun, segmentul de cunoștințe „pierdute”, formulate în lecțiile Educației Complementare. Această Educație lucrează în numele integrității, echilibrului și apropierii acestor două popoare. 
4. Echilibrul gândirii
Echilibrul gândirii poate fi clasic, contradictoriu, de respingere sau de dominație asupra altora de până la antagonism, nimicirea adversarului. El e actual. Lumea modernă trăiește în teamă pentru ziua de mâne. Numai că, mai avem de învățat echilibrul complementar, al atracției raționale dintre oameni. 
Să aplicăm triadele: clasic-0-cuantic; social-0-intim ; mândrie-0-rușine . Aceste triade pot fi cercetate ca pe niște bărci pe apă. Dacă trecem tot conținutul lor pe o parte sau alta: social+intim=0; mândrie+rușine=0, avem modelul Apocalipsei: bărcile se scufundă. Triada-portal: general-0-particular, ne prezintă derivatele: zeu-0-om; impersonal-0-personal; tată-0-fiu; ascuns-0- descoperit; contradictoriu-0-complementar, polarizat-0-simetric. Anume, bilingvismul , cunoașterea unei limbi simetrice alături de o limbă polarizată ar redresa situația actualului impas social (global). Legea atracție universale dintre oameni există. E Complementaritatea. În acest experiment ne convingem că ea poate fi concepută corect prin mecanica cuantică. 
Formula generală a echilibrului uman e: social-0-intim. De aici: social+intim=0; Barca se scufundă. Dacă aceste lucruri ar fi explicate la școală, nici o persoană din minoritățile sexuale n-ar interveni să spună: „Da!, Excludem noțiunea echilibrului. Las ca haosul să se plimbe pe stradă. Eu și telefonul meu suntem o familie!” B-r-r-r…
De aceea, Educația Complementară are importanța sa specială pentru omul viitorului. Legile sociale sunt fondate pe principii contradictorii, iar legile intimității rămân intime, mult mai libere, mai nalte, deoarece sunt generale, gândite spațial alături de divinitate prin aplicarea Măsurii, 1-0-1. Orientarea corectă a triadei, social (particular, artificial)-0-intim (general, natural), trebuie respectată. Așadar, omul care cunoaște adevărul nu poate cere „înhămarea” lui în ramele unor legi create artificial de către oameni, fie ei și deștepți. (vezi „Legile universale ale universului”, Lecția 5)
În ce privește strigătul desperat „Allah Akbar!”, pronunțat de islamist înainte de a se auto detona, apoi, el e adresat nouă, creștinilor. La timpul său, omul depresat a chemat ajutor de la persoane de altă confesiune, dar nu l-a primit. El a rămas singur, neobservat, ignorat. Fenomenul cunoașterii relației dintre impersonalul Allah și persoana musulmană era în centru, 0, al echilibrului, Allah-0-muslim, derivată de la: General-0-paticular (Tată-0-profet, imam-0-musulman). Dar această relație, fenomen, încă mai lipsește la nivel rațional (matematic, 1-0-1) nu numai din mentalitatea islamică, dar, și din mentalitatea creștinilor. Islamul și Creștinismul, par a fi două confesiuni incompatibile. Ceea ce ar trebui de făcut, e de ridicat Coranul, cu structura sa „matematică”, opera lui Allah, și de arătat că și el, Coranul, e creat pe triada, 1-0-1,(tată-0-fiu), ca și Biblia, operă a Lui Dumnezeu. Ca și oricare altă carte sfântă.
Lupta socială cu terorismul e fizică. Iar terorismul apare din intimitate (social-0-intim). Am arătat, că între social și intim există o discrepanță, -0-. Anume ea, discrepanța umplută cu cunoștințe complementare, trebuie folosită pentru a dezarma dorința de a pleca din viață trântind ușile, deranjând o lume întreagă. 
Evidențierea relației dintre limbile simetrice, cele prin care au fost primite cărțile sfinte (ebraică, arameică, greacă, arabă (și română!), și limbile polarizate (în triada: sfinte-0-polarizate), deschide mentalitatea noilor generații spre integritate, dezvoltare echilibrată în care fiecare persoană e importantă și liberă de prejudecăți religioase iraționale. O judecată mult mai înaltă decât cea formată pe cunoașterea legilor justiției statale sau bazate numai pe o singură carte sfântă (aprobată prin naștere), poate fi obținută prin Educația Complementară. Dumnezeu a creat o natură rațională. Forma trinitară nu poate fi ignorată. Triada e o axiomă științifică, măsură de aur a tuturor lucrurilor din lume, alături de Troița creștinilor. Iar lumea „modernă” , artificială fiind, ar putea fi la fel de rațională, ca natura. Autenticitatea spirituală a omului e binară (spirit-0-intelect; irațional-0-rațional) și asta trebuie de recunoscut la nivel de Știință generală și concretă. Logica Creatorului Universului e generală, generalizată, tri-unitară. În acest spațiu tridimensional trăim. 

* * *

Cică, imponderabilitatea acționează benefic asupra trupului uman. Îi schimbă ADN-ul. Când oamenii vor părăsi această Planetă poluată, în drum spre Marte ei se vor schimba, vor deveni mai buni. Iată triada: Pământ-0-Marte. Fericirea căutată pe Marte ar putea fi găsită și aici, prin gândirea echilibrată, 1-0-1. „Imponderabilitatea” gândirii, e în centru, 0. Poate că „schimbă ADN-ul”…. E de văzut! 

Victor Deleu30.03.2018


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Lasă un răspuns