Dum. ian. 17th, 2021

  Referitor la reportajul “Neo-partizanii” aparut in publicatia Să fie lumină, Asociaţia “Gogu Puiu şi Haiducii Dobrogei” face următoarele precizări:

1. Biserica Ortodoxă Romană nu are niciun fel de implicare, nici directă, nici indirectă, aşa cum se poate înţelege din afirmaţia lansată de către autorul reportajului, Octavian Coman. Deşi domnul Octavian Coman a participat la toate cursurile organizate pe parcursul taberei, acesta a ales, în mod neîntemeiat, să imprime un caracter exclusiv religios taberelor noastre. Faptul că, la începutul zilei participanţii care DORESC acest lucru rostesc rugăciunea “Tatăl nostru”, nu poate încadra stagiile pe care le organizăm în rândul taberelor religioase. Participanţii au fost, până în prezent, romani creştin-ortodocşi, fiecare având dreptul de a practică sau nu propria credinţă. Menţionăm de asemenea că un potenţial participant nu este selectat sau exclus de la un stagiu în funcţie de religia sa, având în vedere, astfel, cum aminteam mai sus că, religia nu da esenţa taberei de haiducie.

2. Deşi, în prima parte a textului articolului, autorul descrie taberele organizate de Asociaţia noastră ca fiind: „menite să-i învețe pe participanți tehnici de autoapărare și de supraviețuire în natură, elemente de prim ajutor, topografie și orientare.”, acesta alege nefondat să insiste, atât în continuarea articolului, cât, mai ales, în cuprinsul reportajului video ataşat articolului, exclusiv pe un singur curs prezentat în tabără. Astfel, unul dintre cursurile predate în timpul taberei şi singurul la care se face referire în reportajul sus-menţionat, este cel de autoapărare, deşi acesta reprezintă o mică parte (aprox. 20%) din ansamblul de tehnici şi cunoştinţe predate pe parcursul unei tabere de haiducie. Autorul reportajului video nu face nicio referire la cursurile de prim-ajutor, cărora le sunt dedicate cel puţin 4 ore, nicio referire la cursurile de matelotaj/şcoala de noduri, cărora le sunt dedicate aproximativ 3 ore, nicio referire la cursurile de orientare şi topografie, care, împreună cu aplicaţia practică de orientare, însumează un total de 8 ore, nicio referire la cursul de construirea capcanelor, care, la rândul lui, ocupa aproximativ 2 ore. La un simplu calcul, descoperim că 17 ore din totalul de aproximativ 22 de ore dedicate efectiv cursurilor, au ca obiect cu totul alte activităţi decât cele ce vizează condiţia fizică şi autoapărarea, acestea reprezentând, în principal, deprinderea de abilităţi practice, de instruire a memoriei, a îndemânării, a orientării în spaţiu, toate necesare formării atât a mentalului cât şi a însuşirii tehnicilor de supravieţuire în natură.

3. În plus, titlu articolului însoţit de reportajul video reprezintă, cel puţin, o alegere nefericită, dacă nu chiar una eronată sau răuvoitoare. Cuvântul „partizan” are sensul de persoană care lupta într-un conflict existent sau care ia partea cuiva care este angajat într-o situaţie cu o componentă beligerantă. NU este cazul participanţilor la stagiile organizate de Asociaţia noastră. Toţi stagiarii doresc să obţină nişte cunoştinţe şi nişte abilităţi practice pe care decid când, cum sau dacă să le folosească sau nu. Participanţii la stagii nu iau partea nimănui, pot fi credincioşi sau nu, pot avea opinii personale pe teme politice sau istorice, fără ca acest lucru să fie de interes pentru organizatorii taberelor.

4. În concluzie, nu putem să nu remarcăm, astfel, lipsa totală de obiectivitate a articolului şi mai ales a reportajului care îl completează. Chiar mai mult de atât, este vădită intenţia de a prezenta nerealist şi de a transforma taberele organizate de Asociaţie în ceva ce nu corespunde nici intenţiei organizatorilor, nici a participanţilor şi, cu atât mai puţin, faptelor concrete care au loc în taberele organizate de Asociaţie.

Menţionăm expres, că autorul articolului şi al reportajului video mai sus amintite, nu a avut acordul reprezentanţilor Asociaţiei şi ai organizatorilor taberelor, nici scris, nici verbal de a prezenta scopul şi conţinutul taberei în felul în care acesta a făcut-o. Astfel, pentru motivele mai sus detaliate, Asociaţia se delimitează total de mesajul articolul şi al reportajului video denumit “Neo-partizanii” şi apărut în publicaţia online Să fie Lumină!

Domnul Octavian Coman a realizat acest articol însoţit de reportajul video într-o manieră trunchiată, răuvoitoare, nerealista şi scoasă din contextul concret.

Elena Sechila

Președinte al Asociației Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Departament corespondenti

By Departament corespondenti

Pentru toți corespondenții noștri / Contact: magazincritic2007@gmail.com

Lasă un răspuns