Cine ne sprijină în îndeplinirea acțiunilor?

  Oameni simpli și frumosi de pe întreg cuprinsul României și din diaspora, chiar și de peste mări și țări, precum și preoți ai Bisericii Ortodoxe Române, cum ar fi Părintele Protopop Dănuț Benga din Brașov ( ajutor deosebit de important la achizitionarea centralei termice pentru Doboi în 2015), preoții Stelian Manolache de la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil, Stelian Raicea de la Biserica Sfântu-Gheorghe din Brașov, preoții ortodocși din Cașin (în total de-a lungul acțiunilor din Covasna și Harghita asigurând peste trei tone de alimente de bază pentru oamenii nevoiași și pentru copiii orfelinatului din Odorheiu Secuiesc). 

Un gând de mulțumire cu totul special, îndreptăm deasemenea către Pr. Prof. Dr. IOAN DURĂ – protopop al parohiilor ortodoxe din Belgia şi Olanda, Cavaler al Ordinului Național ,,Serviciul Credincios”, datorită căruia am putut asigura o parte din premiile destinate elevilor de la Colegiul Național Mihai Viteazul precum și achiziționarea a 50 de exemplare din cartea “Nu uita că ești român, cântece și poezii patriotice” ce au ajuns deasemenea la copiii români din Sfântu Gheorghe și Dobârlău, jud. Covasna. 

Bravul Părinte Protopop nu este la prima faptă creștină și românească îndreptată prin intermediul asociației Calea Neamului către frații și surorile noastre din Covasna și Harghita, sufletul de român al Sfinției Sale rezonând de fiecare dată când i-am împărtășit intențiile noastre. Părintele Ioan Dură, vrednic reprezentant al românilor din diaspora, demonstrează încă odată că Maica Neamului Românesc, așa cum sublim numea Mihai Eminescu Biserica Ortodoxă, este temelia Poporului și Neamului, că preoții noștri ortodocși îș fac datoria de a fi aproape de popor, de a asculta nevoile și durerea acestuia, de a Mărturisi Adevărul, în pofida tuturor atacurilor celor care nu ne doresc binele. Acești vrednici preoți se roagă pentru iertarea păcatelor lor și pentru întoarcerea acestora la Cele Bune. 

Redau în continuare un fragment dintr-un interviu acordat de Părintele Protopop Ioan Dură, revistei Formula AS, din care reiese doar o mică parte a gândirii si faptelor acestui vrednic slujitor al Ortodoxiei Românești de peste hotare: 

“Biserica este prima chemată să păstreze identitatea românilor din diaspora”.

Plămada românească este bună. Cine n-o vede e orb. Iar dacă este cine să o frământe bine, îndată se văd și rezultatele. Să nu credeţi că oame­nii erau aşa de la început, dar totul se poate deprinde. Cu grijă şi perseve­ren­ţă şi, mai ales, cu ajutor de la Dumnezeu. Unii nu fac deosebirea între o parohie din ţară şi una din diaspora. Or, o bise­rică de aici reu­neşte români din toate colţurile Ro­mâ­niei, cu obi­ceiuri diferite, cu un anu­mit tipic bi­se­ricesc învăţat etc. Nu e treabă uşoară să-i armo­nizezi. Pe de altă parte, şi parohiile româ­neşti diferă şi de la o ţară străină la alta. Una e o parohie în Bel­gia, alta e una din Olanda. Căsătoriile cu localnici, de la care românii pot împrumuta un fel de a trăi, nivelul de edu­caţie şi cel tehnologic întâlnit într-un stat sau altul, substratul cultural şi, nu în cele din urmă, clima influenţează semnificativ viaţa credin­cioşilor. La urmă vine şi preotul cu zes­trea sa, stu­dii, nivel du­hovnicesc, râvnă… La biserică nu trebuie să mergi ca să faci act de prezenţă, ori doar pentru a da bineţe Domnului şi a arăta astfel că nu L-ai uitat, ci ca să te desăvârşeşti. Şi acesta e un proces greu. Preotul are datoria să te ia de mână şi să te conducă pe acest drum. Cu delicateţe, pentru că toţi oamenii sunt foarte vulnerabili. Şi cu multă dra­goste. Eu, unul, mă silesc să-i determin să par­ti­cipe la slujbele bise­ricii, nu doar să asiste. Aţi ob­ser­vat că ştiu toţi să cânte, să dea răspunsurile preo­tului. Şi dincolo de Liturghie, avem şi altele de făcut îm­preună; ne cu­noaştem, ne sprijinim, facem con­ferin­ţe şi peleri­na­je, ţinem o şcoală de duminică, ne fi­xăm diferite acti­vităţi şi obiective… Suntem o fa­mi­lie. Fiecare are familia lui mică, dar şi familia mare, parohia. E foarte important să nu se simtă sin­guri. Deseori m-am făcut purtătorul lor de cuvânt pe lân­gă oficia­lităţile române şi străine. Încerc, pe cât îmi stă în pu­tinţă, să dau fiecăruia ajutor, şi nu doar duhovnicesc…
Cartea de vizită a Părintelui: 

Preot, teolog şi istoric, născut pe 9 aug. 1945, la Fe­deleşoiu – Vâlcea. Doctor în Teologie la Atena (Gre­cia, 1972) şi Istoria Bisericii, la Leuven (Belgia, 1977). Autor a numeroase studii teologice, unele reu­nite în volume proprii, altele risipite în volume co­lective sau prin diferite publicaţii, precum şi al unor traduceri din limbile greacă, italiană, franceză şi en­gleză. Fondator şi director al unei reviste parohiale, “Mărturie ortodoxă”, între 1982 şi 1998.

Iniţiator a 18 parohii ortodoxe româneşti în Belgia şi Olanda. Protopop al B. O. R. pentru cele două ţări. Paroh al parohiei Schiedam din Olanda.,,
Sărutăm mâna, Părinte, Hristos să vă dea putere și fericire!


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Lasă un răspuns