Mărturii despre Județul Gorj în PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. Document nr. 15010 din 22 Noiembre 1917

    1917, Noiembrie 22, Bucureşti:

Ministerul de Interne, Direcţia Contabilităţii                                             No. 15010 din 22 Noembre 1917 Domnule […](Loc gol în orig.)

   Parte din ofiţerii prizonieri au fost lăsaţi liberi de către Administraţia Militară.

Pentru ca Statul să nu plătească acestor ofiţeri salariile de odihnă sau salariile funcţionarilor ce li s’ar încredinţa acum şi în acelaşi timp să plătească şi familiilor lor sumele ce li s’ar cuveni în baza certificatelor sau avizelor de plată emise conform legii excepţionale, vă rog a lua măsuri şi a avea în vedere cele ce urmează:

Dacă prizonierul lăsat liber este ofiţer activ sau ofiţer în rezervă care optase pentru solda militară, urmează să se comunice Ministerului de Finanţe dacă primeşte salariul de odihnă sau salariu pentru orice funcţiune i s’a dat, pentru ca Ministerul de Finanţe care ordonanţează ajutoa- rele mobilizaţilor din soldele militarilor să suprime plata familiei.

Dacă prizonierul liberat este ofiţer de rezervă sau grad inferior care a optat pentru leafa civilă ce o avea la mobilizare […]2 al Statului, din care leafă destinase o parte familiei, atunci se va co- munica Ministerului de care depinde acel funcţionar pentru ca acel Minister să înceteze ordonan- ţarea ajutorului familiei.

Acelaşi lucru se va urma şi pentru funcţionarii judeţelor şi comunelor mobilizaţi ca ofiţeri de rezervă sau grade inferioare, avându’se grija în acest caz să se facă comunicarea judeţului sau comunei respective, precum şi Ministerului de Interne, care actualmente ordonanţează la Bucureşti subvenţii pentru unele familii ale funcţionarilor judeţelor şi comunali, aflate la Bucureşti sau în judeţul Ilfov.

p. Ministru, Lupu Costachi                                                                                                                                                             Director, Al. Grigorescu

Mit Zustellung einverstanden Militärverwaltung in Rumänien VERWALTUNGSSTAB J.No. 9332

J.A. […](Semnătură indescifrabilă.)

Domnului Primar de Târgu Jiu. Pr. 26 Noembre 1917. No. 1933.

SJAN Gorj, fond Primăria Orașului Târgu Jiu, dos. 1/1917, f. 9 şi 13 f.v., orig. şi copie, rom.

Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, DOCUMENTE (1916–1919), Vol. I


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Lasă un răspuns