Share
UN DOR ÎMI TRECE, ALTUL VINE

UN DOR ÎMI TRECE, ALTUL VINE

Un dor îmi trece, altul vine,
Sunt toate doruri după Tine..
Iisuse, blândul meu Iisus,
Atât de repede Te-ai dus..

De dragul Tău mă pierd cu firea,
Căci Tu, Iisuse, ești IUBIREA..
Prefaci odăile-n Tabor
Și lași în urmă mare dor..

Mariei, cum ne spune Cartea, (1)
I Te făcuseși, Doamne, PARTEA..
Lăsase tot și Te privea,
În timp ce sora ei slujea..

De focul dragostei aprinsă,
Maria a venit cuprinsă 
De dorul Tău nestăvilit,
Dar trupul nu Ți l-a găsit!

Iar când i-ai zis, apoi, pe nume (2)
A fost vreodată, oare-n lume
O bucurie ca a ei?..
Din inimă-i ieșeau scântei!

Pe Petru, după Înviere,
L-ai vindecat de-a lui durere
Pe care-n suflet o purta
De când cu lepădarea sa (3)

Și l-ai silit să își declare
Iubirea lui cea arzătoare, (4)
Căci inima în el ardea,
De-atâta dragoste în ea!

Dar Saul, cel ce-Ți prigonește (5)
Biserica ce-abia Îți crește?..
Când slava-Ți sfântă l-a orbit, (6)
De tine s-a îndrăgostit!

Apoi apostol Îți devine,
Luptând el, Pavel, pentru Tine (7)
Și scrie-atâta de frumos
Că viața lui ești Tu, Hristos.. (8)

Un dor îmi trece, altul vine,
Căci simt și eu, Iisuse-n mine
Un strop din dragostele lor,
Iar când nu ești, îmi vine dor..

EXPLICAȚII:
1. „Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la dânsa” (Luca 10; 42). Aici este vorba despre spre Maria, sora Martei și a lui Lazăr din Betania. „Partea ce bună” este Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
2. „Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis evreiește: Rabuni! (adică: Învățătorule)” (Ioan 20; 16). Aici este vorba despre Sfânta Maria Magdalena, una dintre femeile mironosițe. Bucuria ei atunci când Îl vede pe Iisus înviat din morți este de nedescris!
3. „Iar a început să se blesteme și să se jure: Nu știu pe omul acesta despre care ziceți. Și îndată cocoșul a cântat a doua oară. Și Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Iisus: Înainte de a cânta de două ori cocoșul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Și a început să plângă” (Marcu 14; 71,72).
4. „Iisus i-a zis a treia oară: Simone, fiul lui Iona, Mă iubești? Și i-a zis: „Doamne, Tu știi toate. Tu știi că Te iubesc ” (Ioan 21; 17). Domnul știa că Petru Îl iubește, dar l-a obligat să-și mărturisească iubirea de trei ori, ca să-și spele întreita lepădare. Cum i-a spus Domnul femeii păcătoase: „Iartă-se păcatele ei cele multe, CĂCI MULT A IUBIT”!
5. „Iar Saul pustia Biserica, intrând prin case și, târând bărbați și femei, îi preda în temniță” (Fapte 8; 3)
6. „Dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Și căzând la pământ, a auzit un glas zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigonești? Iar el i-a zis: Cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigonești. (..) Și s-a ridicat Saul de la pământ, dar, deși avea ochii deschiși, nu vedea nimic. Și luându-l de mână, l-au dus la Damasc” (Fapte 9; 3-5, 8).
7. „Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit” (2 Timotei 4; 7).
8. „M-am răstignit împreună cu Hristos; și nu mai trăiesc eu, CI HRISTOS TRĂIEȘTE ÎN MINE” (Galateni 2; 20).

de Preot Sorin Croitoru


2% din impozitul pe salariu

  • Din taxele pe salariul tău, poți alege ca 2% să meargă către articolele noastre și sprijinirea directă a activităților EEF, nu către stat. Companiile de publicitate și multinaționalele nu ne iubesc. Descarcă formularul și depune-l la agenția ANAF de care aparții până pe 31 iulie.

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook 

Leave a Comment