Copie după “Registru stărei civile pentru Morți” din PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

1918, August 18, Vlăduleni:

Primăria Comunei Vlăduleni,                                                                 Plasa Peșteana, Jud. Gorj Estract

Copie după Registru stărei civile pentru Morți din anul una mie nouă sute șapte spre zece. Copie după Estractul No. 107 al ofițerului de stare civilă Răsboi Corpul Militar Temporar Podul Iloi pe anul una mie nouă sute și optsprezece.

Actul No. 107

  Act de moarte din anul 1918, luna Aprilie, ziua 11, ceasurile șapte și patruzeci minute.

În ziua de zece ale prezentei luni, la ceasurile cinci a încetat din viață la Spitalul Militar Temporar Podul Iloii, în urma Maladiei Tifos Ecsantematic, Soldatul Bărboi D.1 Gligore, în vârstă de 43 ani, de profesiune Militar, născut în comuna Vlăduleni, Jud. Gorj – fiu al Dl. Dtrașchu și al D-nei Mariea. Moartea a fost verificată de Medicul Locotenent Doctor Petre Nicolăescu, cu certificatul No. 53 din 11/4/917.

Această declarație a fost făcută în prezența martorilor. Plutonier Sanitar Grigorescu Mihail, de ani 39, profesiune Militar, domiciliat în Comuna Podul Iloaiei, Județul Iași. Sergentul Sanitar Idriceanu Vasile, de ani 25, de profesiune Militar, domiciliat în comuna Podul Iloi, Județul Iași. Sergentul Sanitar Imedescu Ion, de ani 36, de profesiune Militar, domiciliat în comuna Podul Iloi, Județul Iași care după ce au citit acest act l-au subscris propriu împreună cu noi, farmacist locotenent N. Gheorghiu și ofițer de stare civilă răsboi din Spitalul Militar Podul Iloi.

                                     Martori:        

s. Plutonier Sanitar Grigorescu M.

s. Sergent sanitar Idriceanu V.

s. Sergent Sanitar Imedescu I. Ofițer al stării civile răsboi și farmacist,

Locotenent N. Gheorghiu

Pentru conformitatea Estractului, semnătura copiatorului caporal N. Popescu.

De la 11 ale lunii Aprilie, anul 1917 – ofițer al stării civile Război, farmacist Locotenent N. Gheorghiu.

Primăria Comunei Vlăduleni, înscris astăzi 18 August 1918 în urma cererii făcute de Cercu de Recrutare cu adresa No. 1253.

Primar, C. Vâlceanu                                                            Notar, N. Catană

SJAN Gorj, fond Consilieratul Agricol al Județului Gorj, dos. 63/1920‑1922, f. 161, copie, rom.

Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, DOCUMENTE (1916–1919), Vol. I


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook 

Lasă un răspuns