ÎN FOND, CE ESTE ORTODOXIA?..

Ortodoxia nu este altceva decât creștinismul primar. Ea a menținut toate învățăturile Domnului, a primit toate darurile promise de către Domnul; Îl slăvește în mod corect pe Dumnezeu, primește Duh Sfânt și naște sfinți. Ortodoxia transfigurează natura, o umple de Duhul. Duhul Sfânt în Ortodoxie se revarsă din apă, din aghiazmă, din pâine, din anafură, din untdelemn la Sfântul Maslu, din Pâine și din Vin la Sfânta Liturghie, din Marele Mir la Mirungere, din icoane, la închinarea înaintea lor, din flori și din măslin la Florii, din tei și din nuc la Rusalii, din colivă la Parastas, din ouă roșii la Înviere. Toată natura Îl respiră și Îl reflectă pe Duhul Sfânt în Ortodoxie. Ne grăiește Duhul prin gura preotului la Spovedanie, ni Se împărtășește ca razele de soare prin mâna aceluiași preot, în timpul Sfintei Liturghii, sau prin smerita sa binecuvântare pe creștet, atunci când ducem pomelnicele noastre la Sfântul Altar. Li Se arată episcopilor și-i luminează la sinoade, ca să-i ferească de necurăția alterării sfintelor dogme ale credinței, coboară în Marele Mir la rugăciunea făcută de sfințiții arhierei în plinătatea Sfântului Sinod, iar din Mir pătrunde tainic în fiecare creștin micuț abia botezat. Coboară în apa Botezului ca să spele păcate proprii sau străine, coboară peste credincioși duminica, spre a-i proteja de vederea slavei lui Hristos, căci „nu poate omul să vadă fața lui Dumnezeu și să fie viu”. Coboară fulgerător din cer, de la Tatăl, atunci când preotul se roagă pentru “darurile puse înainte” de pâine și de vin; coboară și mistuie, prefăcând bucata de pâine în Trup de Dumnezeu și vinul din Potir în Sânge de Dumnezeu. Se amestecă în rugăciunile fiilor lui Dumnezeu, le înmoaie inimile spre Tatăl lor, din inimi de carne strigă către Tatăl Ceresc, numindu-L „Avva”. Îl scoate pe păcătos din rătăcirea vieții lui, dă lacrimi fiilor risipitori, îi întoarce înapoi la Tatăl lor. Îi îndumnezeiește pe sfinți, îi luminează pe teologi, îi smerește pe călugări. Și peste toate acestea, Îl slăvește pe Fiul lui Dumnezeu, căci Duhul nu vine ca să facă voia Lui, ci a Celui Care Îl trimite Bisericii de la Tatăl, adică a Fiului. Nu vine cu învățătură nouă, ci continuă predica lui Hristos Domnul, iese din gurile sfinților și trezește lumea adormită. Duhul Sfânt îi veselește pe prunci, îi face să râdă prin somn; El curăță inimi murdare, odihnește inimi obosite, întoarce inimile fiilor către Tatăl lor, întoarce inimile fraților către Domnul și Dumnezeul lor Iisus Hristos. Dă dulceață gurii care Îl numește pe Domnul, se face foc care în inimi pustnicești curge din Sfântul nume Iisus Hristos. Nu-mi ajunge o oră ca să laud Ortodoxia, nu-mi ajunge o zi, nici o săptămână, pentru că ORTODOXIA ESTE ÎMPĂRĂȚIA NEOBOSITULUI DUH AL TATĂLUI, TRIMIS DE FIUL PENTRU MÂNTUIREA NOASTRĂ! Slavă Ție, Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, Care ai pătimit ca noi să-L avem iarăși pe Duhul Sfânt! Da, Doamne, ai biruit. Slavă patimilor Tale, slavă îndelung-răbdării Tale, Doamne! Îți mulțumim pentru Darul pe Care ni L-ai trimis de la Tatăl, pentru Duhul Sfânt, Vistierul bunătăților, amin!

Preot Sorin Croitoru, Mantova, Italia


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Faci un comentariu sau dai un răspuns?