Școala Complementară on-line

Dragi, copii! Ați accesat primul articol destinat deschiderii paginii Facebook: Școala Complementară. Aceasta e o școală on-line, de acasă. Eu, Anastasia, și bunicul meu (Buni), județul Bacău, vom încerca să explicăm necesitatea acestei școli. La Școala dată, se vor preda cunoștințe „pierdute” (spune Buni) de civilizația noastră. Spre deosebire de alte școli, această școală e alta, unica în felul său, extrapolată. Adică, aici nu „se educă” așa, ca în școlile competitive. Nu se fac întreceri, nu ne diferențiem. Aici, numai se restructurează cunoștințele deja însușite, aduse acasă în vrac. În vrac, adică pe bucăți, fragmente, „claie peste grămadă”, amestecat, cu visul că cândva, apoi, când vom crește mai mari, totul va fi înțeles, vom face ordine în cunoștințele noastre.
La școala complementară ordinea se inițiază de la început. Cum? Complementar!
Pas cu pas, de la mic la mare, lucrurile vor fi înțelese, dacă veți medita, căuta să aranjați cunoștințele sale nu numai împreună cu noi, dar și singuri, independent. Astfel, complementaritate noastră, unitatea în cunoștințe, nu constă numai în plagiat, imitare, repetare, copiere a cunoștințelor altora, dar și în structurarea cunoștințelor după unele și aceleași structuri – axiome pe care le vom analiza împreună. Iar structurile-axiome nu au început de la Buni. Noi le vom lua singuri din natură. Ele, la început, par a fi invizibile. Numai în timp, împreună cu noi, veți învăța să le vedeți cu„ochiul” minților voastre.
Doritorii de a „învăța” la Școala complementară, se pot înscrie aici pe Facebook, dând un singur Like. Iar, dacă „doritorul” mai are și prieteni, va trebui numaidecât să distribuie, și lor, lecțiile citite de pe această pagină. Asta e cea mai importantă datorie a celui „Inițiat”, elev al Școlii complementare! Explicăm motivul: Condițiile financiare ale Școlii Complementare sunt precare. De aceea sponsorizarea lecției, pentru a fi afișată pe Facebook, se va face o dată. Numai o singură dată. În rest, totul depinde de voi, „inițiații”.
Dragi, prieteni! La școala complementară, vă veți afla în spațiul măreț al științelor. Integrat. Inițierea este un fenomen al începutului și părinții vă vor spune că astfel de inițieri au loc în școli închise, speciale, numite oculte. Școala complementară e deschisă pentru toți. În ea pot să se „înscrie” și acei părinți care încă „au mai păstrat copilul din sine”. Nimic special, de ascuns, aici nu avem. Scopul școlii e integritatea, prietenia, iubirea față de țară, plai, părinți și școala tradițională. Școala complementară e numai un indicator al corectitudinii împlinirii visurilor noastre. Să ne bucurăm că avem un așa instrument pe care îl putem împărții cu toată lumea. Cu cât mai mult vom expune acest indicator în practica meditației, cu atât mai mult va fi organizată activitatea noastră socială. Important e, nu numai să fii primul la învățătură, dar și cel mai atractiv în relațiile sale cu prietenii, cu lumea înconjurătoare.
Iar cuvintele pronunțate ale inițierii dedicate dorinței de face Școală complementară sunt:
„Eu sunt o floare a Vieții, centru al Universului născut din o rază de lumină necunoscută. Cred în rațiune, în faptul că tot ce e tainic se manifestă în timp. Cunoașterea e o calitate a mea, iar minte eu am. În comparație cu animalele, eu sunt născut în condiții sterile. Am apărut pe lume ca un zeu, superior față de animale. Lumea omului e splendidă, dar e o lume dezvoltată artificial, prin legi deviate de la natură. Această lume se apropie de impas prin faptele necontrolate ale omului: poluarea apei, aerului, pământului. Acest conflict mă irită. De aceea, visul meu e apropierea Lumii omului de Lumea naturii frumoasă și pură. Înțeleg, că Lumea omului nu mai poate fi schimbată, înnoită cumva. Ea se află pe un drum spre nicăieri, rătăcește. De aceea, noi, noua generație avem de construit o Lume nouă. Părinții noștri, ca generație de oameni noi, de asemenea vroiau să construiască o Lume nouă, dar tradiția le-a aplecat capul. Totul s-a repetat. Expresia „Eu știu că nu știu nimic!”, aparține acestei lumi. Eu vreau o Lume nouă, una împlinită și fericită. Cred în complementarea sufletelor și cunoștințelor armonizate. Cred în posibilitatea de a face ordine în cunoștințele noi și vechi, fie ele copiate, imitate sau mecanic memorizate. Cunoștințele mele vor fi înțelese acum, îndată, acasă, prin folosirea Principiului Complementarității, integrității, armoniei. Cred că, numai așa eu pot să fiu prosper, om deșteptat din somnul cel de moarte, demn de străbunii mei – dacii nemuritori, de cărturarii Lumii omului – savanți sau profeți Biblici. În meditația acestor lucruri mă încadrez.”
De la Buni:
Acest articol e scris pentru auto „INIȚIERE”și primirea unui acord de la cititor precum că El vrea să „învețe” aici, la Școala complementară. Școala complementară e o școală paralelă, absolut generală, de alăturat de oricare altă școală competitivă, specială, destinată însușirii unor cunoștințe care îi diferențiază pe oameni după capacități. Se știe, că pozițiile sociale ale absolvenților se vor alege conform talentului său, sau prin truda proprie. Sau, pozițiile sociale ale absolvenților sunt acceptate conform timpului și locului de trai, părinților și autorităților. Toate nemulțumirile legate de starea sa personală se va medita prin aplicarea complementarității. Acesta e un fenomen de susținere și integrare a comunității umane, fenomen folosit acum numai practic, intuitiv și conștiincios, dar nu și la nivel de cunoștință rațională, adecvată, complementară, Teorie științifică a cunoașterii (lipsă).
Armonia cunoașterii proprii se propune în analiză prin balanțe:
I. Balanța cunoașterii (început-0-stârșit; (a-0-b)) pentru absolvenții școlii tradiționale (în fapt):
a) Non știința („tabla rasă”)-0-Știința tradițională, inventată
b) Teoria complementară (lipsă)-0- Epistemologia și Gnoseologia (teorii inventate ale cunoașterii)
II. Balanța cunoașterii (starea de la început) pentru elevii începători ai școlii tradiționale (în fapt)
a) Știință autentică(înnăscută) de acasă-0-Non știința (început)
b) Teoria (lipsă)-0- Epistemologia și Gnoseologia (lucruri necunoscute)
III. Balanța cunoașterii (rezultatul probabil la sfârșit: la frecventarea scolii complementare) pentru absolvenții școlii tradiționale, complementată prin autoeducație.
a) Știință autentică(înnăscută) de acasă-0-Non știința (starea de la început)
b) Teoria complementarității-0- Epistemologia și Gnoseologia (lucruri deja însușite)
În lipsa Teoriei complementarității, Știință autentică (înnăscută) de acasă este inhibată de analfabetismul funcțional, iar integritatea intimă, balanța sentimentelor de copil și matur (copil-0-matur) e deformată. Relația omului cu mediul și societatea, la fel. Relația autentică, -0-, intimă este înlocuită cu o relație, -0”-, secundă, lipsită de control, multiplicată prin culori naționale, de castă și familiare, istorice, de specialitate și trepte sociale. Controlul acestei discrepanțe, 0-0”, poate fi însușit prin complementaritate, fenomen universal neobservat, ocolit din motivul lipsei perioadei (Epoca lipsa) de studiu la Școala complementară.
La unii oameni, prea maturi, poate să apară întrebarea firească, acidă: „Ei, bine! Dar teoria cunoașterii științifice, Epistemologia, nu este și ea oare o teorie științifică?
Răspuns: Sigur că, Da! Numai că Epistemologia (teorie a cunoașterii științifice) e o invenție istorică a savanților, oamenilor de elită, cei care ne îndoctrinează (cu greu) în cunoștințele lor practicate de mai multe secole. Teoria științifică a cunoașterii (lipsă), (teorie a complementarității), se ia („se fură”) de la natură, independent. Chiar și de copii. Copiii au de la început cunoștințe comune (înnăscute) de integritate spirituală. Dar, ele sunt numai intuite și în timp „șterse” de cantitatea enormă de cunoștințe însușită competitiv. Păstrarea cunoștințelor înnăscute e posibilă numai prin conștientizarea lor, prin complementaritate. Cunoștințele înnăscute sunt necesare ca punct de reper, inteligență autentică, -0-, asemănare intimă care nu mai poate fi deformată de inteligența artificială, -0”-, socială. Cunoștințele date sunt comune, axiomatice, reprezintă o condiție universală de unitate intimă a oamenilor, precedent al unității lor sociale. Iar la baza unității lor stă Credința în rațiunea constricției armonioase a Lumii naturii, fapt care în Lumea omului contemporan nu se manifestă la fel de perfect. Cu acest fenomen al imperfecțiunii ne întâlnim prea des, zilnic.
Apocalipsa oricărei civilizații e iminentă prin începutul și dezvoltarea ei de până la apogeu. Iar pentru ca această perioadă de existență să fie mai lungă (în apogeu (rai)), e necesar un proces social balansat. E clar că resursele pământului sunt limitate, iar apa și aerul necesare pentru existență sunt tot mai poluate. Cei mai potenți oameni ai lumii au soluția anunțată: depopularea planetei prin efectuarea unui control riguros. În fața acestei forțe nu poți să stai dacă nu se va modifica modul de gândire. Lupta directă cu morile de vânt e naivă. E destul de amintit că relația social economică dintre oameni o formulează o firmă privată americană, cea care emite bancnotele, Dolarul. Sistemul dat e global și intrat în viața oricărui om. Banul dictează comportamentul omului contemporan, deformează relația firească, -0-, dintre oameni, în relații secunde, -0”-. De aceea, dacă relația , -0-, nu (NU) va fi însușită la timp, la Școala Complementară, oricare din noi, pentru a supraviețui, va fi de acord să accepte „îngerul păzitor”, cipul electronic implantat în creier.
Fiecare din noi va fi de acord cu lucruri oribile, la fel, ca și populația germană anilor 1933-1945, care știa că în lagărele naziste de concentrare alți oameni, ființe ca ei, sunt nimiciți, dar situația era deja scăpată de sub control. Din altă parte, sistemul sovietic de pe atunci, construit pe valori comuniste, a pierdut relația de contact cu natura umană, credința în ea și dialogul necesar, la propriu, cu sistemul fascist. Așa, în numele comunismului („Pentru Stalin!”), s-a sacrificat „eroic” o mare parte din populație. Deci, și acum în noile condiții de viață, în loc de a căuta un dialog științific cu „Ordinea” Nouă Mondială, fiecare va fi de acord cu sacrificarea „eroică” a unei părți din populație în numele salvării sale proprii. La fel, ca și în Japonia sec. XXV, când o parte din comunitate, din motivul lipsei de hrană, pentru a supraviețui încă o iarnă, decidea cine trebuie sacrificat, îngropat de viu într-o groapă comună. Pe atunci, soluția alternativă nu exista.
Acum, soluția există! Asta e axioma împerecherii, împlinirii lucrurilor prin complementaritatea intimă, precedent al complementarității sociale, dialogului. Viitorul de aparține. Aflați la diferite nivele ierarhice, contradictoriu sau competitiv, social și intim, astăzi oamenii rămân dispersați (Sătulul nu-l crede pe cel flămând). Și, nu există un alt aliaj al iubirii, de integritate națională, rasială, religioasă sau de balansare ale diferitor „științe sociale” antagoniste incompatibile cu Viața, decât prin dogma cunoașterii înnăscute, măsura-axiomă folosită intim la structurarea cunoștințelor răvășite, adecvate sau false, „claie peste grămadă”.
Mai multe pe pagina „Educația Complementară”

Victor Deleu 17.05.2020


Este posibil ca imaginea să conţină: 2 persoane, oameni în picioare şi în aer liber

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Faci un comentariu sau dai un răspuns?