Istoria religiilor în cultura universală

 Liceul de Arte “Constantin Brăiloiu”– Târgu-Jiu, Asociaţia “Paradigme Educaționale”, Sucursala Târgu-Jiu, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județen Gorj organizează începând cu luna mai 2014, în fiecare an, concursul ,,Istoria religiilor în cultura universală’’.

Nume proiect: CONCURSUL INTERJUDEŢEAN – INTERDISCIPLINAR “MIRCEA ELIADE”

Organizatori: Asociaţia “Paradigme Educaționale”, Sucursala Târgu-Jiu, în colaborare cu: Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Casa Corpului Didactic Gorj, Liceul de Arte ,,C-tin Brăiloiu’’ Târgu – Jiu, Alexandrescu Grigore – inspector pentru

Condiţii de participare: La acest concurs pot participa elevii din clasele VIII-XI din şcolile de stat sau particulare din România. Fiecare profesor coordonator poate participa cu maxim 5 studii la proba practică și 3 elevi pentru cea teoretică.

Perioadă înscriere: 20.11.2013 – 03.04.2015

Perioadă desfăşurare: 10.05.2014

1. Prevederi generale cu privire la desfăşurarea concursului.

Concursul Interjudeţan “Istoria Religiilor în Cultura Universală” este o  competiţie cu caracter interdisciplinar ce se adresează elevilor din ciclul liceal şi gimnazial. Din respect pentru ceea ce a însemnat în cultura universală Mircea Eliade am considerat potrivit existența unui concurs care va pune în valoare respectul  nostru pentru culturile și religile universale. Lucrarea sa “Istoria religilor”, reprezintă o bază bibliografică indispensabilă pentru participanți însă nu dorește nici pe departe însușirea noțiunilor existente având în vedere complexitatea lucrării. Cele trei secţiuni ale concursului sunt: a. Studiu privind particularităţi ale cronologiei religiilor , b. Studiu privind mentalităţile culturale şi doctrinare ale religiilor, c. Studii ale  istoriei religiilor  locale. Concursul se desfăşoară în două etape:

1. județeană

2. interjudeţeană

La etapa județenă nu există restricţii privind numărul elevilor.     Fiecare judeţ este reprezentat la etapa  interjudeţeană de  elevii ce au obţinut minim 90 de puncte la faza judeţeană.

Pentru proba practică pot participa şi elevii clasei a VIII-a fără a susţine proba teoretică. De organizarea concursului judeţean se va ocupa fiecare inspectorat care vrea să participe. Tematica prevăzută este aceeaşi cu cea a etapei naționale. Pentru etapa judeţeană nu se va ţine seamă de bibliografia selectivă recomandată.

2.  Structura probelor

a. proba teoretică

 Constă în tematica disciplinelor istorie şi religie aprobată de Ministerul Educației Naționale.

Pentru disciplina istorie doar capitolul RELIGIA ŞI VIAŢA RELIGIOASĂ iar pentru disciplina religie noțiuni de ISTORIA RELIGIEI clasele IX-XI. Pentru proba teoretică vor fi admişi doar elevii claselor IX-XI.

b. proba practică

Are în vedere susţinerea/ilustrarea unui studiu despre istoria unei religii sau a unei comulități religioase locale. Durata  susţinerii este de 15 minute. Pentru ilustrarea temei alese pot fi utilizate diferite mijloace (grafice, audio-vizuale, obiecte etc).

Studiul nu va depăşi 5 pagini şi va conţine date concrete referitoare la cronologia religiei şi la doctrina sa. Datele bibliografice sunt obligatorii pentru clasele liceale.

Ambele probe se vor desfășura în aceeași zi, iar data desfăşurării concursului va fi anunțată de Inspectoratul Judeţean Gorj, în cadrul consfătuirilor anuale sau a cercurilor profesorale la disciplinele istorie şi religie. La proba practică pot participa şi elevii clasei a VIII fără a susţine proba teoretică. Studiul va fi trimis în perioada de înscriere la adresa de email: cdi7910@yahoo.com.

3. Informații despre aplicant:

Numele unităţii de învăţământ aplicante: Liceul de Arte “Constantin Brăiloiu – Târgu-Jiu

Adresa completă: Str.  Griviței, Nr. 34, Mun. Târgu-Jiu, Jud. Gorj;

Persoană de contact : Prof. Cioabă Ionel,

Tel. 0768075675,

e-mail: cdi7910@yahoo.com

Lasă un răspuns