Festival Național de Muzică – București ediția a II-a, 7 iunie 2014

   Organizatori: EURO EDUCATION FEDERATION şi LICEUL DE ARTE “Constantin Brăiloiu” Târg-Jiu

Gazda: Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti.
Acreditare: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul Judeţean Gorj.
Înscrierile se fac pe adresa: euro.music.dance@gmail.com
Premii substanţiale surpriză câştigătorilor trofeelor secţiunea voce şi instrumente.

        Pagina proiectului:
http://www.euromusicdance.ro/
Regulamentul se afla pe pagina proiectului:
http://www.euromusicdance.ro/date/Regulament_EURO_MUSIC_EEF.pdf
Postările pe adresa:
http://www.youtube.com/user/MusicDanceEuro
Fişa înscriere pe:
http://www.euromusicdance.ro/date/Fisa_Inscriere.doc

     Festivalul oferă participantillor posibilitatea unui schimb de experienţa deosebit privitor la contextul pieselor prezentate, la socializarea între membrii trupelor. Organizarea şi desfăşurarea acestui concurs, va contribui la ridicarea calităţii actului interpretativ şi a originalităţii exprimării prin dans şi muzica.

SCOPUL:

-Cultivarea, susţinerea şi valorificarea potenţialului artistic al elevilor.
-Formarea personalităţii prin descoperire, autocunoaştere şi interrelaţionare umană.
-Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în viaţa culturală naţională şi europeană. Dezvoltarea capacităţii de a comunica prin intermediul artei;

-Stimularea interesului şi motivaţiei pentru practicarea dansului şi muzicii.
-Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter;
-Dezvoltarea sentimentului de autoafirmare în spaţiul competiţional şi de cooperare cu membrii grupului;
-Promovarea prieteniei şi cooperării între copii prin realizarea de activităţi educative între membrii instituţiilor partenere;

Autor: Euro Music Dance