Inedit: Festival European/Național organizat în parteneriat cu Liceul de Arte Constantin Brăiloiu Târgu- Jiu, la București

            INVITAŢIE,
      Euro Education Federation şi Liceul de Arte C. Brăiloiu Tg. Jiu are onoarea şi plăcerea de a vă invita la ediţia a – II-a a Festivalului Naţional de muzică EURO MUSIC 2014, organizat la Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti pe data de 7 IUNIE 2014, începând cu orele 9:00. Concursul este fără taxă şi se adresează copiilor şi tinerilor cu vârsta între 6-18 ani.

Organizatori: EURO EDUCATION FEDERATION şi LICEUL DE ARTE C. BRĂILOIU TG. JIU
Gazda: Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti.
Acreditare: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul Judeţean Gorj.

Data limita înscrierilor: 25 MAI 2014
Înscrierile se fac pe adresa: euro.music.dance@gmail.com
Premii substanţiale surpriză câştigătorilor trofeelor secţiunea voce şi instrumente.
Pagina proiectului:
http://www.euromusicdance.ro/
Regulamentul se afla pe pagina proiectului:
http://www.euromusicdance.ro/date/Regulament_EURO_MUSIC_EEF.pdf
Postările pe adresa:
http://www.youtube.com/user/MusicDanceEuro
Fişa înscriere însoţită de o poză şi negative pe:
http://www.euromusicdance.ro/date/Fisa_Inscriere.doc

Locaţie festival:
http://www.euromusicdance.ro/locatie-festival-euro-music

Lista înscrieri:

LISTA INSCRIERI EURO MUSIC 2018 – EDITIA VI

Festivalul oferă participantillor posibilitatea unui schimb de experienţa deosebit privitor la contextul pieselor prezentate, la socializarea între membrii trupelor. Organizarea şi desfăşurarea acestui concurs, va contribui la ridicarea calităţii actului interpretativ şi a originalităţii exprimării prin dans şi muzica.
SCOPUL: -Cultivarea, susţinerea şi valorificarea potenţialului artistic al elevilor.
-Formarea personalităţii prin descoperire, autocunoaştere şi interrelaţionare umană.
-Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în viaţa culturală naţională şi europeană. -Dezvoltarea capacităţii de a comunica prin intermediul artei;
-Stimularea interesului şi motivaţiei pentru practicarea dansului şi muzicii.
-Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter;
-Dezvoltarea sentimentului de autoafirmare în spaţiul competiţional şi de cooperare cu membrii grupului;
-Promovarea prieteniei şi cooperării între copii prin realizarea de activităţi educative între membrii instituţiilor partenere.

      The festival offers participantillor opportunity to exchange experience regarding particular context presented parts to socialization among members of the troops. Organization and conduct of this contest , will contribute to the quality of the interpretation and originality of expression through dance and music.
PURPOSE : – cultivation , support and enhancement of artistic potential students.
– Formation of Personality through discovery, self-knowledge and human interrelation .
– Involvement of students and teachers in national and European cultural life . – Develop the ability to communicate through art ;
– Stimulating interest and motivation for practicing dance and music.
Education of positive – will and character ;
– Developing a sense of self-affirmation and competitive space cooperation with group members;
– Promoting friendship and cooperation between children by conducting educational activities among members of the partner institutions .