TEOLOGIA MISTICĂ A BISERICII DE RĂSĂRIT

      Fragmente extrase din cartea: VLADIMIR LOSSKY, TEOLOGIA MISTICĂ A BISERICII DE RĂSĂRIT, Ed. Enciclopedică, Buc 1993.

„D-zeu S-a făcut om pentru ca oamenii să poată deveni dumnezei” (pag 38)

„Creaţia lumii – faptul se uită prea des – nu e un adevăr de ordin filosofic, ci un articol de credinţă” (pag 121)

„Creaţia este lucrarea comună a treimii, dar cele trei persoane sunt cauza fiinţei create în mod diferit, deşi unit” (pag 129)

 “« Facerea » spune că cerul şi pământul, tot universul a fost creat la început. Pentru Sf. Vasile cel Mare acesta este începutul timpului. Cum însă începutul drumului nu-i încă drumul şi începutul casei nu-i casa, tot astfel începutul timpului nu-i încă timpul şi nici măcar o mare parte din timp” (pag 130)

 “Veacul este în afara timpului, dar, având ca şi timpul, un început, se măsoară împreună cu el. Numai veşnicia dumnezeiască nu poate fi măsurată şi aceasta atât în raport cu timpul cât şi în raport cu veacul” (pag 130)

 “Omul a fost făcut cel din urmă ca să fie introdus în univers ca un rege în palatul său, spuneau părinţii greci, «ca un profet şi preot», va adăuga Filaret al Moscovei, dând un accent eclesiologic cosmologiei Bibliei.” (pag 138)

Lasă un răspuns