Testamentul politic a lui Nicolae Iorga (18)

      Presa(;) din străinătate face zvon acolo, presa evreiască de aici mişcă masele evreieşti contra noastră. Presa ceastalaltă, al cării cel mai strălucit reprezintant este «Adevărul»(43)(;) represintă acelaşi lucru. Căci cei din a treia categorie vor să aibe aierul că nu vorbesc din punctul de vedere evreiesc, ci toţi sunt cetăţeni buni, buni Români, buni naţionalişti, iubitori de ţară, iubitori de neam, iubitori de libertăţi publice, şi, dacă ieau parte la discuţia unei chestii, o fac din cele mai nobile motive care pot aprinde inima omenească! Sunt spiritele cele mai luminate, sufletele cele mai bune, conştiinţele cele mai clare din Ţara Românească! Însă, dacă e vorba ca Evreii să ţină împotriva noastră un congres în România, cine e monitorul acestui congres? De sigur e «Adevărul». Dacă, altă dată, e vorba de agitaţie împotriva României în legătură cu societatea de emigrare evreiască «Ica» şi cu «Alianţa Israelită», pe cine prinzi asupra faptului, având legături şi cu «Ica» şi cu «Alianţa Israelită»? De sigur pe «Adevărul». Şi, iarăşi, e drept(;) Guvernul are o mulţime de păcate. Dar iată! «Adevărul» le-a iertat pe toate. Pe unul nu-l iartă: Proiectul de lege care priveşte industria naţională. Îndată ce s-a zvonit proiectul acela de lege care asigură elementul indigen în industrie, imediat toată nemulţumirea s-a concentrat la «Adevărul»: atunci s-a descoperit că ministrul de Interne a ţinut în arendă nu ştiu ce moşie a Eforiei. Atunci au început, în cele mai nepermise necuviinţe de limbagiu, cele mai grosolane acuzaţii la adresa ministrului de Interne. Şi, tot atunci, sindicalismul a prins mai multă viaţă. Curios lucru: să nu aibă sindicalismul acesta, cine ştie, supt pământ, contact cu rădăcina aşa de puternică a revendicărilor evreieşti în România? Creşte sindicalismul, cresc şi speranţele evreieşti. Dacă se anunţă aici în Cameră o interpelare care priveşte plănuirea de congrese evreieşti se aprinde iarăşi «Adevărul». Trecând toate margenile, împodobeşte pe cel care vă vorbeşte cu fel de fel de calificative zoologice”(44).

Autor: Radu Mihai CRIŞAN,

 Nicolae IORGA. TOTUL PENTRU HRISTOS!, Ed. Cartea Universitară, București 2006, p. 51-57

______________________________________

43. Apropo: „de la oficina aceasta(;) de unde se răspândesc în toată lumea cele mai ticăloase calomnii şi insulte la adresa României şi a naţiei noastre este adresată către lucrătorii din Franţa următoarea notă, următoarea plângere, care mi se comunică în copie arătându-se şi la ce persoană găseşte un exemplar din originalul tipărit. (…)

44. idem, În chestia manifestaţiilor studenţeşti, în [D.P.v.I.p.I.], pag. 366, 368

Găsiţi cartea integral aici: https://archive.org/details/TestamentulPoliticAlLuiNicolaeIorga

Lasă un răspuns