Dragii mei, știți voi oare ce înseamnă cuvântul “Evanghelie”? Înseamnă în limba greacă “veste bună”. De aici s-a numit cititorul pericopei evanghelice de la Sfânta Liturghie “binevestitor”. Dar de unde a venit cuvântul acesta în vocabularul Sfintei Biserici? Bineînțeles, tocmai din Sfânta Evanghelie, Cartea Cărților, care cuprinde istorisirile celor patru “heruvimi pământești”, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Astfel, aflăm de la Luca despre îngerul care se arată păstorilor în noaptea Nașterii Domnului, zicându-le: “Nu vă temeți. Căci iată, VĂ BINEVESTESC BUCURIE MARE, CARE VA FI PENTRU TOT POPORUL; CĂ VI S-A NĂSCUT AZI MÂNTUITOR, CARE ESTE HRISTOS DOMNUL, DIN CETATEA LUI DAVID”(Luca 2;10,11).

Deci prima veste bună o dă îngerul Domnului, referindu-Se la venirea lui Hristos Dumnezeu pe pământ. A doua veste bună o dă Sfântul Înaintemergător Ioan Botezătorul, atunci când descoperă mulțimilor ieșirea la propovăduire a Domnului: “Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce ridică păcatul lumii. (..) Și eu am văzut și am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1; 29,34). Deci îngerul a descoperit păstorilor că Dumnezeu S-a născut pe pământ, iar “îngerul în trup” a descoperit ucenicilor că Dumnezeul întrupat a ieșit în lume, la propovăduire. Dar care este vestea cea bună pe care o dă lumii Iisus Hristos? Ne spune evanghelistul Marcu: “După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea, PROPOVĂDUIND EVANGHELIA ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEU și zicând: S-a împlinit vremea și s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie!” (Marcu 1; 14,15). Vedeți ce cuvinte frumoase rostea Dumnezeu pe pământ? El spunea tuturor că este aproape de fiecare om Împărăția lui Dumnezeu, Tatăl Său. În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Domnul spune oamenilor care i-au împlinit poruncile în viața lor: “Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți ÎMPĂRĂȚIA cea gătită vouă de la întemeierea lumii”! Iată deci că Împărăția pregătită de Tatăl, s-a putut moșteni numai după pogorârea Fiului pe pământ.

Sfântul Apostol Pavel, marele încreștinător al Europei păgâne, dă o altă veste bună filozofilor greci din Atena. El le spune că Dumnezeu este accesibil, că Dumnezeul creștinilor nu este un zeu fioros care locuiește pe nu știu ce munți stâncoși, ci este un Dumnezeu aproape, la îndemâna omului: ” Dumnezeu, Care a făcut lumea și toate câte sunt în ea, Acesta fiind Domnul cerului și al pământului (..), nu este slujit de mâini omenești, ca și cum ar avea nevoie de ceva, El dând tuturor viață și suflare și toate (…) El nu este departe de fiecare dintre noi. Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem..” (Fapte 17; 24-28).

Și Domnul nostru vorbise despre Dumnezeire in discuția cu femeia samarineancă. El arătase că “Duh este Dumnezeu și cel ce i Se închină, trebuie să i Se închine în duh și în adevăr” (Ioan, cap. 4). Adică Dumnezeu este aproape, este accesibil, este binevoitor. El Se lasă descoperit de cei ce Îl caută cu inimă curată. Atunci inimile acestora devin Rai: “Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru”.

Ați văzut, iubiții mei, câte vești bune are Sfânta Scriptură pentru noi? Ați văzut câtă bucurie primește cel care crede în Iisus Hristos, Îl slăvește și Îi împlinește poruncile? Viața aceasta care pare urâtă și nedreaptă majorității oamenilor din zilele noastre, poate deveni Raiul pe pământ prin credința în Fiul lui Dumnezeu!

Să ne ajute Preasfânta Treime ca să ne bucurăm în fiecare clipă a vieții de dumnezeiasca Ei prezență în sufletele noastre, amin.

Preotul Sorin Croitoru, Mantova, Italia


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Faci un comentariu sau dai un răspuns?