Cum era privită “ORGANIZAREA SLOVEI CREŞTINE ORTODOXE” în anul 1937?!

  “Zilele trecute am primit la redacţie primul fascicol al unui periodic de-o îmbucurătoare noutate. Păr. Paraschiv Angelescu, fecund şi cunoscut publicist bisericesc, ajutat de dl. Miron Suru, a cărui migăloasă lucrare asupra anului literar 1935 l-a impus obştei cititorilor români, au făcut să apară un buletin biblio-critic — primul de acest fel în ţara noastră — întitulat Scrisul creştin. El cată şi vrea să fie — după cum ne lămuresc redactorii lui — o vitrină aparte a întregii noastre literaturi teologice, religioase şi bisericeşti. O vitrină scrisă. O vitrină în care cărţile cu substanţă şi îmbrăcăminte creştină-ortodoxă să se oglindească nu numai prin coperta lor — al căror clişeu în miniatură e aşezat în fruntea celor mai multe dări de seamă — ci în primul rând prin plinul conţinutului ei. Nu mai zăbovim asupra utilităţii unei asemenea publicaţii, când ştim atât de bine că „scrisul românesc de după răsboiu este în cea mai mare parte un scris lipsit de busolă, de idealism, de suflu înălţător, un scris păgân, care cultivă instinctele şi patimile josnice, pornirile bestiale şi criminale, ideile de răsvrătire şi lipsa de simţ pentru adevăr, bine, frumos, dreptate, etc.” — cum atât de nimerit se exprimă în predoslovia acestui buletin învăţatul vlădică P. S. Dr. Irineu Mihălcescu Ţârgovişteanul. Buletinul acesta — se spovedesc redactorii cu o cutezanţă de bun augur — a fost botezat „Scrisul creştin” spre a-l opune cu hotărâre şi dârzenie sensului păgân şi destrăbălat din zilele noastre. Un pas important în organizarea slovei creştine ortodoxe e făcut deja. II întâmpinăm cu neprefăcută busurie. Dar, mai rămâne ceva de înfăptuit. Ne trebue un cotidian creştin ortodox — idea e a Păr. Dr. D. Stăniloae — în care viaţa creştinească a românului să se vadă ca’ntr’o oglindă, să fie încurajată, apărată şi hrănită zi de zi. Şi încă ceva: o centrală a slovei religioase, pentru care milita cândva cu mult entuziasm, în coloanele acestei reviste, (anul 1935), P. S. Episcop Nicolae Colan. Adică un magazin al cărţii ziditoare de suflet, al cărui vehicol să fie pomenitul buletin btblio-crltic „Scrisul creştin”. Amândouă ar trebui să ta fiinţă — din atâtea motive — în Bucureşti. Aşadar, Bucureştiul creştin ortodox să ni le dea fără zăbavă, pentruca organizarea slovei bune să fie plinită cu un ceas mal de vreme.”

GRIGORIE T. MARCU, REVISTA TEOLOGICĂ, Anul XXVII, Martie 1937, Nr. 3, p. 120


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?