Actele normative adoptate de Guvern în ședința din 16.02.2017

  INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate și de care Guvernul a luat act în ședința din 16.02.2017:

I.    HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de scrisori între România, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Republica Moldova, prin Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 18 şi 20 ianuarie 2017 şi la Bucureşti la 26 ianuarie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume
4. HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul de plată 2016 a plafonului și a cuantumului ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi, ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.844/2016 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Unirea, judeţul Brăila

II.    MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: – Aprobarea iniţierii negocierilor privind dobândirea de către România a calităţii de membru al Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură (AIIB) -Aprobarea transmiterii unei scrisori conducerii AIIB, semnate de către Primul Ministru/Ministrul Finanţelor Publice, privind acceptarea condiţiilor financiare propuse, respectiv subscrierea de către România a 1530 de acţiuni, reprezentând o valoare totală a capitalului de 153 mil.dolari SUA din care 30,6 mil.dolari SUA capital vărsat, plătibil în 5 tranşe egale
2. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind organizarea în România, în perioada mai/iunie 2017, a celei de-a 107-a reuniuni a Consiliului de administraţie al Băncii Internaţionale de Investiţii (BII), a reuniunii de experţi EKUP şi a unui forum de afaceri
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru anul 2017
4. MEMORANDUM cu tema: Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării doamnei Maria-Manuela CATRINA, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de membru în consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale ”Poşta Română” S.A
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea politicii publice privind implementarea Programului ”PRIMUL CENTRU DE AGREMENT”

III.   NOTE
1.    NOTĂ privind înfiinţarea Consiliului Naţional al Mişcării Sportive din România

IV.    INFORMĂRI
1.    Informare privind activitatea Consiliului Concurenţei în domeniul ajutorului de stat desfăşurată în semestrul II 2016

V.    PUNCTE DE VEDERE
1. Puncte de vedere asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Lasă un răspuns