Mărturii despre Județul Gorj în PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (1) – D O C U M E N T E (1916–1919)

Muzeul Olteniei / magazincritic.ro

CUVÂNT ÎNAINTE 

  Publicarea unui volum de documente ce are drept temă participarea României la Marele Război, tocmai în anul centenar, reprezintă o manieră profesionistă, sobră, venită din partea unui istoric, de a marca acest eveniment major.

Volumul de documente editat de către domnul Gabriel Sarcină, Mărturii despre județul Gorj în Primul Război Mondial. Documente vol. I (1916–1919) apare sub egida Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj. Este lăudabil cum aproape în toate județele din România această instituție a reușit în ultimii ani să genereze și să cultive în rândul profesorilor de istorie din preuniversitar o preocupare pentru cercetare, pentru recuperarea trecutului istoric, mai ales a istoriei locale.

Gabriel Sarcină, istoric al locului, format în școala istorică sibiană, strânge cu o acribie de invidiat un număr impresionant de documente (967), cea mai mare parte inedite, identificate în cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Gorj și oferă cititorului, cercetătorului aflat în cautarea adevărului despre Marele Război, o adevărată radiografie a unor ani care au lăsat urme adânci atât în infrastructura județului Gorj, cât mai ales în rândul familiilor locuitorilor, marcate nu doar de distrugerile provocate de ocupantul german, ci îndeosebi de pierderile umane și traumele suferite de către aceștia. Memoria colectivă păstrează încă urme adânci ale anilor războiului și ale ocupației germane. Volumul reprezintă o pledoarie pentru revenirea la microis- torie, pentru cercetarea cu răbdare a surselor istorice locale, de multe ori neglijate de către istoricii profesioniști, din graba realizării marilor sinteze, sau lecturate în pripă, doar din dorința de a oferi o imagine cât mai cuprinzătoare geografic a unor fenomene. Tocmai de aceea, pledăm pentru asemenea demersuri de cercetare a istoriei locale.

Volumul reprezintă, fără îndoială, un instrument util cercetării istorice, iar prin amploarea documentării nu va putea fi ocolit de către cercetătorul care se apleacă asupra înțelegerii societății românești aflată sub ocupația trupelor germane și a lunilor ce au urmat retragerii acestora. Multe dintre documentele care văd lumina tiparului prin acest volum sunt utile înțelegerii unor pro- blematici întâlnite la nivel național și prezintă relevanță pentru istoricul preocupat de analiza efectelor Marelui Război asupra României. Un asemenea demers este, în egală măsură, util cercetătorilor pasionați de reconstituirea trecutului localităților gorjene, de studiile biografice dedicate unor personalități locale. Nu în ultimul rând, volumul poate stârni interesul gorjenilor care sunt dornici să-și identifice bunicii, străbunicii, eroi ai Marelui Război.

În esență, volumul cuprinde corespondența dintre diferitele autorități locale și centrale ale statului, dintre autoritățile românești și cele germane de ocupație, procese verbale, ordine de demobilizare, telegrame, notificări, rapoarte, adrese, declarații, depoziții, jurnale, autorizații, liste cu persoane arestate sau amendate, memorii ale unor funcționari români, petiții ale demobilizaților sau foștilor refugiați, dar și ale comercianților, catagrafii cu pagubele suferite din partea ocupanților străini, starea și pagubele arhivelor diverselor instituții etc. Toate aceste documente pledează pentru o reconstituire a istoriei Marelui Război printr-o perspectivă de jos în sus, prin micromonografii care să radiografieze realitățile locului, traumele suferite de locuitori, în cazul concret de către gorjeni.

Editorul a preferat oricărei alte clasificări a documentelor ordonarea după criteriul cro- nologic, oferind o perspectivă coerentă, clară asupra derulării evenimentelor care au marcat județul Gorj în anii 1916–1919. Editarea documentelor respectă normele cercetării științifice, fiind însoțite de scurte descrieri și note explicative acolo unde editorul a simțit nevoia. Volumul cu- prinde și un util glosar, un număr important de anexe ce conțin documente în facsimil, precum și la fel de utili indici de localități și de persoane. Volumul este completat în mod fericit de traducerea în limba engleză a notei autorului asupra ediției, precum și a listei documentelor editate.

În final, nu ne rămâne decât să-l felicităm pe domnul Gabriel Sarcină pentru demersul științific întreprins și să ne exprimăm încrederea că volumul va fi citit și citat de către toți cei care sunt interesați să înțeleagă istoria locului și deopotrivă istoria Marelui Război.

Prof. univ. dr. habil. Sorin RADU Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Lasă un răspuns