Mărturii despre Județul Gorj în PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. Documentul No. 3745, 3742, 680/Octombrie 1916

Muzeul de Istorie din Vâlcea

Prefectura Judeţului Gorjiu No. 3745/1916 Octombrie 17

Cucernice Părinte

  Luând cunoştinţă de alăturata publicaţiune cu No. 3742, vă rog să binevoiţi a lua măsuri ca împreună cu tot clerul din oraş să oficiaţi serviciul divin, Miercuri 19 Octombrie orele 10 dimi- neaţa în asistenţa tuturor autorităţilor civile şi a orăşenilor la biserica catedrală din acest oraş.

Prefect, Numa Frumuşanu                                                                                                                                               Director, I. Georgescu Sfinţiei Sale,

Cucernicul Protoiereu al Judeţului Gorjiu

No. 680 – Primit 19 octombrie 1916.

PREFECTURA JUD. GORJIU PUBLICAŢIUNE

No. 3742 din 17 octombrie 1916

  Armata I de operaţiuni a teritoriului Olteniei ne trimite următorul ordin, pe care ne grăbim a-l aduce la cunoştinţa publică, pentru slăvirea celor ce ne-au scăpat pământul strămoşesc de vrăşmaşi:

„Miercuri 19 Octombrie ora 10 dimineaţa se va celebra un serviciu divin în toate bisericile din întregul judeţ şi la Catedrala oraşului pentru a mulţumi Celui Atotputernic că ne-a învrednicit ca în zilele de 14, 15 şi 16 Octombrie să batem duşmanul ce ajunsese la porţile Tg.–Jiului, şi pentru rugăciunea ce trebuie s-o facem întru odihna sufletelor eroilor morţi, care şi-au sacrificat viaţa pentru apărarea sfântului pământ al patriei. Preoţii în odăjdii vor ţine predici poporului adunat, arătând însemnătatea luptelor duse şi necesitatea ca tot Românul să se ridice cu mic cu mare pentru a sdrobi pe duşmanul ce voeşte să ne răpue, şi să arate fapta măreaţă a celor 4 cercetaşi, care au luptat alături de soldaţi în apărarea podului de la Tg.–Jiu, şi a femeilor viteze fără teamă de gloanţe, au dat ajutor soldaţilor, îngrijind de răniţi şi aducând muniţiuni pe linia de luptă. Cinste şi laude lor ca şi trupelor de la Jiu şi conducătorilor lor”.

General, N. PETALĂ

Negreşit că acest călduros apel va fi ascultat şi înţeles de toţi Gorjenii şi că nimeni nu va lipsi de la această pioasă datorie Miercuri 19 Octombrie la orele 10 dimineaţa.

Prefect,

NUMA D. FRUMUŞANU

Director, I. Georgescu

Târgu Jiu, Tip. „Română“, R. Mangu

SJAN Gorj, fond Protoieria Judeţului Gorj, dos. 479/1916, f. 1‑2, orig., rom., tipărit ( Adresa prefectului către Protoieria județului Gorj este dactilografiată, pe când Publicaţiunea este tipărită)

 

Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, DOCUMENTE (1916–1919), Vol. I


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Lasă un răspuns