Nouă apariție editorială sportivă! “PARTICIPAREA COPIILOR DE ETNIE RROMĂ LA LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ (12-13 ANI)”

  • Importanța lecției de educație fizică în dezvoltarea copiilor de vârstă școlară 

   Educaţia fizică, prin lecţia de educaţie fizică, urmăreşte de fiecare dată, indiferent de structurile socială, economică și politică în care se realizează, perfecționarea dezvoltării fizice și a capacității motrice ale copiilor.Ciurea

  Lecţia de educație fizică are o mare importanţă din punct de vedere  biologic și prezintă deosebite valențe pe plan social și cultural-educativ. Practicarea exercițiilor fizice sub forma lecţiei de educație fizică  este determinată și din necesități de ordin educativ, recreativ, de destindere și competiţie.

  Ea aduce un aport deosebit dezvoltării spiritului creator, de afirmare și de depășire sau de autodepășire  care este deosebit de importantă pentru elevi şi în special pentru elevii proveniţi din familii de etnie rromă. Practicarea exerciţiilor  fizice, în timpul lecţiilor, dezvoltă simțul estetic, al dragostei pentru gestul motric realizat cu măestrie dar şi simțul gestului pentru mișcare.

  Participarea la lecţia de educaţie fizică ajută copiii de vârstă şcolară să-şi asume înfrângerile, să fie de acord cu regulile şi responsabilităţile, să lucreze în echipă şi să dezvolte relaţii sociale cu ceilalţi.

 De asemenea lecţia de educaţie fizică presupune :

  • dobândirea noţiunilor de sănătate și igienă;
  • învățarea respectului reciproc și asumarea regulilor stabilite;
  • deschiderea în fața părinților și învingerea timidităţii;
  • înfrânarea reacțiilor negative;
  • creşterea abilităţii de mișcare;
  • dezvoltarea oaselor și a mușchilor;
  • explorarea curajului și creşterea ranadamentului şcolar.

  “Prin conţinutul ei, lecţia de educaţie fizică, urmăreşte dezvoltarea multilaterală a copilului, obişnuirea acestuia cu practicarea exerciţiului fizic” ( M. Bîcă, Educaţie fizică, repere generale, 2006). Cartea integral aici

de Constantin Cătălin Ciurea


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Lasă un răspuns