Mărturii despre Județul Gorj în PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. Document nr. 2 din 4 aprilie 1917

1917, Aprilie 04, Târgu Jiu:

No. 2 din 1917 Aprilie 4

Domnului Prefect al Judeţului

  Am onoare a vă înainta pe lângă aceasta un exemplar de ordonanţă ce voim să dăm în co- prinsul oraşului relativ la strângerea obiectelor şi lucrurilor luate din casele orăşenilor refugiaţi şi neîntor’şi la vetre, rugându’vă respectuos ca după ce veţi lua cunoştinţă de conţinut să binevoiţi ai da cuvenita aprobare şi eventual de a […] dispune şi modificările ce socotiţi că urmează de a fi introduse într’însa.

ORDONANŢĂ

Cu nemărginită părere de reu s’a constatat că parte din populaţia Oraşului reîntoarsă mai curând din refugiu după evacuare s’a dedat la acte de devastare şi prădăciune contra avutului acelora care au lipsit de la vetrele lor.

S’a mai constatat că foarte multe persoane cu ştiinţă au cumpărat sau au primit ca dar de la militari sau civili diferite obiecte luate din casele altor orăşeni şi în fine că unii deţin lucruri ce nu le aparţin, cu gândul de a le vinde sau înstreina.

Asemenea fapte care sporesc nenorocirea răsboiului nu pot rămâne nepedepsite, iar pedeapsa în aceste împrejurări, nu poate fi decât cea mai aspră.

Pentru cele arătate mai sus şi pentru ca populaţia să nu cadă în culpă, Noi C. Bălănescu, Primarul Oraşului Târgu Jiu, în baza drepturilor ce ne sunt acordate prin art. 58 şi 59 din legea pentru organizarea comunelor urbane

Ordonăm:

  • Toţi orăşenii în casele cărora se găsesc lucruri sau obiecte care nu le aparţin şi de pre- zenţa cărora au făcut sau nu declaraţiuni Autorităţei Comunale sunt invitaţi ca în termen de cel mult 15 zile, de la data prezentei ordonanţe, să le aducă la Primăria Oraşului, pentru ca astfel în urma dispoziţiunilor ce se vor lua de noi în această privinţă ele să poată fi predate posesorilor în
  • Persoanele care cu bună ştiinţă, deţin spre păstrare în casele lor mobile sau lucruri de orice natură, aparţinând vecinilor sau orăşenilor refugiaţi şi ne reîntorşi la vetre, cu alte cuvinte ai căror proprietari sunt cunoscuţi sunt scutiţi de a le aduce la Primărie, având numai obligaţia de a face cunoscut în scris despre aceasta, Autorităţei Comunale în termen de 15 În declaraţiunile ce aceştia vor face, se va specifica în mod amănunţit fiecare obiect în parte precum şi numele pro- prietarior cărora le aparţin.
  • Cei ce nu se vor conforma întru totul dispoziţiunilor aici numărate, după dresarea cuve- nitelor acte vor fi supuşi judecăţei pentru a fi pedepsiţi potrivit 308 şi urm. din Codul penal.

Dată în Târgu Jiu, astăzi la 4 Aprilie 1917.

Primar, C. Bălănescu                                                                                                                                                                                 Secretar, Gh. Cornicioiu

SJAN Gorj, fond Primăria Orașului Târgu Jiu, dos. 11/1917, f. 1 și 4‑5 f.v., orig., rom.

*Inițial scris „propune“, apoi tăiat.

Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIALDOCUMENTE (1916–1919), Vol. I


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Faci un comentariu sau dai un răspuns?