Ministerul Educației sfidează notificarea semnată de 300 de mii de români contra ingerinței ideologiei gender în manualele școlare!

  Ministerul Educației Naționale răspunde la Notificarea formulată de Platforma civică ÎMPREUNĂ în numele celor 300.000 de români impotriva ideologiei de gen în manuale, subliniind că experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel.”

Dintre toate idealurile, principiile și misiunea învățământului românesc, astfel cum este el reglementat în Legea educației naționale, pentru Ministerul Educației Naționale pare a conta un aspect complet străin de obiectul Notificării si absolut necontestat prin aceasta. Astfel, Ministerul răspunde la Notificarea celor 300,000 de români impotriva ideologiei de gen în manuale, subliniind că “experții cooptați cu atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare verifică respectarea principiilor nediscriminării de orice fel.”

Reamintim că obiectul Notificării juridice a fost acela că „300.000 de cetățeni români refuză în mod expres orice ingerință a ideologiei de gen, inclusiv sub forma educației sexuale pentru diversitate, în procesul educațional din România.

Potrivit art. 29 alin. 6 din Constituția României, părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Și este absolut firesc să fie astfel pentru că, potrivit articolului 487 din Codul Civil, părinţii sunt cei care au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar şi potrivit însuşirilor şi nevoilor copiilor”.

 Mai mult decât atât, în cuprinsul Notificării, am subliniat cu tărie că nu suntem de acord cu nici o formă de discriminare, considerăm că școala românească nu poate fi implicată în activități care să presupună educarea copiilor în spiritul de mai sus. Credem că sinergia eforturilor cadrelor didactice și ale părinților este aceea care a dat întotdeauna și va putea da în continuare măsura succesului școlii românești și mai credem de asemeni căîn România, scopul școlii este obținerea de rezultate cât mai bune de către elevi și nu reeducarea lor în sensul că pot fi orice gen, indiferent de datul biologic în care s-au născut.”

În ciuda a ceea ce reprezenta obiectul Notificării, răspunsul Ministerului este străin de ceea ce s-a solicitat si face apel la “experții cooptați” care “verifică respectarea principiilor nediscriminării”.

Nimic din ceea ce reglemetează imperativ Legea 1/2011, respectiv nici morala, nici valorile, nici principiile, nici idealurile și nici măcar discriminarea copiilor cu identitate de gen nepusă în discuție, nu primează în fața  “experților cooptați”.

Răspunsul integral aici


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Faci un comentariu sau dai un răspuns?