UN DOR ÎMI TRECE, ALTUL VINE

Un dor îmi trece, altul vine,
Sunt toate doruri după Tine..
Iisuse, blândul meu Iisus,
Atât de repede Te-ai dus..

De dragul Tău mă pierd cu firea,
Căci Tu, Iisuse, ești IUBIREA..
Prefaci odăile-n Tabor
Și lași în urmă mare dor..

Mariei, cum ne spune Cartea, (1)
I Te făcuseși, Doamne, PARTEA..
Lăsase tot și Te privea,
În timp ce sora ei slujea..

De focul dragostei aprinsă,
Maria a venit cuprinsă 
De dorul Tău nestăvilit,
Dar trupul nu Ți l-a găsit!

Iar când i-ai zis, apoi, pe nume (2)
A fost vreodată, oare-n lume
O bucurie ca a ei?..
Din inimă-i ieșeau scântei!

Pe Petru, după Înviere,
L-ai vindecat de-a lui durere
Pe care-n suflet o purta
De când cu lepădarea sa (3)

Și l-ai silit să își declare
Iubirea lui cea arzătoare, (4)
Căci inima în el ardea,
De-atâta dragoste în ea!

Dar Saul, cel ce-Ți prigonește (5)
Biserica ce-abia Îți crește?..
Când slava-Ți sfântă l-a orbit, (6)
De tine s-a îndrăgostit!

Apoi apostol Îți devine,
Luptând el, Pavel, pentru Tine (7)
Și scrie-atâta de frumos
Că viața lui ești Tu, Hristos.. (8)

Un dor îmi trece, altul vine,
Căci simt și eu, Iisuse-n mine
Un strop din dragostele lor,
Iar când nu ești, îmi vine dor..

EXPLICAȚII:
1. “Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la dânsa” (Luca 10; 42). Aici este vorba despre spre Maria, sora Martei și a lui Lazăr din Betania. “Partea ce bună” este Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
2. “Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis evreiește: Rabuni! (adică: Învățătorule)” (Ioan 20; 16). Aici este vorba despre Sfânta Maria Magdalena, una dintre femeile mironosițe. Bucuria ei atunci când Îl vede pe Iisus înviat din morți este de nedescris!
3. “Iar a început să se blesteme și să se jure: Nu știu pe omul acesta despre care ziceți. Și îndată cocoșul a cântat a doua oară. Și Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Iisus: Înainte de a cânta de două ori cocoșul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Și a început să plângă” (Marcu 14; 71,72).
4. “Iisus i-a zis a treia oară: Simone, fiul lui Iona, Mă iubești? Și i-a zis: “Doamne, Tu știi toate. Tu știi că Te iubesc ” (Ioan 21; 17). Domnul știa că Petru Îl iubește, dar l-a obligat să-și mărturisească iubirea de trei ori, ca să-și spele întreita lepădare. Cum i-a spus Domnul femeii păcătoase: “Iartă-se păcatele ei cele multe, CĂCI MULT A IUBIT”!
5. “Iar Saul pustia Biserica, intrând prin case și, târând bărbați și femei, îi preda în temniță” (Fapte 8; 3)
6. “Dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Și căzând la pământ, a auzit un glas zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigonești? Iar el i-a zis: Cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigonești. (..) Și s-a ridicat Saul de la pământ, dar, deși avea ochii deschiși, nu vedea nimic. Și luându-l de mână, l-au dus la Damasc” (Fapte 9; 3-5, 8).
7. “Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit” (2 Timotei 4; 7).
8. “M-am răstignit împreună cu Hristos; și nu mai trăiesc eu, CI HRISTOS TRĂIEȘTE ÎN MINE” (Galateni 2; 20).

de Preot Sorin Croitoru


2% din impozitul pe salariu

  • Din taxele pe salariul tău, poți alege ca 2% să meargă către articolele noastre și sprijinirea directă a activităților EEF, nu către stat. Companiile de publicitate și multinaționalele nu ne iubesc. Descarcă formularul și depune-l la agenția ANAF de care aparții până pe 31 iulie.

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?