CIRCULARĂ emisă de Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor din PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

1918, August 03, Bucureşti:

Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor                                                                                         Mit Zustelung einverstanden VERWALTUNGSSTAB 

No. 18194/918 J.A. […](Semnătură indescifrabilă.)

CIRCULARĂ

  Către direcţiunile şcoalelor secundare şi profesionale, către Inspectorii învăţământului primar şi către revizorii şcolari.

Avem onoare a vă face cunoscut următoarele dispoziţiuni luate de Minister, în înţelegere cu Comandamentul suprem al armatei de ocupaţiune cu privire la plata suplinitorilor pe timpul vacanţei şi la reluarea posturilor de către titularii demobilizaţi.

  1. Anul şcolar 1917/18 se sfârşeşte la 31 August c.;
  2. Vacanţa începe: pentru învăţământul primar la 10 Iulie, pentru cel profesional şi comercial la 16 Iulie, pentru cel secundar la 18 Iulie;
  3. Suplinitorii de orice categorie, cari au servit în acest an şcolar cel puţin 7 luni, vor primi salariul pe întreaga vacanţă. Acei cari au servit cel puţin 5 luni îl vor primi numai pe jumătate. Nu au drept la nici-un fel de salar pe vacanţă, suplinitorii care au servit mai puţin de 5 luni în cursul acestui an şcolar.

Râmân neatinse pretenţiile ulterioare ale suplinitorilor la salariul, de odihnă, câtă vreme sunt în vigoare dispoziţiunile luate de Administraţia Militară prin decisiunile No. 1735 din 30 Aprilie 1917 şi 6658 din 14 Iulie 1917 publicate în foaia de ordonanţă No. 10/917.

  1. Îndată după întoarcerea lor, titularii trebuie să se anunţe la Revizoratu Şcolar sau la direcţia şcoalei respective, care sunt îndatorate să comunice Ministerului numele lor, spre a-i putea reintegra la catedrele ce au avut înainte de Această reintegrare se va face pe ziua de 1 Septembrie exceptându-se numai aceia cari fac parte din personalul administrativ (directori, secretari etc.) care se vor reintegra pe ziua presentării lor la post.
  2. Până la 1 Septembrie c., adică până la data când vor fi reintegraţi la posturile lor, titularii demobilizaţi sau refugiaţi, primesc salariu de odihnă.

Dispoziţiunile acestea vor fi aduse la cunoştinţă celor în drept.

Ministru, C. Giurescu                                                                                                                                       Director, D. Costache Domniei Sale,

                                                          Domnului Director al Gimnaziului din Târgu Jiu.                 

SJAN Gorj, fond Liceul Tudor Vladimirescu, dos. 122/1914‑1918, f. 232, orig., rom.

Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIALDOCUMENTE (1916–1919), Vol. I


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?