Ministerul Justiţiei, Direcţiunea Personalului: Document SJAN Gorj din PRIMUL RĂZBOI MONDIAL.

1917, Iulie 03, Bucureşti:

Ministerul Justiţiei, Direcţiunea Personalului                                                                                       No. 2523/3 Iulie 1917

Domnule Judecător

  Din cauza evenimentelor din ultimul timp arhivele autorităţilor judecătoreşti din teritoriul ocupat au avut multe de suferit, fie din cauza strămutărilor dintr-o localitate în alta sau dintr-un local în altul, fie din orice alte împrejurări.

Este necesar ca, printr-o muncă încordată atât din partea D-voastră cât şi a celorlalţi domni magistraţi şi funcţionari ai acelei autorităţi să se pună ordinea cuvenită în arhivă şi să se reconsti- tuie, pe cât posibil, cu mijloacele ce aţi avea la îndemână, toate lucrările, dosarele şi registrele distruse sau dispărute.

Cu ocaziunea efectuării acestei lucrări se vor dresa procese verbale de toate lipsurile consta- tate, menţonându-se într-însele în mod detailat, anume fiecare dosar, file din dosare, registru sau file din registre, recepise sau acte ce ar fi găsite lipsă.

Aceste procese verbale vor fi întocmite în dublu exemplar, dintre care unul se va păstra în arhiva acelei autorităţi, iar celălalt se va înainta ministerului.

Cu această ocaziune atrag atenţiunea D-voastră asupra dispoziţiunilor din legi şi regulamente privitoare la orele de serviciu cum şi asupra articolelor 141, 142 şi următorii de legea judecătorească şi vă invit să luaţi măsuri pentru respectarea lor cu stricteţe.

Totdeodată vă rog să puneţi în vedere tuturor D-lor magistraţi şi funcţionari ai acelei auto- rităţi să nu absenteze de la post fără concediu.

În împrejurările actuale, ministerul a luat dispoziţiuni de a nu se mai acorda concedii decât în cazuri de neapărată trebuinţă, justificată pentru cauză de boală sau în caz de interese personale sau familiare absolut urgente.

În asemenea cazuri se va adresa ministerului din vreme cererea cuvenită, iar cel interesat nu va părăsi serviciul decât după ce se va primi răspunsul de aprobare a cererii.

Orice abatere constatată se va aduce de îndată la cunoştinţa ministerului, spre a se aviza la luarea măsurilor cuvenite contra celui ce se va fi făcut culpabil, în conformitate cu dispoziţiunile art. 213, alin. I din legea de organizare judecătorească, dispoziţiuni de care ministerul va uza oricând, în alt mod şi pe altă cale, va fi pus în cunoştinţă de asemenea abateri.

Gerant, Al.G. Hinna

Pr. 26 Iulie 1917.

Domnului Judecător al ocolului Novaci-Judeţul Gorj

SJAN Gorj, fond Judecătoria Rurală Novaci, dos. 1/1917‑1918, f. 17, orig., rom.


Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIALDOCUMENTE (1916–1919), Vol. I


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Lasă un răspuns