DESPRE PĂCAT ȘI MÂNTUIRE

Nimeni nu a zis în Sfânta Scriptură că cel ce păcătuiește nu se va mântui. Dumnezeu Se exprimă diferit în legătură cu păcătosul: “Eu nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu”. Nimeni nu a zis în Sfânta Scriptură că păcatul, o dată făcut, atrage cu sine moartea cea veșnică. Da, citim în rândurile ei că “plata păcatului este moartea”, dar mai citim și “Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția cerurilor”! Îl auzim pe Ioan Botezătorul strigând: “Faceți roade vrednice de pocăință” și pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, zicându-i femeii păcătoase care I-a uns picioarele cu mir: “Iartă-se păcatele ei cele multe, căci mult a iubit”! Așadar puterea celui rău constă în a ne îndemna pe noi spre păcat, dar mila lui Dumnezeu se arată, îndemnându-ne la pocăință și la ridicare din starea de păcătoșenie. Hristos nu a spus niciodată: “Ai căzut? Te voi arunca în flăcările iadului!”. El îi spune altceva femeii prinse în adulter: “Femeie, unde sunt pârâșii tăi, nu te-a osândit nimeni? Nici Eu nu te osândesc. Mergi, de acum să nu mai păcătuiești”. Vedeți dumneavoastră, dragi prieteni? Omul cere pedeapsă și execuție; Dumnezeu cere ridicare și îndreptare. Omului nu-i pasă de om; nici un om nu zidit vreodată oameni din țărână. Lui Dumnezeu Îi pasă de oameni; El i-a zidit, El i-a dorit, El i-a înfiat, El îi mântuiește! Omul se gândește cu milă la el însuși și cu răutate la aproapele său; Dumnezeu Se gândește cu milă la toți, pentru că toți sunt copiii Săi. “Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să-i adun pe fiii tăi cum adună cloșca puii săi sub aripi”.. Dumnezeu nu iubește lumea așa, de ochii lumii. Dumnezeu iubește lumea, dar o iubește MULT DE TOT! Domnul Hristos ne-a arătat cât de mult iubește Tatăl Său lumea: “Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. Iar cât de mult iubește lumea El, Fiul lui Dumnezeu, se vede din cuvintele Sale rostite la Cina cea de Taină: “Mai mare dragoste ca aceasta nimeni nu are, ca sufletul să și-l pună pentru prietenii săi”. Adică El ne-a iubit până la Cruce.. Cunoscând noi aceste adevăruri, mai putem să fim de acum înainte indiferenți față de propria noastră mântuire?.. Haideți cu toții, să ne ridicăm cât mai repede din obiceiurile noastre păcătoase! Iisus Hristos S-a botezat “în Iordan de la Ioan pentru a noastră mântuire” și merge iarăși ca să strige prin cetăți: “Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția cerurilor”! Să-l luăm în serios, să Îl ascultăm și să începem sfințirea sufletelor noastre CHIAR DE AZI!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Preotul Sorin Croitoru de la Mantova (Italia)


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Faci un comentariu sau dai un răspuns?