Convinge-te, prietene! Cred că din minte nu „ți-a căzut” nimic. Pur și simplu, ai obosit de politică, de informații false, fake news! Oricum, te invit, citește acest text până la capăt. Trebuie să crezi în rațiune. Peste 80% din oamenii contactați de mine să participe la analiza apocalipsei, un fenomen atât de important pentru viață lor, au trecut pasiv pe alături.
…..Paradoxul omului contemporan e evident. El merge spre apocalipsă. Când omul e singur în fața naturii, el intuitiv se supune legilor ei, le venerează („Totul e de la Dumnezeu!”). El nu crede că poate cunoaște legile Domnului. Când omul e unit cu a sa comunitate, legile de contact cu natura sunt cele pe care le formulează oamenii de încredere, cărturarii. Iar dacă nici acele legi nu sunt clare pentru el, omul acceptă relația de integrare a sa în comuniuni cu Slujitorii Bisericii sau cu Conducerea de Stat. Astfel, comunitatea umană există pe legi inventate, alături de natură. Adică, adiacent conform activității sale, la fel de planare, 2D . Așadar, activitate umană se efectuează ca pe o piață de târg. Pe planul, 2D. Aici, are loc comunicarea prin limbi. Aici, de asemenea, e schimbul de materii, valori.
Așa a fost întotdeauna. Asta continuă prin salturi, din generație în generație, până la un moment de criză socială, chiar, dacă materii de consum sunt în de ajuns (exemplu: Germania anilor 1930). Și dacă economia ajunge la saturație, apoi cultură generală a poporului niciodată nu se oprește. Ea trebuie să se reverse în relații sociale mai largi, spațiale, de trecere din 2D în 3D. Anume, conform principiul logic al rațiunii suficiente. Dar, în ramele unei singure limbi naționale, asta e imposibil. Amintiți-vă de Marele zid chinezesc. Închisă, cultura nu poste să se „reverse” până la saturație, la suficiență. Iar cu cât mai multă cultură, cu atât e mai bine. Așa, organizând activitățile lor planare, 2D, oamenii nu se înțeleg pe sine însuși. „Ceva” le lipsește! Iar o măsură concretă, pentru a doza Rațiunea culturii, în general lipsește. Așa, criza vine din cultură, din limbajul folosit aberant, consecvent, în linie și plan, 2D, în căutări fără răspuns.
Din istorie știm urmările apocalipsei războiului mondial. Lipsa cunoașterii legilor naturii, 3D, de către poporul germani, n-a putut indica faptul că legile lor planare, 2D, sunt deviate de la legile naturii, 3D, eterne. Educația oamenilor „cobora”, ca și acum, de sus în jos, de la Conducerea Statului. Situația era ieșită de sub control. În intimitatea umană se formase o structură logică, potențial intelectual înalt, care trebuia să meargă până la capăt, „efect domino”. Același potențial „neîmplinit” venea din partea opusă a Comunismului sovietic. A fost o apocalipsă….ieșită din voința omului.
Aplicarea „Teoriei științifice a cunoașterii”(vezi „Cartea Educației”), aduce lumină asupra trecutului prin prezentarea legilor eterne ale naturii. Legile naturii sunt tridimensionale, evidențiate ca parte din intimitatea umană, din intelectul personal, rampă de lansare în activitatea socială, planară. Logica formulării acestui intelect e următoarea. Lumea omului deja e creată. Legile acestei lumi sunt formulate ca drept internațional al omului. Iar omul e investit într-un intelect social, tradițional, 2D. Faptul că aceste legi nu corespund legilor naturii, 3D, și vieții tale proprii, e evident deja. Practic e vizibil prin încălzirea globală. Toți înțeleg acest lucru, dar procedeul social de corectare a situației nu funcționează. Nu-l are nimeni! Pe lângă poluarea planetei, și în viitor vor continua războaiele, terorismul, corupția și hoția. Adică, atâta timp, cât omul nu este dotat cu structura adecvată de restructurare, în 3D, a cunoștințelor însușite deja, planare, 2D. Doar, nu poți pune presiune asupra oamenilor prin un jandarm mondial pentru a nu polua planeta. Fiecare în parte va trebui să recunoască că el nu poate opri aceste fenomene. În vorbe-da! În fapte –nu! (Cine te vede noaptea?). De aceea, în fața acestui dezastru omul e singur. Fiecare va trebui să înceapă de la sine însuși de a gândi altfel, 3D. Doar, până acum, nimeni nu ia spus omului că gândește planar, deformat, deviat de la realitatea de raționament. Cei maturi, dacă au mai „păstrat copilul în sine”, se pot acomoda. Copiii însă, au de primit botezul său intim prin „Științele Complementare”. La școală.
Și așa, structură actuală a cunoștințelor este formată liniar și planar, 2D, conform modului de activitate socială, existență în plan. Dar, spațiul de viață al omului e tridimensional, e intim ca și organismul. Deci, raportul dintre existență și viață, activitate și pauză, e contradictoriu de până la antagonism: existență/viață = 2D/3D. Adică existăm social, planar, iar intim trăim spațial, 3D.
În această ordine de idei, Viața e garantată de legile naturii, de a treia dimensiune, 3D, iar existența omului, activitatea lui, – de legile omului (case, drumuri, mâncare preparată la foc etc.), 2D. Așa, intelectul uman poate fi recunoscut oficial ca bivalent: „de acasă” și social, de școală. Legământul acestor două intelecte va trebui efectuat prin o relație specială, -0-, inteligență, prin o Educație Complementară. Se va instrui capacitatea de a structura cunoștințele sale proprii, prin o unitate cognitivă nouă, cuvinte duale montate în balanțe, triade: existență-0-viață, 2D-0-3D; intelect social-0-intelect intim. Structura dată e orientată armonios, plan-0-volum, și fiind răspândită ca parte din gândire, nu va mai admite fake news pentru a formula dorințe ireale folosite de unii lideri, pentru a face experimente sociale pe oameni……
Activitatea socială e planară și abuzivă, ea deformează conceptul spațial de viață, spiritualitatea, intelectul intim, le supune legilor planare. Conflictul e aici: Plan-Volum; social-0-intim. Există o axiomă: „Toate procesele noi apar la granița a două faze”. Așa, locul inteligenței omului e aici, între social și intim(social-0-intim). Astăzi, trecerea dintr-un spațiu în altul, tradițional este deformată, precede apocalipsa personală. Ea nu e liniară, ci discretă, prin salt-suferință, din 2D în 3D. De aceea, comportamentul uman e egocentric, abuziv, apocaliptic. Depresia și stresul – boală a sec.XXI (20-30% din populație), iar terorismul nu are logică.
Recunoașterea faptului că omul gânditor gândește consecvent, liniar și planar, 2D, deschide întrebarea gândirii spațiale, 3D. Astăzi, gândirea spațială, 3D, se efectuează intuitiv, iar conștientizarea gândirii spațiale, 3D, are nevoie de un element deosebit de important, o „prismă” a cunoașterii și Calea spre folosirea ei. Această capacitate cere cunoașterea de Sine însuși, iar omul gânditor, devine om meditator. Apoi, activitatea omului se va începe de la Realitatea de raționament, dacă e însușită, 3D. Ea e formată dintr-un sistem rațional integrat de cunoștințe Complementare: cuvinte duale, legi, principii logice, științe și religii. Fiind descrise tradițional în linie și plan, ele ar putea fi percepute tridimensional, 3D, numai prin însușirea lor integrată. Aceste sistem de cunoștințe, pentru prima dată în lume, a fost formulat în lucrarea „Cartea Educației”.(Sunteți martori ai unui moment istoric.).Iar „Științele Complementare” nu sunt un adaos la cunoștințele tradiționale. Ele numai pasiv, intim, se alătură de Știința ordinară prin structura, tradițional-0-complementar, 2D-0-3D; social-0-intim, contradicție-0-complementaritate, știință-0-religie. Deci, prin legământul,-0-, științele complementare aparțin ambelor dimensiunii, 2D și 3D. Dar, încă nu s-a inventat alfabetul scrisului în volum pentru dimensiunea a treia, 3D. Totuși, prin relația, -0-, ne putem apropia de conceptul înțelegerii acestei dimensiuni. Cele șase cuvinte duale de pe axele XYZ se rotesc în jurul centrului, 0. Și, dacă ele sunt alese corect (de „computerul” intim), atunci ne convingem că egalitatea folosită, morala=etica, perfect=ideal, iubire =dragoste, pereche=cuplu, contrapus=complementar etc. și chiar, bărbat=femeie, sunt false. Așa, și logica activității în plan, 2D, va deveni aceiași, de la om la om, standard, condiție de demascare a manipulării posibile, fake news.
Necesitatea formulării acestei lucrări s-a bazat pe observații multiple precum că în comportamentul uman lipsește „ceva”. Era un segment de cunoștințe „pierdute”. Însușit , el ar aduce omului armonie și pace sufletească. Dezvoltarea științei a adus multă dezbinare între oameni, iar războiul a devenit un mod de conducere a omului prin teamă. Specializarea e un efort pozitiv și a influențat cultura generală într-atât, că oamenii nu se mai înțeleg între ei. Fiecare om are o părere liniară, formată pe o balanță inventată,1-0”-1, deviată de la centrul,-0-, al inteligenței,-0-, pusă la construcția naturii. Această discrepanță, 0-0”, are o limită dirijată de legile naturii. „Pozitivul” nu are măsură. În lipsa cunoașterii acestei limite, apare… apocalipsa (depresie, stres, furie). Indicele perfecțiunii naturii nu e folosit (vezi, lucrarea).
Oricum, pentru omul contemporan, o așa abordare a apocalipsei pare a fi aberantă. După discuțiile din anii 2000 și 2012 despre „sfârșitul timpurilor”, lumea e obosită. Nimeni nu crede în nimic. Nici în rațiune. Criza încrederii, lipsa de credibilitate, e peste tot. La nivel global.
Astfel, promovarea pe Facebook, a unui lucru atât de important ca „Educația Complementară”, este trecută cu vederea. Impas? (Mai rabdă puțin. A rămas numai o pagină.)
Educația e multilaterală și nu poate fi atinsă numai prin o singură carte. Axiomatic. Dar, „Cartea Educației” nu reflectă cantitatea, ci calitatea Educației. Gradul ei e începutul, inițierea calității autentice. Educația e bivalentă: de școală și „de acasă”. Ceea ce scapă din mâna educatorilor, e Educația de acasă. Aici, în educația de acasă, avem cea mai necontrolată diferențiere dintre copii. De la primitiv, la genial. Tratând-o ca pe o metafizică, ea este ocolită de organele de Stat și profesori. Nimeni nu are treabă cu educația de acasă. Doar o constată ca bună sau rea. Așa, fizica educației actuale nu poate rezolva eficient problema Educației. Consecințele se știu. De aceea, se propune folosirea structurii spațiale, XYZ. De exemplu, dacă fizic se vorbește de noțiunea „jos”, fiecare elev, intim (acasă), se orientează corect pentru că știe (!) noțiunea „sus”. El le înțelege! Toate aceste triade (stânga-0-dreapta; înainte-0-înapoi; jos-0-sus) prin „Saltul cunoștinței” sunt balanțe, echilibre sau celule integrate ale cunoașterii (irațional-0-raționale): conștiință-0-cunoștință, spirit-0-intelect, contradictoriu-0-complementar, materialist-0-idealist etc. Ele vor trebui acceptate.


În condițiile lipsei practicii de exersare a multor cuvinte, celor sinonime sau complementare, sensul lor este înțeles confuz: morala=etica, respectul=stimă, ideal=perfect, pereche=cuplu, iubire=dragoste, familie=parteneriat, și chiar, femeie=bărbat etc. De aici, ipotetic, apare condiția depresiei și stresului, a „analfabetismului funcțional”etc. Aplicarea triadei orientate, de bază (Portal al cunoașterii): General-0-Particular, schimbă „revoluționar” situația. Toate alte perechi de cuvinte complementare sunt derivate ale acestei triade, deoarece comparându-le le orientează adecvat. Sensul textelor se orientează „funcțional”, devine înțeles conform însușirii sensului cuvintelor, chiar dacă tradiția folosirii lor e „infectată” de metafore, comparații și alegorii. Noțiunile: morala, respect, perfect, pereche, iubire, familie, sunt generale și adecvate naturii. Celelalte: etica, stimă, ideal, cuplu, dragoste, parteneriat, sunt noțiuni particulare, umane, neadecvate naturii deoarece exprimă voința omului, societății. Sensul lor e determinat de tradiția de viață a omului. Așa, prin exersarea cuvintelor montate în triade, omul obține siguranță în cunoștințele sale și deci, manifestă practic un comportament comun, civilizat, standard. Așa, se deschide un spațiu nou în cercetările științifice din Știința Pedagogiei: Complementaritatea. Complementaritatea este pentru contradicție, ca sufletul pentru trup, ca pacea pentru război, ca binele contra răului.
Axiomă: Toate lucrurile incompatibile au un grad de complementaritate, iar toate lucrurile complementare – un grad de contradicție.
Dacă se caută armonia, apoi aplicarea triadei, contradicție -0-complementaritate (război-0-pace), arată în direct, fapt clar oricui, că umanitatea trăiește într-un coridor lung doar al contradicțiilor, contradicție-0”-contradicție (rival A-0”-rival B), prin un legământ nebun, secund,-0”-,deviat de la realitatea de raționament. Iar realitate faptică e inventată abuziv (raționament-0-faptic), numai de dreapta. De aici, și impasul. E dovedit deja, că „nebună e înțelepciunea lumii acesteia”/I Corinteni/. Noi nu putem controla viteza mișcării distructive al Lumii omului decât prin modificarea modului de a gândi. Iar libertatea gândirii moderne încă se mai confundă cu haosul, părerea.
Lucrurile create de om sunt temporare, o invenție. Oricare construcție, în timp se va dărâma. Iar o „creație” de abuz, însușirea prin salt-suferință (corupție și hoție), e urmărită de însăși psihica umană. Psihologia e o reflecție a naturii armonioase, eterne, și dacă nu e folosită adecvat, echilibrul deranjat totdeauna tinde spre revenire la normă (ca o cărămidă fără suport (realitatea de raționament) ridicată sus, de asupra capului). Astfel, e evident, că în condițiile educației actuale prin o singură unitate cognitivă, cuvântul unitar, rezultatul activității umane este nesigur, urmărit de ridicări și căderi neprevăzute. De aceea însușirea echilibrelor, prin lucrarea propusă, are scopul de ai da omului posibilitatea de „a se vedea” dintr-o parte, de a programa viitorul său. Iar pentru asta este nevoie de a se exersa teoretic, medita nu numai asupra cuvintelor, dar și asupra legilor-axiome ale naturii, principiilor logice, științelor și religiilor (vezi in lucrarea dată). Astfel, se va evidenția și Credința în rațiune, o „religie nouă”, instrument de pătrundere în spațiul gândirii, 3D, condiție de a lărgi funcția ecumenismului de până la nivel global (Credința în rațiune (generală)-0-credința în revelații ((particulară), intimă. Fiecare cu a săi profeți, credință)).
Și, în concluzie, apocalipsa e în tine (În Noi!), în incapacitate ta proprie de a-ți integra cunoștințele cele de credință cu cele de știință (religie-0-știință). „Cartea Educației” e o carte complementară. Ea nu este nici religioasă, nici ordinar științifică (de supus experimentului științific social). Ea este o carte extraordinară a „Teoriei științifice a cunoașterii” integrate, intime, prin acceptarea unui segment de cunoștințe „pierdute”, lipsă din mentalitatea omului contemporan. Acest segment de cunoștințe se fundamentează pe Credința în rațiune și Știința axiomatică (extraordinară, nouă). Așa, în lipsa cunoașterii noțiunii de complementaritate, ateiștii se alertă. Ei nu vor „Credință în rațiune”, o confundă cu religia sau cu o altă credința mistică aberantă. La fel, din altă parte, o fac și creștinii. Ei ignoră „Știința axiomatică” și anume, prin faptul că dogma religioasă, trinitatea, „Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt”, este prezentată structurat, prin legământul elementelor lor: Tatăl-Duhul Sfânt- Fiul. Apoi, prin prezentarea Duhului Sfânt prin alt cuvânt, științific, ca Origine a cunoașterii, -0-, legământ al tuturor lucrurilor din lume și a omului cu zeul, om-0-zeu. Scriem: Tată-0-Fiu. De aici, se evidențiază și Portalul cunoașterii: General-0-Particular (Dumneze-0-om). Dar, asta se tratează ca „hulă” la credința religiei lor. Așadar, apocalipsa e în fiecare din noi, ateist sau credincios. Astfel, fără cunoașterea Legii complementarității, asemănării și atracției dintre oameni, „apocalipsa” e în fiecare. Și nu există o altă cale de a combate apocalipsa internă, nepăsarea, ura sau indiferență din om, decât prin Saltul cunoștinței, dezvoltarea capacității intime, de a structura cuvintele, aranja cunoștințele proprii armonios, trinitar, adecvat spațiului de viață, funcțional dimensiunii a treia, 3D.
Mitul Biblic spune că Noe, construind Arca de lemn pentru a-și salva familia de Potop, invita oamenii să facă același lucru. Oamenii însă nu Credeau în rațiunea cuvintelor lui. Așadar, când au venit apele, Noe a încărcat pe nava sa pe cei care au venit: puțini oameni și multe animale. Nimic nou sub soare! Fenomenul se repetă și acum. În „Cartea Educației” se explică Originea cunoașterii și inteligența, -0-, autentică a omului. Dar, unii oamenii preferă să aștepte „inteligența artificială”. Alții, creează roboți (de tip „Sophia”) care îi amenință că vor „distruge omenirea”. De aceea, la„bordul” lucrării „Cartea Educației”, se invită: 1. persoanele aflate în depresie și stres(20-30% din populație), 2.pe cei pocăiți că au încălcat legea și nu știu ce să facă cu a sa viață, 3.pe cei tratați ca „analfabeți funcționali” și fără BAC (30-40% din populație), 4. pe oricare om, care vrea să cunoască Cine e el, însuși.
Veniți! Urcați sus la „bord”, cei „amărâți” sau „săraci cu duhul”. Veniți prin Saltul cunoștinței proprii, căci a voastră va fi împărăția cerului înstelat, dacă credeți în rațiunea structurii tridimensionale a acestui Univers. Loc sub Soare ajunge tuturor.

Victor Deleu 05.02.2020. Bacău


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Faci un comentariu sau dai un răspuns?