REVOLTE ÎN LUME – PARTEA XVII (REVOLTS IN THE WORLD)

”Din moment ce un politician niciodată nu crede ceea ce spune, este surprins când alții îl cred.” (Charles de Gaulle)
”Când se face prezenţa în Senat, senatorii nu ştiu dacă să răspundă «prezent» sau «nevinovat».” (Theodore Roosvelt)
”Nu acel legiuitor va fi însemnat care va plagia legi străine traduse din condicele unor țări depărtate ce au trăit și trăiesc în alte împrejurări, ci acela care va ști să codifice datina țării lui și soluțiunea pe care poporul în adâncul convingerilor sale o dă problemelor în materie.” (Mihai Eminescu)
“Un președinte sau un politician, ar trebui să se simtă de la sine că nu este în asentimentul poporului, să plece și să renunțe, pentru că altfel vă lua decizii doar după bunul sau plac care să îi apere și să îi întărească puterea.” (Anonymous)
”Răul inerent al capitalismului este împărţirea inechitabilă a bogăţiilor. Binele inerent al socialismului este împărţirea echitabilă a sărăciei.” (Winston Churchill)

“Since a politician never believes what he says, he is surprised when others believe it.” (Charles de Gaulle)
“When the Senate is present, senators do not know whether to answer ‘present’ or ‘innocent.'” (Theodore Roosevelt)
“It will not be that legislator who will plagiarize foreign laws translated from the conditions of distant countries who have lived and are living in other circumstances, but who will know how to codify the tradition of his country and the solution that the people in their depths give to their problems material.” (Mihai Eminescu)
“A president or a politician should feel for himself that he is not in the assent of the people, to leave and give up, because otherwise he will make decisions only for his good or pleasure that will protect them and strengthen their power.” (Anonymous)
“The inherent evil of capitalism is the unequal distribution of wealth. The inherent good of socialism is the equitable distribution of poverty. ” (Winston Churchill)

FRANCE – Police fire tear gas at protest against police brutality in Paris

USA – Protests against police brutality continue in Washington

ITALY – Right-wing protesters rally in Milan

FRANCE – George Floyd Protest In France and USA Continue

UK – Police officer punched in scuffles at Black Lives Matter protest in London

UK – Thousands in London protest to say ‘Black Lives Matter’

FRANCE – Paris: Police use tear gas to disperse protest

ITALY – Silent anti-government protest on Day of the Republic in Italy

SPAIN – Demonstrators demand justice for George Floyd in Barcelona


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Lasă un răspuns