Copilul între școală și familie, provocări ale societății contemporane

Principalii actori care ajută copilul în desăvârșirea propriei educații sunt familia și școala. Familia are rolul de a forma copilului priceperile, deprinderile de viață și sentimentele. De asemenea, aceasta are un rol foarte important în dezvoltarea fizică, intelectuală și morală a copilului. Familia reprezintă primul mediu în care copilul experimentează relații, urmând ca mai târziu, acesta, să dezvolte relații în afara acestui mediu, pornind de la modelele pe care le-a preluat în familie. Din acest motiv, copilul are nevoie să stabilească legături emoționale puternice și stabile. Încă din copilărie, el trebuie să-și dezvolte sentimentul de apartenență la un grup de persoane, respectiv familia sa, pentru început, urmând mai apoi grădinița și școala. Conform Convenției ONU privind drepturile copilului, acesta trebuie ,,să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, dragoste și întelegere” pentru a-și dezvolta armonios personalitatea și simțul identității, a căpăta o siguranță interioară și a deveni autonom.

Un rol foarte important în desăvârșirea educației copilului, alături de familie, îl are școala. Scopul educativ comun al acestora îl reprezintă formarea copiilor spre a deveni adulți responsabili și multilateral dezvoltați. Pentru ca acest scop să fie realizabil, este foarte important ca cele două instituții sociale să colaboreze. Efectele benefice ale unei participări foarte active a părinților la activitățile școlare au fost dovedite. Numeroase cercetări au pus în evidență aspectul determinant al calității interacțiunii dintre familie și  școală asupra educației copiilor.

Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, familia nu a putut rămâne neschimbată. Aceasta s-a adaptat treptat, în funcție de schimbările demografice, economice și materiale care au afectat societățile în ansamblul lor, de-a lungul timpului. Psihologii au atras atenția de nenumărate ori asupra ,,crizei” pe care o traversează ,,familia modernă”. Cauzele determinante ale acestei ,,crize a familiei moderne” pot fi: inversarea rolurilor soț-soție, dispariția unor roluri tradiționale, problemele materiale și financiare, absența părinților din viața copiilor, migrarea părinților în căutarea unui loc de muncă, creșterea numărului de divorțuri, apariția tensiunilor și conflictelor intra-familiale. Situația existentă în plan familial se poate răsfrânge negativ asupra maturizării fizice, psihice, fiziologice și sociale a copilului. Așadar, carențele materiale ale mediului în care trăiește și climatul familial influențează negativ dezvoltarea psiho-comportamentală a copilului și personalitatea acestuia. Toate aceste situații pot determina o mai slabă preocupare a părinților pentru educația copiilor și deci, o defectuoasă colaborare între familie și școală.

În sprijinul familiei moderne, sufocată de prea multe griji, de un ritm de viață alert și de lipsa timpului necesar pentru activitățile educative ale copilului, au aparut diverse centre educaționale sau afterschool-uri. Acestea își desfășoară activitatea după un program  bine structurat și în funcție de particularitățile de vârstă și de dezvoltare cognitivă a copiilor, funcționând pe parcursul întregului an școlar și chiar în perioadele de vacanță școlară. Spre deosebire de activitățile extra-curriculare care apar de multe ori în afara școlii, cum ar fi cluburile sportive sau academice, programele de tip after-school sau before-school, sunt mai cuprinzătoare, oferind, pe lângă activitățile de învățare și de sprijinire la realizarea temelor școlare, o serie de activități de socializare, de dezvoltare personală, de cercetare, cultivarea interesului pentru activități de lectură, vizionarea de filmulețe tematice, artă culinară, activități recreative sau de educație prin aventură (sporturi individuale sau de echipă, plimbări în natură, jocuri în aer liber), activități de dezvoltare a abilităților artistice (art-terapie: muzică, dans, desen, pictură, colaj, modelaj, impletire), ateliere tematice pentru prezentarea diferitelor meserii, etc.

Programele de tip after-school conduc la îmbunătățirea sentimentelor, deprinderilor si atitudinilor copilului, la adaptare comportamentală și psiho-emoțională și mai ales la performanță școlară. Mai precis, elevii care participă la programe after-school dobândesc mai multă încredere în sine, dezvoltă comportamente sociale pozitive, reducând comportamentele problematice (agresivitatea, problemele de conduită, neconformitatea).

În concluzie, programele after-school produc beneficii multiple care țin de viață personală, socială și școlară a elevilor și adolescenților.

Mihaela-Adriana Sîrbu – Centrul educațional SPRING


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Faci un comentariu sau dai un răspuns?