Până în fund, până la capăt

Iată! Pare că am găsit încă un mod de ai convinge pe prietenii mei de pe Facebook, că din mentalitatea civilizației actuale „lipsește” un Segment important de cunoștințe. Cea mai importantă „pată albă” a segmentului lipsă, se descoperă prin citirea materialelor postate pe pagina „Educația Complementară”. Dar, reacția cititorului e cam slabă…de la 5 la 12%. Restul – în ceață. Eu, însă, vă vreau pe toți.

Nemulțumit, voi încerca să fac promovarea acestor cunoștințe „pe carne vie” începând de la dorința utilizatorilor Facebook de a fi luați în seamă, observați, apreciați. Mulți se plâng că au o mulțime de prieteni, dar unde-s? Foarte puțini reacționează la postările lor. În această „oală” mă aflu și eu. Așa, pretențiile noastre sunt comune. Fiecare are nevoie de a se manifesta, socializa, arăta că înțelege lucrurile la fel. Cel care a înțeles că din mintea lui lipsește „un segment important de cunoștințe”, va trebui să se manifeste numaidecât. Asta, e ca o deșteptare importantă, ca „din somnul cel de moarte”. O vrea fiecare.

Este posibil ca imaginea să conţină: text care spune „Nu poți deschide mintea cuiva dacă te lovești de încăpățânarea sa. NU, MULTUMESC LASĂ-NE CĂ AVEM TREABĂ”

Ceea, ce face toată lumea pe rețelele de socializare e un schimb de informații. Ele se încep de la unitatea 1, un om, o pagină, un articol, o ieșire în public….Prin relația, Unu-0-Multiplu, informația se generalizează, o cunosc mai mulți oameni. Forma, unu-0-multiplu, e un echilibru, stare a împlinirii scopului celui care postează. Satisfacție. Dar, paradox, cel care postează nu are satisfacție. Pare că s-a lucrat în gol. Nu are reacții. Oare lumea e „surdă”?

Informația digitală se transmite prin două cifre, 0 și 1. Noi, oameni, însă comunicăm pe informații alternative, sunete, cuvinte, fraze, legi, științe, religii…Unități. De aceea, începutul , informației în scris nu e 0, ci 1. E un fapt firesc, dar… neînțeles. Repet, strig: „Din mentalitatea noastră lipsește un segment important de cunoștințe!”. Explic: Dacă informația digitală se începe de la 0, după care urmează celelalte etape ale poveștii aduse de postator, 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, apoi, datele postării trecute în informație alternativă, se începe de la 1. Așa, se „pierde” un segment de cunoștințe (0-1): 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Deci, se pierde relația: 0-1. Unde e cifră 0? Prima cifră, 0, a făcut un Salt. Prin balanță, armonia dorită, se vede că el e după unul: unu-0-multiplu; 1-0-2(sau 3,4,5,6,7…). Așa, ne dăm seama că relația, -0-, dintre Unu și Multiplu nu e cea autentică, ci una secundă, 0”, energie deviată de la realitate. Intuitiv, cititorii simt faptul că se postează păreri, opinii, iluzii (vezi, DEX). Se dă Like doar numai la ceea ce e neașteptat, interesant, șochează. Dar oare asta e realitatea reală? Trăim, prin ceață?
Așa, constatăm că ființele umane trăiesc într-o „Lume a omului”, o realitate inventată, „civilizată”, non autentică. „Suntem oameni!” Relația, om-0-natură, de asemenea e secundă, 0”. Luptăm cu natura, o consumăm, distrugem…Pentru a ne alătura de natură, este nevoie de a cunoaște cifra 0, cea autentică, prima de până la începutul, 1. Dacă o vom folosi în echilibrul, natură-0-om, ea va prelungi existența ambilor. Toate procesele fizice au loc la granița s celor două faze. Relația, -0-, va deveni inteligentă la modul cel mai autentic, natural. Și rezolvarea există.

Generațiile de oameni noi, vor trebui deja acum să însușească unitatea cognitivă triada: 1-0-1; stânga-0-dreapta, înainte-0-înapoi; jos-0-sus. Asta schimbă tot. Tot! Triada e instrumentul pătrunderii în gândirea imaginară,volum. Dar, nu e folosită. Sfera gândirii formată din trei direcții, XYZ, de obicei e deformată. În loc de roata circulară, folosim una pătrată, plan de lucru, bizns-plan, cincinal etc. Omul e activ numai în linie și plan, XY. Omul „modern” gândește liniar, consecutiv, consecvent. De aceea, centrul 0, 0 autentic, este neglijat. Omul pune în centrul echilibrelor sale o dorință proprie, 0” (încolo-0-încoace, împinge-0-trage, ridică-0-coboară), relație , -0”-, intuită care nu corespunde adecvat naturii, relației 0 prim. De aceea, inteligența umană nu este un centru, un 0 autentic. Fiecare om pune inconștient în centru lumii sale proprii, între spirit și intelect, o dorință neadecvată, 0”, abuzivă: spirit-0”-intelect. Așa, prin însușirea unei cantități mari de informații, stăruință de geniu, spiritul uman este stresat, deformat, presat spre stânga (de aici, depresie și stres, conspirații de tot felul, impas). Ce e spiritul? Așa, ceva de credință religioasă. E bine să știi mult, dar acele cunoștințe trebuie aranjate adecvat Lumii naturii, Universului. Spiritul trebuie să rămână intact, protejat. El ne este dat nouă de la natură.

Pe Youtube se poate găsi o multitudine de videoclipuri ale lui Mikael Laitman, Președinte al asociației înțelepților Lumii omului. El promovează știința „Cabala” pentru societatea rusă. Și nu numai. În unele din acele clipuri se menționează faptul că 98% din copii se nasc geniali. La școala tradițională, 50% din potențialul de a fi geniu „moare” deja peste 5 ani de studiu, iar la 15 ani, 40% din copii devin analfabeți funcțional și numai un singur procent își păstrează potențialul genialității. Trist! Rușii și evreii, se unesc în căutarea soluției pentru a menține sănătatea mentală a popoarelor lor. Situația dată trebuie gestionată, și instrumentul „Cabala” este destul de efectiv, dar numai local, în ramele limbii „sfinte”. Traducerea în alte limbi totdeauna a fost imperfectă, iar cu ea se pierde și sensul. Cabala e o știință ezoterică aflată la granița cu practica autoeducației, cea științifică. Inițierea ei se face de om, profesor, unitate intelectuală, Excelență. E o tradiție și asta, dar irațională, mistică. Limbajul ales de Mikael Laitman e simplu și cere contact continuu anume cu aceste texte, elaborate de autor. Dar, nimeni nu-l poate constrânge pe om să folosească un limbaj străin în loc de al său, național. Aici, dictează dreptul la libertate, demnitatea proprie. Așa, toată munca se pierde în zădar, ca și rostogolirea unei pietre în sus, spre vârful muntelui.

Dar, este varianta alternativă. Prin științele complementare, postate pe pagina „Educația Complementară” se descrie structura cunoștințelor complementare. Aceste cunoștințe sunt axiomatice și numai se alătură de Cabala. Armonios: Cabala-0-Complementaritate. E vorba de un segment de cunoștințe „pierdute” de civilizația dată, de Științele complementare. Ele se fundamentează pe o armonie axiomatică. Limbajul ales, național sau altul, nu le afectează dacă se va însuși armonia, integritatea lucrurilor. Tot-0-nimic; General-0-particular; Creator-0-om….Așa fractalul cunoașterii e universal, unul singur, Balanța, 1-0-1, iar ezoterica se întâlnește aici cu EXOTERICA (ezoterica-0-exoterica), știința care explică lucrurile structurat, rațional, în forma cu fond, acea axiomă în centrul căreia stă cel mai genial fractal al Universului, omul: trup-0-siflet; spirit-0-intelect.

Duhul împerecherii lucrurilor nu este o idee a unui singur om. Acest duh e general, complementar, potențial care aparține oricărei ființe. Dar, numai omul îl poate gestiona rațional. S-o facem!.
Cum? Iată, sperăm că va apărea pe Fecebook, acel grup de „apostoli” noi care vor explica științific formă trinitară însușită prin cuvinte împerecheate, duale. Dacă evreii și ruși sunt preocupați de genialitatea popoarelor sale, de ce nu s-ar găsi români preocupați de poporul său? Ei vor lua din cărțile sfinte pildele Lui Iisus (Taie o bârnă (1-1), acolo (0) mă vei găsi(1-0-1) și vor promova: dogma-0-axioma; Trinitatea-0-Triada; (tata-0-fiu)-0-(1-0-1); educația contradictorie-0-educația complementară etc. Nu degeaba România a fost declarată „Grădina Maicii Domnului”. Nu degeaba dacii s-au numit nemuritori. Nu degeaba profeții și clarvăzătorii diferitor popoare vorbesc de o „misiune a românilor”. După o intuiție, o profeție sau o ipoteză științifică trebuie să apară ceva logic, împlinit. Nu e așa?
Științele complementare sunt necesare pentru a trece prin sursa cunoașterii, 0, de la misticism, credință, ipoteză, la știință. De pe o ceașcă a balanței la alta: Credință-0-Știință; Tatăl-0-Fiu; Dumnezeu-0-om; Domnul-0-zeu; General-0-particular, Absolut-0-concret. Credința în general, poate fi și rațională. Triada o dezvăluie. Asta se întâmplă atunci, când, credința=știința, cred=știu. Triada, Credința în rațiune-0-Credința religioasă (Ortodoxie, islam ori alta), ne prezintă credințele integrat. Anume, ea ne deschide ochii. Putem cunoaștem integrat: irațional-0-rațional. Așadar, duhul inițierii, 0, dacă e primit, trezește dorința proprie, 1, de a ști, de a se auto educa, învăța singur, medita (cunosc-0-știu). Triada îl conține deja pe cititor ca intelect, sursă a cunoașterii în centrul său, 0: cred-0-știu.

În ce privește raportul contradictoriu Laitman/Deleu, apoi, el se modifică ușor în echilibru, într-o relație complementară de împlinire a scopului ambilor. Triada, Laitman-0-Deleu, îl lasă pe cititor să decidă singur cum va activa, pe cine îl va crede: stânga-0-dreapta, general-0-particular…. Laitman e „general”. Victor Deleu se prezintă doar ca o particularitate, om în trecere, trecător care prezintă cititorului armonia autentică. Iar, interpretarea realității prin triade nu e un scop în sine de socializare proprie a autorului. Interpretarea dată a fost deja socializată cândva… de Iisus. El a anunțat că nu e „venit să strice, ci să împlinească”. Adică, să împerecheze. Creștinismul s-a răspândit peste tot în lume alături de iudaism. Aceste două confesiuni religioase sunt complementare, perechi.

Astăzi, prin triade, nu numai creștinii, dar oricare om se poate împlini, deștepta, face un Salt în cunoaștere. Prin Saltul cunoștinței particularitățile din triadele de tip, Laitman-0-oricine, se vor alinia unele după altele, iar oamenii noi se vor asemăna cu… inteligența, -0-, a Lui Iisus, se vor complementa, integra într-o conștiință comună: Dumenzeu-0-om (o derivată de la Portalul cunoașterii: general-0-particular. Vezi, „Școala Complementară on line”: Lecția Anastasiei: „Portalul cunoașterii”).
Iar Conștiința globală e un fractal general (Dumnezeu: Domnul-0-zeu) format de o multitudine de alte fractale mai mici, auto similare, trinitare (oameni noi) în creștere ca și figurinele păpușii matrioșca. Copiii încă mai înțeleg asta. Dați-le aceste chei ale cunoașterii! Acasă! Genialitatea, 98%, nu strică, ci împlinește. Hai, s-o păstrăm!

Ar fi o naivitate să crezi că e destul să organizezi o discuție sau mai multe pe Facebook, și atunci calea spre armonia educației în școli, contradictorie-0-complementară, va fi rezolvată, deschisă. Educația Complementară nu e o „revoluție” ci o multitudine de salturi cuantice izolate, individuale, independente. Fiecare o face la vârsta și timpul său. Sau, niciodată. Educația Complementară e intimă, depinde de gradul de inițiere pe care îl face (nu-l face) un profesor. Oamenii maturi sunt deja îndoctrinați în științele unilaterale, practice. Ei au ratat timpul optim, dacă n-au „păstrat copilul în sine”.O teorie de modificare a structurii cunoștințelor lor, deja instalate, poate fi tratată ca nebunie. Se trăiește în ceață. Iar cerința de a introduce oficial în școli a unității cognitive, triada, are nevoie de o susținere masivă. De jos! În special, de profesori cu spiritualitatea intactă, nedeformată de intelectul social al luptelor, de forțele politice globale autoritare. Anume aceste persoane sunt capabile la Saltul cunoștinței (predecesor al Saltului conștiinței, mântuirii). În rest, generația matură așa și va dispare, va muri treptat prin apocalipsa ei naturală.

Noile generații de fiecare dată se vor confrunta cu Educația complementară a intimității sale. Dar, nu la vârste mari ci mici, în perioada de creștere, atunci, când spiritul lor e încă treaz. Iar până când, promovarea Educației Complementare pe Facebook continuă până în fund, până la capăt, până la saturarea publicului larg cu critici și amuzamente delicate asupra rezultatelor educației „moderne”. Sau, poate, până la extazul cunoașterii integrate (Credința în rațiunea armoniei și Știința despre structura fractalică a acestei armonii), fenomen neconștientizat, mistic, numit în religie prin un cuvânt nereușit „mântuire”. Extazul cunoașterii spiritual-intelectuale , ar putea fi mult mai prelungit și mai puternic ca extazul plăcerii fizice. El va fi controlat individual, dirijat cu inteligență, respectat cu sfințenie. Oricum, la baza carului „Educație”, roțile pătrate, în timp, se vor schimba cu cele circulare, iar cei doi cai (profesorul și elevul) vor trage carul după ei în unison având grijă ca nu cumva Ministerul Educației să-i înhame invers: carul înainte.

Și, încă ceva. Odată cu intrarea României în UE, ea este obligată să schimbe planul Educației: 1.Testarea genului psihic (Poate, tu nu ești ceea ce ești, fetiță (băiat). Vezi că Creatorul te-a greșit!); 2. Promovarea deschisă a homosexualismului etc.(Asta e egalitatea, democrația pusă pe libertatea în expresie); 3. Educația sexuală (Va trebui să vorbim deschis de relațiile sexuale chiar de la grădiniță).
Așa, profesorii noștri sunt constrânși să fie preocupați nu de viziunea integrată a intelectului omului tânăr, ci de trupul lui. Omul e trup? Animal? Relația intelectului intim, -0-, cu cel social să fie ștearsă (intim-0-social)? Relația dintre trup și suflet (duh-0-trup) sau Dumnezeu și om (Creator-0-om), la fel? Dumnezeu (Domnul-0-zeu) nu există, ne spun fără nici o dovadă ateiștii. Numai ca, Noaptea în care se produce acest somn social se termină. Răsare Soarele! În loc de supraviețuire și existență în teamă, copilul alege armonia, viața, fericirea. Va fi o zi lungă și fericită dacă se trezește intelectul, se acceptă „roata”: noapte-0-zi. E forte simplu, nu e așa? E la fel, același fractal, ca Saltul cuantic descris în Mecanica cuantică, trecerea electronului din materie în undă (electron-0-undă). Dar, „proștii” noștri, 40% de analfabeți funcționali, nu știu asta, nu intuiesc. Ei au nevoie de explicații exoterice, raționale. Dar, nu le primesc. Va trebui să ne deșteptăm singuri, noi intelectualii, la Școala complementară, pentru a le explica și lor. Participați! Ce fel de școală avem astăzi, dacă se admite 30% de absolvenți fără BAC. Cine are nevoie de ei? De ce școala actuală împarte oamenii în deștepți și proști? Unde în vedem? Bineînțeles, în raportul: poliție/criminali. Noi, nu recunoaștem că cu adevărat, intelectul nostru fricos, 0”, e în centru: poliție-0”- criminali. Ne temem și de unii, și de alții. Astăzi, chiar și „exploatarea omului de către om” aparține trecutului. Avem oameni în plus. Rămași fără muncă (neexploatați) oamenii primesc ajutoare materiale, sunt hrăniți pe gratis. În alt mod, ei devin partea „întunecată” a economiei. Monștri!

Și așa, omul în primul rând e inteligență autentică, sursă a cunoașterii, relație,-0-, apoi trup, „geniu” dotat cu inteligență artificială (preocupat de teoriile conspirației!). Relația dintre oameni va trebui să fie inteligentă, universală, -0-, iar particularitățile secunde, -0”-, infiltrate greșit în „drepturile omului” au locul lor (stânga-0-dreapta). Ele nu se confundă! Unele sunt sociale (deschise pentru toți, libere). Altele sunt intime personale, de grup (generate de preferințele moralității lor anarhiste). Nu vom confundă noaptea cu ziua, intimul cu socialul, dreptul intim cu regula socială, educația complementară cu educația contradictorie. De ce nu se poate? Se vede! Prea mulți oameni înnebunesc. Așa, deșteptarea profetică din Imnul României nu se va efectua fără folosirea Triadei, 1-0-1. Iar Trinitatea religioasă, Tatăl-0-Fiu, ne previne prin „Apocalipsa”. O vrem în cataclisme naturale neașteptate sau acceptată intim prin Saltul cunoștinței, depășirea destoinică a procesului de însușire a Segmentului de cunoștințe „pierdute”?

Victor Deleu 07.07.2020


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Faci un comentariu sau dai un răspuns?