MĂRTURISIRE ȘI RENEGARE ÎN SFINTELE EVANGHELII

V-am promis o mică tâlcuire la poezia precedentă, “Vameși mulți și desfrânate”. Mă simt dator să vă explic ideile pe marginea cărora am compus poezia, deoarece sunt conștient de faptul că i s-ar putea face și interpretări greșite, în lipsa propriilor mele explicații. Am menționat trei categorii de persoane care nu au crezut în Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mesia Cel promis mai înainte de toate poporului lui Israel: arhiereii și preoții Templului lui Solomon, învățătorii de lege și Iuda, unicul apostol care nu a crezut în dumnezeirea Domnului Hristos. Dacă alți compatrioți contemporani ai Domnului ar fi fost scuzați de necredința lor pentru lipsa culturii religioase (“Vă rătăciți, NEȘTIIND SCRIPTURILE” afirma Domnul Hristos), în privința celor trei categorii mai sus pomenite nu există nici un fel de scuză sau de “circumstanță atenuantă”. Ca slujitori direcți ai Templului Dumnezeului Celui Viu, arhiereii Ana și Caiafa și toți preoții de la Templu erau primii care ar fi trebuit să identifice în persoana Domnului Hristos pe Fiul lui Dumnezeu, deoarece Domnul a împlinit cu exactitate toate profețiile referitoare la Mesia, Și-a demonstrat cu prisosință puterile dumnezeiești prin săvârșirea de minuni, a fost un absolut împlinitor al Legii lui Moise, a fost impecabil din punct de vedere moral și religios, nu Și-a căuta propria glorie, ci a căutat necontenit slava Tatălui Său Dumnezeu. A afirmat întotdeauna cu smerenie că nu coborâse din ceruri din propria Sa inițiativă, ci din ascultare față de Tatăl, fiind trimis “ca un miel spre junghiere” de către Tatăl, Care “atât de mult a iubit lumea, încât pe singurul Său Fiu L-a trimis, că tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. Toate aceste elemente le erau suficiente sacerdoților ca să-L primească pe Hristos ca pe Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lor, dar totuși nu au făcut-o. În al doilea rând îi avem pe învățătorii de lege, cei care cunoșteau cu mare acuratețe toate cărțile Vechiului Testament, inclusiv profețiile mesianice despre venirea lui Hristos pe pământ. Și aceștia ar fi trebuit să creadă în Domnul și să-L propovăduiască și celor care nu cunoșteau suficient de bine Scripturile. Ar fi trebuit să strige în gura mare ca Ioan Botezătorul: “Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”! Dar ei, în loc să se comporte așa, Îl ispiteau fără încetare pe Domnul, încercând să obțină din gura Lui un motiv suficient pentru a-L putea acuza de erezie. De aceea și Mântuitorul i-a certat de nenumărate ori: “Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor?” În ultimul rând l-am amintit pe Iuda, care, deși martor ocular al majorității minunilor săvârșite de către Domnul și auditor al învățăturilor Sale, în loc să Îl accepte precum ceilalți apostoli ca “Domn și Dumnezeu”, Îl reneagă și Îl trădează pentru suma de treizeci de arginți! În contrast cu aceștia, cei mai învederați păcătoși ai societății evreiești din timpul lui Hristos, vameșii și prostituatele (“desfrânatele”), au crezut în dumnezeirea “tâmplarului din Nazaret” Iisus Hristos, și-au mărturisit cu smerenie păcatele înaintea Lui și I-au devenit ucenici, constituind nucleul primei comunități creștine de mai târziu, cea din Ierusalim. În discuțiile aprinse pe care Domnul Hristos le-a purtat cu fariseii și cu învățătorii de lege, discuții pline de amenințări la adresa acestora, Domnul le spunea: “De aceea zic vouă că VAMEȘII ȘI DESFRÂNATELE vor intra înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu”. Noua religie întemeiată de către Fiul lui Dumnezeu își arăta supremația, făcând din pocăință instrumentul prefacerii interioare a omului renăscut în Hristos și mijloc al mântuirii lui. Iată așadar de ce am scris această poezie. Nu m-am referit nicidecum la ierarhia bisericească a zilelor noastre, deși cred că bine ar fi să fim întotdeauna prudenți, învățând cu toții din greșelile veacurilor trecute..

Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți, amin!

Părintele Sorin Croitoru


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Faci un comentariu sau dai un răspuns?