În vis sā te reîntorci

1.
Ești raza mea de soare

Tu-mi ești raza mea de soare
Ce mā-ncālzești cu al tāu dor
Și clipā-mi ești de desfātare
Prin vreji înmiresmați de-amor

Tu-mi ești un râu cu apā linā
Ce mā cuprinzi, mā limpezești
Cu tine-mi este viața plinā
Și-un templu de extaz clădești

Tu-mi ești a inimii balanțā
Mā liniștești și mā armonizezi
Esți viața pentru mine, rezonanțā
Ești bucuria câmpurilor verzi

Tu-mi ești o scumpā melodie
Mi-ești vânt, sārut de primāvarā
Mi-ești aer, piatrā… temelie
Ești raza mea și soarele de varā !

2.
Osândā-i viața pe pāmânt

Osândă -i viața pe pāmânt
Sā ne muncim s-avem de toate
Nu-i chip sā curmi al sorții cânt
Cāci sā o schimbi nu se mai poate

Ne vine rândul tuturor
Dar nu trāim prea conștienți
Cā locul ni-i pe-un norișor
Acolo fi-vom permanenți

Cu jale ne conducem rude
Pe cei ce pleacā îi jelim
Și-n tremur colțul unei buze
Ne murmurā “ Și noi venim “

De-aceea-i viața o osândā
Cā-i joc de ruletā programat
Iar moartea stā în colț la pândǎ
Sā prindā-n lațu-i blestemat .

3.
În vis sā te reîntorci

În memoria poetei Anca Maria David

Plâng doine și balade pe poteci
Și cerul plânge de-ntristare
Cāci ai plecat definitiv pe veci
N-ai drept de-apel, este chemare!

Nu-i doar pe o zi sā te-odihnești
Tu chip frumos și blând de zânā
În infinitul cerului sā dāinuiești
Plecat-ai doar cu trupu-ți în țārânā

Din aștri dragi tu poate-ai sā alegi
O stea sā-ți fie casā eternalā
Și-n versuri sā ne trimiți mii de vreji
Cântând într-o celestinā coralā

Și-n gând sā le transmiți deschis
Tuturor celor dragi câte un cuvânt
Sā îi veghezi în somn și-n vis
Sā te reîntorci o clipā pe pâmānt!

4.
Unirea, opera înaltă!

Se-nnourase cerul și se-ntristase glia
De-atâția păgâni și hoți ce-o tâlhăriră
Poporul fremăta zguduindu-ți temelia
Căci asupriți și robi, amarnic suferiră

Și două inimi surate ce băteau cu jale
Prin Cuza, domnul cel ales, s-au alipit
În ploi de nesfârșite aclamații și urale
La unison rapidele bătai s-au contopit

Și-n fierberea de făclii, torțe și lumină
Procesiuni în fluvii vesele se revărsau
Moldova sfântă învelită-n aură divină
Și Țara Românească, mândre se uneau!

În sufletul nobil al viteazului domnitor
Destoinică flacără a dreptății, tresaltă
Prin faptele sale, fi-va-n veci nepieritor
Rămâne-va mereu Unirea, operă înaltă!

5.
Cuza, poporul strigă numele tău!

Iubirea către cei înrobiți și-a arătat
De pe moșiile domnești i-a dezrobit
Mândru și vrednic, Cuza, om de stat
Până la lacrimi, tot poporul l-a iubit!

Astfel un ”Om nou la noi legi” a apărut
Din inimă, cu inima drept să cârmuiască
Și toate nedreptățile ce tare l-au durut
Luptatu-s-a prin lege să le pedepsească!

Viteji precum Cuza de s-ar naște iar
Țara ne-ar străluci într-o prosperitate
Condus-a spre progres, domn popular
Plin de noblețe, bunătate și dreptate!

Curajul și-adevărul fostu-i-au toiag
Prin fapte mari a ridicat poporul său
Unde ești Cuza?!… să mai vii țn prag,
Căci azi poporu-ntreg strigă numele tău!

de Mihaela CD


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Faci un comentariu sau dai un răspuns?