Cioburi de speranță

1
Ademeniți de trādare

Din dragostea cea fārā de hotare
Alesu-v-ați c-un fraged scrum
Din munți de pasiune și înaripare
Doar zgura a rămas, atât… și fum!
.
Vândutu-v-ați iubirea pe ocarā
Și drumul parfumat vi l-ați ucis
Voi bieți amorezați de-odinioară
Dragostea irosită vi-i acum un vis!
.
Și-n serile pline de însingurare
Vā plângeți mut tristețile de dor
Că v-ați lāsat ademeniți de trādare
Pentru o clipā disperatā de amor.


2
Cioburi de speranțā

Iubește-mā în toamna ce se frânge
Și lasā ca sā picure tristețile din noi…
Din stropii cei ce cad ai sā poți strânge
Fluvii de iubire care înfruntā vânt și ploi
Cāci toamna vieții ce ne bate-n poartā
Danseazā decadent în dulcele-i oftat
Ne-ndreaptā spre luminile din soartā
Valsând avid prin al iubirilor pācat
Ne plânge simfonia toamnei în priviri
Și-n suflet ne șoptește o romanțā…
Suntem aceeași,… cei din amintiri
Ce suspinam prin cioburi de speranțā…


3
Tinerețe, pasāre de dor

Aș fi vrut sā zbor mai mult
Prin lanul macilor purpurii
Sā gust al tinereților tumult
Ani mulți pânā sā ajungā arāmii

Dar nicicând n-or fi îndeajuns
Cāci stā scris în umanā ființā
De o tristețe ca sā fi pātruns
Când tinerețea ajunge neputințā

Aș fi vrut sā mā înfrupt din drag
Sā-mi degust timpul în lin zbor
Sā mai poposesc pe al tāu prag
Tinerețe mândrā pasāre de dor


4
Clipā de pācat!

Te-alung și te rechem în conștiințā
Tu clipā oarbā… plinā de pācat
M-ai fulgerat… pânā-n ființā
Și-n tulbure cearșaf m-ai îmbrācat

N-ai spus “Adio” nici “Mai stai”
Vrând sā te joci cu mine…
Tu clipā cu miros de mucegai
Mā-ndemni și nu mi-e bine…

Asemeni unui stol de rândunele
Ce pleacā ș-apoi vine ne-ntrebat
Tu pleci și iar revii-n zile rebele
Moment de patos, clipā de pācat !


5
În alte vremuri

În alte vremuri ne vom naște iar
Și-om lua viața iar de la-nceput
Ne-om dezvolta un nou dicționar
Și-om inventa ce cândva am știut

Din viscole de vise ne-om compune
Prin noi simțiri, agili vom înota
Și roata va avea o nouā rațiune
Apoi misterul vieții-om deznoda

Atunci, în alte vremuri neopace
Ne-om bucura de-un alb neprihānit
Acolo fi-va numai dragoste și pace
Iar timpul ne va fi nemārginit.

Mihaela CD


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Lasă un răspuns