Publicația Cotidianul dă cu bâta în baltă? Minunea de la ALBĂ IULIA săvârşită de MIHAI VODĂ, aşa cum a povestit-o PETRU MOVILĂ

Foto: magazincritic.ro / Mihai Viteazul - Alba Iulia

“IPS Teodosie spune că la ortodocși aghiazma se păstrează proaspătă, în timp ce la romano-catolici nu”, scrie Cotidianul.

Mihai Viteazul către cei care se împotriveau construirii unei catedrale ortodoxe la Alba Iulia: „În dispute este osteneala fără de capăt, dar noi, fără înfruntări de vorbe, putem uşor să dovedim cu ajutorul lui Dumnezeu. Haideţi, zice, în mijlocul oraşului şi acolo să ni se aducă apă curată, iar arhiereul meu şi preoţii săi o vor sfinţi în văzul tuturor. Tot aşa vor face şi ai voştri, deosebit, şi, sfinţind-o, o vom pune în biserica voastră cea mare, în vase osebite, pe care le vom astupa şi le vom pecetlui cu peceţile noastre, pecetluind şi uşa bisericii pentru 40 de zile. Şi a cui apa va rămâne nestricata, ca şi cum de-abia ar fi fost scoasă din izvor, credinţa aceluia este dreaptă, iar dacă apa cuiva se va strica, credinţa lui este rea. Dacă apa mea va rămâne nestricata, cum nădăjduiesc că mă va ajuta Dumnezeu, voi nu o să vă împotriviţi şi o să-mi îngăduiţi să zidesc biserica, iar dacă nu, facă-se voia voastră, n-am s-o zidesc”.

Poate că nu există ura împotriva dacilor, însă, cu siguranţă există în lume, în ţara noastră, o puternică şi agresivă propaganda prooccidentală, care, împreună cu celelalte instrumente: economice, financiare… militare…încearcă să ne abată de la calea cea dreaptă: ortodoxia, pentru a ne impune agresiv, viclean, mincinos, un mod de viaţă materialist, anticristic, antiuman…

Mihai Viteazul către papistaşi:

“Voi nu sunteţi mărturisitori ai dreptei credinţe, căci nu aveţi harul Sfântului Duh în Biserica voastră”!

Încă din tinereţe Mihai Viteazul s-a bucurat de ocrotirea vădită a lui Dumnezeu. La numai 35 de ani, el ajungea Mare Ban al Craiovei.

Osândit la moarte de Alexandru cel Rău, Mihai Viteazul a fost prins şi adus pentru execuţie în Bucureşti. I s-a îngăduit totuşi să poposească pentru rugăciune în Biserica Alba Postăvari (demolată de Ceauşescu în ziua de Paşti a anului 1984). Rugându-se acolo, în faţa icoanei făcătoare de minuni a Sfântului Nicolae, se spune că el a făgăduit ridicarea unei mănăstiri, dacă va scăpa cu viaţa. Călăul, impresionat de înfăţişarea Iui şi neîndrăznind să-l lovească, a aruncat securea şi a fugit. Văzând minunea, boierii au cerut iertarea condamnatului, iar domnitorul a fost silit să o acorde.

Ajuns în scurt timp domn al Ţării Româneşti, Mihai Viteazul nu şi-a uitat făgăduinţă şi a ridicat în Bucureşti, nu departe de Biserică Alba Postăvari, o mănăstire cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, mănăstire ce va fi cunoscută mai târziu sub numele de „Mihai Voda”. Biserica şi clopotniţă au fost translate, iar chiliile demolate cu ocazia „sistematizării” şi construirii Casei Poporului. Pe locul fostei mănăstiri se întinde astăzi Parcul Izvor.

Mihai Viteazul a închinat ctitoria să Mănăstirii Simonopetra din Muntele Athos, care fusese distrusă în 1581 de un devastator incendiu. Prin ajutoarele directe, dar mai ales prin veniturile Mănăstirii Mihai Vodă, pe care o înzestrase cu 14 sate, Mihai Viteazul a reconstruit practic din temelie mănăstirea athonita, fiind unanim recunoscut că al doilea ctitor al ei. Şi astăzi, la ieşirea cu Sfintele Daruri la Sfânta Liturghie, părinţii îl pomenesc pe „Mihail Voievod”.

Aflând de formarea unei alianţe creştine de luptă împotriva turcilor, Mihai Viteazul şi-a oferit imediat sprijinul şi s-a înţeles cu principele Transilvaniei Sigismund Bathory şi cu domnul Moldovei Aron Voda să înceapă răscoală toţi în acelaşi timp. Papa însuşi i-a scris lui Mihai Viteazul, amintindu-i de nobilă origine latină a românilor şi îndemnându-l să treacă la catolicism. În răspunsul său către Roma domnitorul îl îndemna pe Papa că el să se întoarcă la Ortodoxie!

Episodul întemeierii de către Mihai Viteazul a episcopiei ortodoxe romane la Alba Iulia ni s-a păstrat în însemnările Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului. Pentru frumuseţea textului, îl redam aproape integral.

Când Mihai Vodă, domnul Ungrovlahiei, l-a alungat pe Andrei Bathory şi a luat sceptrul Ardealului, a sosit în oraşul de scaun numit Bălgrad (Alba Iulia) şi a voit ca să zidească acolo, în oraş, o biserică ortodoxă, însă preoţii, orăşenii şi toţi boierii, fiind de credinţă latinească (catolici), nu-i îngăduiau să zidească, zicând că ei sunt de credinţa dreaptă şi de aceea nu doresc să aibă în oraşul lor o biserică de lege străină. Mai multe pe Glasul info


Dacă apreciați munca noastră, vă invităm să dați un like și să distribuiți pagina de Facebook

Lasă un răspuns