Mărturii despre Județul Gorj în PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. Document nr. 12/14 august 1918

1918, August 14, Vădeni:

No. 12 din 14 August 1918

Domnule Ministru

  În luna August 1916 când s-a decretat mobilizarea, personalul acestei şcoli fiind mobilizat la şcola de meserii din Craiova acestă şcolă s-a închis şi predat în regulă Administraţiei Financiară Gorj.

Toate registrele precum şi arhiva şcolei s-au închis şi sigilat în dulap şi depozitat în atelierul de ferărie al şcolei unde adunasem totă averea şcolei, atât mobilier cât şi unelte, material etc., iară 5 recipise în sumă de lei 1.973,36 fond de rezervă al şcolei precum şi […]1 lei 3.343,50 sumă ce se afla în […]2 şcoală la acea dată […]3 din diferite produse ale şcolei, s-au predat […]4 Administraţiei F[inanciare] G[orj].

Această sumă provine din încasări din comandă […]5, fond cantină, fond diverse precum şi o parte din capitalul şcolei (1.200 lei) şi cum astăzi şcola este devastată şi nu am mai găsit aproape nimic precum Registre, unelte, vehicule, cal etc., subsemnatul am venit din Moldova cu cal şi căruţă putându-l pune la dispoziţia şcolei pentru transport […]6 necesar şcolei (şcoala a avut […]7 şi camion) după cum ne-am servit de el pentru ori şi ce pentru […]8 aranjării şcolei şi căutarea uneltelor. Pentru acestea arătate mai sus din suma de lei […]9 propunem următoarele:

1.200 lei va rămâne capitalul şcolei pentru procurarea de material; 500 lei prin fond pentru diverse cheltuieli ale şcolei;

577,23 lei prin fond al cantinei;

441,27 lei beneficiul personalului pe luna Aprilie 1919; 220 aproximativ, idem lunile Iulie-August 1919;

405 pentru întreţinerea calului meu de la […]10 şi până la 31 Martie 1919;

SJAN Gorj, fond Gimnaziul Industrial de Băieţi Vădeni, dos. 1/1918, f. 15 f.v., orig., rom.

Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, DOCUMENTE (1916–1919), Vol. I


Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook 

Author: magazincritic

Administrator

Lasă un răspuns