Flori de spirit

  • Aculin Levitzki- poet, eseist, epigramist, aforist, hermeneut .
  • A studiat Logistica la Școala Militară de Ofițeri activi Nicolae Bălcescu, Sibiu.
  • Din Rădăuți. Trăieşte în București.

Flori de spirit


*
Rafinamentul este arta de a prețui la alții transfigurarea propriei noastre sensibilități.
*
Nu poți să scoți omul din mizerie, până nu scoți mizeria din om!
*
Evoluția umanității (îndumnezeirea) nu înseamnă să te lupți cu alții pentru fericirea ta, ci să te lupți cu tine însuți pentru fericirea altora. Eroul este excepția care confirmă regula.
*
În maxima ”Compasiunea este forma cea mai înaltă a existenței umane”, Fiodor Dostoiewski sondează abisul îndumnezeirii. Compasiunea este opozabilă tuturor absurdităților, calamităților și viciilor care blochează calea spre bine și fericire a ființei. Compasiunea este cel mai complex, mai profund și mai nuanțat sentiment (suport afectiv) și se manifestă ca impuls care dă sens virtuții și nobleții umane. Compasiunea este manifestarea sinelui divin trezit în ființa umană.
*
Înțelepciunea este arta de a vindeca și menține sănătoasă natura umană, prin alinierea omului la vibrația armoniei divine.
*
Așa cum mijloacele artistice dau strălucire operei de talent la nivelul formei, tot astfel PIATRA FILISOFALĂ dă karatele estetice CAPODOPEREI la nivelul conținutului.
*
Privită prin prisma arhetipului, capodopera artistică a umanității este o expresie a sacrului, iradiază har divin și are menirea de a ilumina. Prin urmare, este o impietate ca o capodoperă să cadă pe mâna unui profan.
*
CHEIE HERMENEUTICĂ. Din titlul tabloului “Omul legendar și femeie șezând” constatăm că Pablo Picasso a descifrat dimensiunea sacră a parabolei biblice “Iosif și Potiphar”, reușind să-i reîncifreze mesajul de natură divină printr-o configurare stilistică genială. Cheia de boltă a pietrei filosofale încifrate in această capodoperă a umanității se întrezărește in titlu. Fiind înobilată stilistic cu 5 pietre filosofale, capodopera lui Pablo Picasso este indubitabil ( până la proba contrarie) cea mai complexă și mai spectaculoasă capodoperă pictată din toate timpurile și face parte din capodoperele artistice rarisime care, ca și capodopera de la Târgu Jiu a sculptorului român Constantin Brâncuși, are puterea să schimbe lumea.
*
Analizate arhetipal din perspectiva analogiei comparate în raport cu logismul sistemic, mijloacele de expresie au o dimensiune abisală. Prin urmare, ele sunt concentrări de informație afectivă, cognitivă și volitivă, care dau strălucirile diamantine și caratele estetice oricărei creații artistice, aspect remarcat încă din antichitate de marele retor al Romei, Fabius Quintilian.
*
Hermeneutica abisală (sau a esențelor) este un demers inițiatic gnostic, care reclamă o viziune interdisciplinară și mult bun simț. Ea își propune să decanteze și să integreze într-un sistem coerent de cercetare, interpretare și evaluare tot ce este mai valoros în filosofia hermetică, gândirea arhetipală, psihologia analitică, teoria simbolurilor, teoria fractalilor, logismul sistemic, teometrie, yoga, înțelepciune (oriunde s-ar manifesta, inclusiv în religii), filosofia bunului simț, taoism, ortodoxie, budism, brahmanism, mozaism, mahomedanism, transcendentalism, alchimie, teosofie, antroposofie, știința capodoperelor, pe știință și știința artei, în general, precum și pe cele mai exclusiviste rigori estetice privind performanța artistică.
*
Sănătatea și evoluția umanității sunt rodul cultivării înțelepciunii, spiritului și virtuții, pentru că omul poate crește exact atât cât îl pot înălța profunzimea, echilibrul și armonia gândurilor, sentimentelor și faptelor de care este capabil.
*
Prin reflecție revelatorie, sensibilizare, sublimare și responsabilizare, înțelepciunea trezește divinul din noi.

Aculin Levitzki

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii noastre de cititori de pe pagina de facebook

Author: Iva Lacrimioara

Poet și membru al Uniunii Scriitorilor

Lasă un răspuns