Meditînd la viața Sfîntului Apostol și Evanghelist Matei

doxologia.ro

Recitită cu smerenia cuvenită în Postul Nașterii Domnului Iisus Hristos, viața Sfîntului Apostol și Evanghelist Matei o socotesc demnă de a fi transpusă romanesc pentru lectura nu numai a credincioșilor și a celor începători într-ale creștinismului, ci mai cu seamă spre propovăduirea dreptei credințe tuturor locuitorilor pămîntului, indiferent de religie și de convingerile filosofice. În plus, o transpunere cinematografică bine înmiresmată duhovnicește a romanului ar aduce mult tineret în Biserici spre slava lui Dumnezeu.

Convertiri nenumărate a realizat Mîntuitorul, dar este extraordinar-pilduitoare cea a unui vameș (echivalentul profesional al bancherilor și al perceptorilor de taxe și impozite de astăzi) indiferent la mesajul creștin, preocupat doar de o existență gregară, la nivelul lui a avea și a cîștiga, cu nimic superioară aceleia a inșilor aflați la limita animalității, care trăiesc doar la nivel instinctual!

Pe deasupra scriitor prin lucrarea Sfîntului Duh la Cincizecime – a transpus în evreiește Evanghelia care-i poartă numele prin anul 41 d. Hr. –, Sfîntul Matei a ctitorit biserici, a propovăduit învățătura hristică, a făcut minuni, s-a încununat prin moarte martirică și a izbutit după trecerea sa la viața veșnică o convertire spectaculoasă cum rar a mai fost consemnată în istorie, anume pe a însuși nerecunoscătorului ighemon cu nume roman care-l prigonise acuzîndu-l de vrăjitorie și-l dăduse morții printr-o răstignire la orizontală și prin foc! (Amintesc rostul adjectivării mele referitoare la meteahna nerecunoștinței – foarte răspîndită de-a lungul și de-a latul pămîntului și atunci și-n ziele noastre, din păcate –: Sfîntul Matei îi vindecase stăpînitorului acelei cetăți numite Mirmenia soția și fiul demonizați). Apoteotic e botezul creștin al convertitului, printr-un glas de Sus auzit exact în momentul culminant al procesiunii: „Nu Flavian să-l numești, ci Matei“.

De piatră de-ai avea inima, și tot te-ai trezi cu o lacrimă ivită de sub pleoapă aflînd asemenea răsturnări de situații dominate de iubire hristică!  

Slavă, Ție, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului nostru, slavă Ție!

16 brumar 2021


Dacă apreciați munca noastră, vă invităm să dați un like și să distribuiți pagina de Facebook

Lasă un răspuns