Mînzul asinei

O istorioară cu tîlc inclusă în predica părintelui Ion Popescu de la Biserica Icoanei mi-a provocat meditația de astăzi, după Sfînta Liturghie din duminica Floriilor, care a încheiat Postul de patruzeci de zile al Păresimilor, la cele atent pregătite Domnului nostru Iisus Hristos și profețite în Vechiul Testament (Bucură-te foarte, fiica Sionului, propovăduieşte, fiica Ierusalimului: iată, împăratul tău vine la tine drept şi însuşi mîntuitor, blînd şi călare pe asin şi pe mînz tînăr – Zah. 9, 9).

Redau mai întîi stilizată istorioara:

După cele întîmplate în ziua Floriilor, mînzul asinei a mers bucuros la mama lui și i-a spus:

– Mamă, sînt mare! Am fost primit în Ierusalim cu ramuri înflorite, cu aclamații!… Am călcat peste hainele așternute în fața mea de nenumărați locuitori ai cetății!… A fost un entuziasm extraordinar!… Sînt mîndru de această primire!…

Mama mînzului de asin nu l-a contrazis; a grăit doar îngîndurată:

– Dacă e așa cum spui, mai mergi o dată mîine, să verifici.

Mînzul a mers din nou pe drumul pe care fusese purtînd în spate pe Iisus Hristos, Mîntuitorul nostru, Care-l înviase pe Lazăr și era așteptat ca împărat de evreii împilați de romani, dar Care avea altă menire: să le dăruiască nu doar evreilor, ci tuturor oamenilor salvarea, dar nu de sub vremelnice tiranii pămîntene, ci scoaterea de sub veșnica tiranie a păcatelor care este calea spre iad.

De astă dată, cînd a ajuns la poarta cetății Ierusalimului[1], mînzul asinei a fost alungat cu injurii, cu bîte și cu pietre!

Mirat și mîhnit, s-a întors la mama lui și i-a spus ce-a pățit.

Ea abia acum i-a zis:

– Ei, dragul mamei, cînd ai intrat ieri în Ierusalim Îl purtai în spate pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu și de aceea ai avut o primire glorioasă. Astăzi, nemaiavîndu-L pe Hristos cu tine, ai devenit un dobitoc oarecare…

Sfinții Evangheliști Luca și Ioan se referă la proorocitul mînz al asinei (Ioan 12, 15; Luca 19, 30), ceea ce-i provoacă Sfîntului Ignatie Briancianinov următoarea remarcă: Neîmblînzitul mînz s-a îmblînzit sub minunatul Călăreţ. Pe mînz, Apostolii şi-au pus hainele; mulţimea de popor care ieşise în întîmpinarea Domnului şi-L însoţea striga, săltînd de bucurie: Osana Fiului lui Dumnezeu, bine este cuvîntat cel ce vine întru numele Domnului! (Matei 21, 9; Luca 19, 3 8). După voia Domnului a fost vestit ca împărat în numele Domnului, nu la întîmplare, nu după ştiinţa şi voia omenească! Acelaşi popor, după patru zile, striga despre Cel pe Care astăzi L-a numit împărat: Răstigneşte-L, răstigneşte-L pe El; nu avem împărat, fără numai pe Cezarul (Luca 23, 21; In. 19, 15)[2].

Două dintre simbolurile evanghelice ar merita comentate: neîmblînzitul mînz și hainele dezbrăcate/așternute de participanți.

Potrivit Sfinților Părinți, după cum reinterpretează același Sfînt Ignatie Briancianinov,  intrarea în Ierusalim pe un mînz de asin neînvățat face trimitere la Moise, care proorocise despre păcatul pe care aveau să-l săvîrşească iudeii împotriva Dumnezeu-Omului […] Nu sînt ai Lui fiii cei cu prihană: neam îndărătnic şi răzvrătit, au acestea Domnului răsplătiţi? Neam ce şi-a pierdut sfatul este şi nu este întru dînşii ştiinţă, n-au gîndit să înţeleagă. Din via Sodomei este via lor, şi viţa lor din Gomora. Dimpotrivă: Veseliţi-vă, ceruri, împreună cu El – cu Fiul lui Dumnezeu – şi să se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu: veseliţi-vă, neamuri, cu poporul Lui şi să se întărească Lui toţi fiii lui Dumnezeu (Deut. 32, 5, 28, 32, 43). Prin urmare, nu evreii ci alte popoare vor beneficia, se vor bucura de venirea Domnului Iisus Hristos. Asinul neîmblînzit reprezintă mai întîi pe celelalte neamuri, care-L vor primi supuse pe Fiul Omului deopotrivă în cetățile lor și-n inimile lor. A doua semnificație e individuală: asinul neînvățat este fiecare dintre noi, mînați fiind de instincte care ne îngrădesc libertatea duhovnicească, ne livrează obişnuinţelor trupeşti fără preocupări spirituale. Or, Hristos prin învăţătura Lui desface asinul de iesle, adică de menirea sa animalică, instinctivă, făcîndu-l purtătorul Sfîntului Său trup spre a împlini voia Tatălui Ceresc. Sfîntul Atanasie cel Mare detalia simbolismul ieslei: unul este legat cu iubirea de arginți, altul cu preacurvia, altul cu beția, altul este stăpînit de slava deșartă, altul nedreptățește, altul răpește avutul aproapelui, altul ia dobîndă exagerată… Trebuie să-L rugam pe Hristos să-i trimită la noi pe ucenicii Lui să ne dezlege din iesle și să ne pună pe calea cea dreaptă.

Hainele apostolilor şi ale poporenilor aşternute pe asin și în calea lui înseamnă lepădarea veșmintelor oamenilor care au primit învățătura lui Iisus Hristos, care au renunțat la vechea îmbrăcăminte, la vechile năravuri, lăsîndu-le pradă trecutului cu gîndul la un viitor demn de slavă (este prefigurată aici necesitatea îmbrăcării hainelor de nuntă, la care se face referire clară în alte pasaje biblice: Matei 22:2-14; Isaia 61:10; Zaharia 3:1-5).

Revin la tîlcul istorioarei pe care am redat-o în introducerea acestor însemnări: ea acoperă de fapt istoria omenirii din cele două milenii scurse de la venirea Fiului lui Dumnezeu pe pămînt; dacă-L primim pe Hristos în Ierusalimul intim, care este inima noastră, și-I vom urma neabătut Calea întru Adevăr vom putea avea parte de o primire mîntuitoare în Cetatea Ierusalimului Ceresc – Viața veșnică; dacă nu-L primim pe Hristos, dacă nu mergem cu El, dacă nu ne lăsăm în voia Lui, dacă ne încredem cu naivitate doar în forțele proprii judecînd după aparențe, ne limităm existența la aceea a unui dobitoc oarecare.

Fie ca Domnul Iisus Hristos să ne lumineze grabnic pe fiecare dintre noi!   

București, Duminică 17 prier 2022


[1] Poarta Jaffa (în ebraică שער יפו, transliterat: Sha’ar Yafo; în arabă باب الخليل, „Poarta Hebronului“; de asemenea, în arabă Bab Mihrab Daud, „Poarta nișei de rugăciune a lui David“; de asemenea Poarta lui David) este un portal de piatră în zidurile istorice ale Orașului Vechi din Ierusalim (Israel). Este una dintre cele opt porți ale cetății Ierusalim.

[2] https://buna-vestire.net/2022/04/despre-intrarea-domnului-in-ierusalim.html


  • MAGAZIN CRITIC se confruntă cu cenzura pe rețelele de socializare și pe internet. Intrați zilnic direct pe site pentru a vă informa, abonați-vă și contactați-ne: aici.

Dacă apreciați munca noastră, vă invităm să dați un Like și să distribuiți pagina de Facebook.


MAGAZIN CRITIC – ziar de orientare conservatoareContează pe ȘTIRI ce contează

Lasă un răspuns