Foto: ziarullumina.ro

Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Care prin Sfînta Icoană Prodromița ne-ai arătat milă din marea-Ți milă pentru românime, lăcrimînd în timpul privegherii credincioșilor din noaptea de 12-13 cuptor 2022 la Biserica Blascovici din Timișoara, Te rog primește și rugăciunile mele de mulțumire și de slavă!

Neamul românesc persecutat, alungat din Grădina Ta spre risipire în cele patru zări ale lumii desacralizate din cauza nedreptăților orînduirii frizînd tirania și împilat ca niciodată în istoria sa așa ca-n epoca (post)modernă își strigă disperarea dinaintea Icoanei Tale! Fie ca Fiul Tău, Care Și-a vărsat Sîngele pe Cruce din voia Tatălui Ceresc spre iertarea păcatelor noastre să-mi audă slabul glas înlăcrimat:

Ascultă, Iisuse Hristoase, bătăile inimilor mamelor acestui pămînt sfînt, unde s-au făcut rugăciuni dintotdeauna către Pronie și salvează-le pruncii, bisericile și casele!

Alungă pe alogenii ce s-au înstăpînit astăzi pe avuțiile păstrate pentru noi și pentru urmașii noștri de strămoșii care nu și-au precupețit viața apărîndu-le!

Rătăciților români care au devenit cozi de topor pentru străini îndreaptă-le cugetele și întoarce-i în Biserica Ta!

Patrioților ce luptă pentru libertate, pentru exprimarea cu tărie a Adevărului și pentru unitatea credinței creștin-ortodoxe dă-le în continuare sănătate și curaj!

Fricoșilor care umblă încă îmbotnițați pe placul potrivnicului schimonositor de chipuri și de suflete luminează-le inimile și mințile!

Zădărnicește voința satanică a iubitorilor de „resetare“, de „implementare a legislației pro-avort“ și a apucăturilor argumentate și expuse nerușinat de filozofii vremurilor noastre!

Lacrimile Maicii Tale, Iisuse Hristoase, fă-le grabnic izvorîtoarele lacrimilor de pocăință ale celor ce mai păcătuim din neputință ori din neștiință!

Ajută-ne în continuare, Maică a Domnului nostru Cel Unul Născut din Iubirea eternă a Tatălui din Ceruri, să ne unim cugetele și simțirile spre a ne lăsa clipă de clipă și zi de zi insuflați de Duhul Sfînt pogorît la Cincizecime spre a ne călăuzi pe Calea Adevărului întru Viață!

Slavă Sfintei Treimi, de Viață făcătoare, și Fecioarei Maria, Care a binevoit a ne arăta mila Sa în aceste zile de încercări!

Amin!

București, 13 cuptor 2022

Foto: ziarullumina.ro


  • MAGAZIN CRITIC se confruntă cu cenzura pe rețelele de socializare și pe internet. Intrați zilnic direct pe site pentru a vă informa, abonați-vă și contactați-ne: aici.

Dacă apreciați munca noastră, vă invităm să dați un Like și să distribuiți pagina de Facebook.


MAGAZIN CRITIC – ziar de orientare conservatoareContează pe ȘTIRI ce contează

Lasă un răspuns