(R) Castrele romane de la Izvorul Frumos (j. Mehedinţi) și Jiblea (j. Vâlcea)

Muzeul de Istorie din Vâlcea / Castrul roman Arutela – Călimănești

    1. Izvorul Frumos (j. Mehedinţi), Lagărul roman a fost complet surpat de Dunăre. La 1890, când l-au văzut Tocilescu şi Polonic se păstra numai 0 bucată din zidul de apus, lungă de 20 m, făcută din cărămidă şi apărată de val cu şanţ. Aşezarea civilă se -recunoaşte prin monede, cărămizi şi ceramică romană (fig. 6/2). [1]

   2.  Jiblea (j. Vâlcea). La 150 m E faţă de podul de cale ferată de la S de gara Călimăneşti (fosta Jiblea) există un tăpşan numit la Găitini. Pe el se observă clar 0 formă dreptunghiulară (60 x  100 paşi) cu val şi şanţ, asaltată în unele locuri de aluviunile râului Coisca, un mic afluent al Oltului.  La 100 m E de această întăritură sunt urmele drumului roman pe Olt. De pe acest tăpşan s-au cules, în 1944, cioburi şi fragmente de cărămizi romane de către echipa istoricului D. Tudor. Avem toate indiciile despre existenţa în acest loc a unui castru roman, asupra naturii căruia ne vor putea lămuri în viitor câteva sondaje. El este ridicat tocmai la locul de bifurcare a drumului roman, spre castrele de la Bivolari şi Rădăcineşti.

    Ca și celălalte  castre datorită lipsei de fonduri alocate pentru cercetare în ultimii douăzeci de ani cercetările lipsesc întocmai ca și imaginile care să scoată în evidență urme ale conservării acestora, dacă acestea mai există evident.
 

Ionel Cioabă


[1]  M. Davidescu, Cetatea romanã de la Hinova , Buc., 1989, D. Benea, Dacia sud-vesticã…, 107-111 apud, arheolog Dorel Bindoc, Comori arheologice…, p. 173-176


  • Suntem cenzurați online/pe rețelele de socializare. Zilnic, puteți accesa site-ul pentru a vă informa/abonaContactați-ne oricând. Dacă apreciați munca noastră, vă invităm să dați un ,,Like” și să distribuiți pagina de Facebook (conținut exclusiv).
  • Pentru o presă independentă/integră, sprijiniți-ne cu o donație. Vă mulțumim!

MAGAZIN CRITIC – ziar online cultural, conservatorContează pe ȘTIRI ce contează!