(R) David Closson – ,,Principii biblice pentru un angajament pro-viață”

Pro viata - (R) David Closson

Cuvânt înainte la ediţia în limba română

Motto: ,,Că nu m-a ucis chiar din pântece, ca mama mea să-mi fi fost mormânt şi pântecele ei să fi rămas veşnic însărcinat.” (Ieremia 20, 17[1])

,,Înotăm în sânge până peste cap”, vorba Părintelui Nicolae Tănase de la Valea Plopului[2]:

,, (…) poporul român se face vinovat de un vot pentru un om, care împreună cu sistemul de atunci a dat Legea nr. 1 de după Revoluție. Vorbim de legea liberalizării avortului. Or când la baza societății nou ivite după Revoluție stă o lege pe sânge nu trebuie să avem prea mare mirare că lucrurile nu merg. Nu merg pentru că înotăm în sânge până peste cap!”

Nu pot uita nici cuvintele marelui poet creștin Ioan Alexandru[3], alt fondator al mișcării pentru viață (provita) românești:

,,Celebrul vers 17 din Ieremia 20 l-am citat şi l-am propus să fie motto-ul Congresului mondial: „Cel mai dezastruos lucru de pe pământ este ca pântecele maicii tale să-ţi devină mormânt.”

Un asemenea mormânt nu se poate dezlega niciodată. De ce? Pentru că măicuţa rămâne însărcinată cu un mort care nu poate ieşi din ea.

S-a pierdut, de asemenea, în Europa şi în lume, înţelesul lui Dumnezeu ca Persoană în sânul Sfintei Treimi. S-a pierdut Sfânta Treime care este simbolul cel mai teribil al sfintei familii pe pământ: tată, mamă, fiu. Am dat exemplu din tradiţia occidentală pe Millet, pictor francez cu celebrul său tablou: tata, mama şi pruncuțul care stă cu mâinile deschise ca şi Hristos răstignit. Îşi ţine mâinile pe pieptul tatălui şi al mamei. Dumnezeu nu-i singurătate, ci e comuniune.

În condiţiile în care aveam, din 1920 până în 2015, peste un miliard de avorturi la nivel global[4], iar în România, în perioada 1958-2008[5], a fost lepădată cel puțin o Românie, cu geniile, medicii, preoții, avocații, profesorii, inginerii, economiștii, agricultorii, etc., dar mai ales sfinții ei, oricâtă literatură pentru viață ar apărea în țara noastră, tot ar fi poate prea puțin pentru stoparea ,,celui mai mare genocid din istorie”[6].

În acest context, mă bucură traducerea în limba română (adresăm mulţumiri traducătorului, Simona Tripon) a broșurii scrise de David Closson ce scoate în evidență principii scripturistice pentru implicarea în apărarea vieții de la concepție până la moartea naturală, scop al întregii mișcării provita din țară și la nivel internațional. O lectură benefică atât pentru publicul creștin, de orice confesiune, din România, cât mai ales pentru cei ce spun, răstălmăcind Scripturile, că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, nu prezintă argumente contra avortului sau cuprinde o poziție vagă privind uciderea pruncilor în pântecele mamei lor.

Pe autor l-am cunoscut, pe calea lecturii, odată cu traducerea, mulțumită unor oameni mărinimoși din Alianța Familiilor din România, a altor două broșuri importante pentru creștinii români. A apărut mai întâi ,,Principii biblice pentru implicarea noastră politică: perspective, probleme și vot[7]”, în traducerea Alinei Bulugu. A urmat apoi ,,Principii biblice privind sexualitatea umană: Studiu asupra culturii, Scripturii și istoriei Bisericii”, beneficiind de o traducere de Eliza Voicu, ARN Spania.

Mă simt onorat să pot scrie acum câteva cuvinte despre cea de-a treia privind Biblia, viaţa din pântece şi avortul.

Faţă de mişcarea provita americană, având zeci de ani de experienţă în spate şi multe bătălii câştigate[8] şi altele de câştigat în viitor, în România, suflarea pentru viaţă (pro-life) e încă tânără, dar având premise de creştere ce îmi dau nădejde. Vorbesc în cunoştinţă de cauză, fiind eu însumi un truditor în această vie sau luând firav parte la acest seceriş mult, dar cu lucrători puţini. Să rugăm ,,deci, pe Domnul secerişului, ca să scoată lucrători la secerişul Său.” (Matei 9, 38)

Citind cartea pe care o aveţi înainte, am avut ocazia să (re)descopăr versete biblice ce dovedesc fără echivoc faptul că omul este fiinţă umană deplină, cu trup şi suflet, încă din momentul concepţiei sau fecundării ovulului de către spermatozoid.

După ce aflăm iniţial că încă există dispute privind poziţia Bibliei referitoare la avort, autorul ne defineşte termenul din urmă şi ne oferă câteva date semnificative privind acest fenomen. În disputa celor două tabere, cea pentru viaţă şi cea pro-avort (eufemistic intitulată pro-alegere[9]), un rol crucial îl joacă definirea conceptului de persoană referitor la pruncul din pântece. Din punct de vedere al vieţii biologice, cel mai mic embrion uman (ca vârstă gestaţională, nu ca mărime) îndeplineşte cele patru criterii necesare: metabolism, creştere/dezvoltare, reacție la stimuli și reproducere. Dacă însă plecăm urechea la argumentele celor pentru uciderea copilului, aceștia susțin că a fi om, biologic vorbind, este o noțiune distinctă de cea a persoanei, ceea ce duce implicit la nevoia de protecție din partea legii. Dacă ei, cât și cei ce le urmează filosofia, resping biologia și genetica, atunci e aproape imposibil să existe un consens privind ce este și ce nu este om/persoană în uter, coborând pe o pantă alunecoasă fără sfârșit a culturii morții.

Lecturând Biblia, ce spune Cartea Vieții veșnice despre dreptul la viață al celor nenăscuți? Omul, coroană a creației divine, fiind făcut după chipul lui Dumnezeu și menit să ajungă la asemănarea cu Creatorul său, este persoană de la concepție, lucru fără tăgadă și recunoscut și de majoritatea biologilor (95% din 5.502 persoane intervievate), conform unui studiu din 2018, citat de autor.

David Closson ne oferă suficiente temeiuri scripturistice clare, precum:

  • Psalmul 139, 13-16 (Psalmul 138 în Biblia ortodoxă):

,,Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele.

Te voi lăuda, că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu le cunoaşte foarte.

Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut întru ascuns, nici fiinţa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului.

Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta toate se vor scrie; zi de zi se vor săvârşi şi nici una din ele nu va fi nescrisă.”

  • Psalmul 51, 5-6 (Psalmul 50, 6-7 în traducerea creștin-ortodoxă)

,,Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.

Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.”

  • sau din Noul Testament, Luca 1, 39-45, unde avem istorisit episodul vizitei Maicii Domnului la Elisabeta, mama Înaintemergătorului Ioan:

,,Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a seminţiei lui Iuda.

Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta.

Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt,

Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.

Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?

Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu.

Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul.”

Acestea sunt doar câteva din exemplele din carte, pentru ca ulterior să descoperim și cum Samson, David, Iacov, Iov și Pavel din Tars au fost aleși de Domnul pentru a-L sluji pe când încă se aflau în pântece.

Dacă Biblia tranșează disputa pro/anti-avort, cum s-a raportat oare la această problemă Biserica Primară? Sunt menționate surse ca ,,Didahiasau Învățătura celor 12 Apostoli”, Sfântul Clement din Alexandria, Atenagoras, Tertulian, Ioan Hrisostom (Sfântul Ioan Gură de Aur) sau Vasile de Cezareea (Sfântul Vasile cel Mare). Aflăm peste veacuri opinia lui Toma de Aquino, a lui Jean Calvin sau a Papei Sixt al V-lea (1558).

Ajungând în epoca modernă, putem citi despre cum se raportează la avort catolicii, Biserica Ortodoxă sau diverse comunități din mediul protestant. De asemenea, trecerea în tabăra de apărare a vieții a unor nume sonore din industria avortului ca dr. Kathi Aultman, dr. Bernard Nathanson[10] sau Abby Johnson ne dă nădejde că nu e târziu niciodată pentru o viaţă nouă în Hristos şi că Dumnezeu poate întoarce de la păcat spre pocăință și iertare oameni ce au curmat multe vieți nevinovate, jertfind astfel diavolului darurile lui Dumnezeu în viața părinților, copiii.

Concluzionând, învăţătura Bibliei despre viaţa intrauterină este clară, iar punctul ei de vedere privind condamnarea avortului se reflectă în majoritatea comunităţilor creştine: ortodoxe, catolice, protestante.

Însă există oare vindecare şi iertare de la Dumnezeu post-avort?

Vă pun înaintea inimii și minții, dragi cititori, următorul fragment din versetul de la 2 Petru 3, 9: Dumnezeu ,,îndelung rabdă pentru voi, nevrând să piară cineva, ci toţi să vină la pocăinţă.”

Radu-Bogdan Buţu, fondator al Marşului pentru Viaţă Tg-Jiu

PS: Cine dorește cartea în format tipărit, mă poate contacta pe e-mail la asociatiadart@gmail.com. Veți achita doar curier, dacă nu doriți expedierea prin poștă.


[1] bibliaortodoxa.ro

[2] https://anchetespeciale.ro/romanii-inoata-in-sange-pana-peste-cap/

[3] https://asociatiaprovita.ro/despre/istoricul-miscarii-provita-in-romania/

[4] https://www.culturavietii.ro/2015/01/08/este-oficial-peste-1-miliard-de-avorturi-lume-din-1920/

[5] https://www.culturavietii.ro/2011/01/27/statistica-avortului-in-romania-1958-2008-o-realitate-infricosatoare/

[6] Thomas Jacobson, link disponibil în nota de subsol nr. 4

[7] Disponibilă gratuit online pe site-ul ARN: https://aliantarenastereanationala.ro/resurse/principii-biblice-implicarea-politica/

[8] A se vedea, de ex., recenta lege anti-avort din Texas: https://r3media.ro/texas-interzice-avortul-dupa-6-saptamani-de-sarcina-organizatiile-pro-avort-dau-vina-pe-curtea-suprema-ca-nu-ar-fi-intervenit/

9 Ştim, prea bine, că ,,Manipularea prin limbaj precede manipularea socială” – https://www.culturavietii.ro/2011/04/29/bioetica-manipularea-prin-limbaj-precede-manipularea-sociala/

[10] Autorul filmului ,,Strigătul mut”, disponibil în română aici: https://www.youtube.com/watch?v=jjyZxRQTABU


  • MAGAZIN CRITIC se confruntă cu cenzura pe rețelele de socializare și pe internet. Intrați zilnic direct pe site pentru a vă informa, abonați-vă și contactați-ne: aici.

Dacă apreciați munca noastră, vă invităm să dați un Like și să distribuiți pagina de Facebook.


MAGAZIN CRITIC – ziar de orientare conservatoare. Contează pe ȘTIRI ce contează

Lasă un răspuns