Rugăciune la începutul Postului Sfintelor Paști

Doamne Iisuse Hristoase, Cel Care ai primit de bunăvoie pătimiri culminînd cu moartea pe cruce, Te rog dă-mi puterea de a mă ruga mai intens în acest Post al Sfintelor Paști pentru instaurarea păcii în țara ai cărei conducători au făcut românilor cît rău au putut de-a lungul istoriei, deoarece Tu îmi ești pildă îndemnîndu-mă, prin Sfîntul Evanghelist Matei: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, Ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi (5, 44-45).

Tot astfel, Mîntuitorule, Te rog să-mi ușurezi povara împietririi din minte și din inimă ca să mă rog stăruitor pentru sănătatea și luminarea cugetelor jefuitorilor care continuă să distrugă România, Grădina Maicii Domnului, prin intermediul iudelor instalate la puterea politică și economică.

Maică Sfîntă, Marie, Care ai născut, ai ferit de rele și ai educat exemplar pe Unicul Fiu al lui Dumnezeu, pe Cel Ce urma a fi batjocorit și răstignit, dar Care în final a zdrobit moartea prin Înviere, Te rog să mijlocești Sfintei Treimi primirea săracei mele rugăciuni pentru luminarea minții tuturor celor căzuți în erezia ecumenist-masonică după voia satanei.

Sfinte domnitor Ștefan cel Mare, a cărui sabie a apărat glorios Moldova, Sfinților Martiri Brâncoveni – domnitorule Constantine, împreună cu Sfinții Tăi fii Constantin, Ștefan, Radu și Matei decapitați de păgîni dimpreună cu Sfîntul Ianache, sfetnicul – , care ați adus pace și bunăstare Țării Românești, rugați-vă la picioarele Tronului Ceresc pentru înțelepțirea actualilor înalt responsabili în plan cultural, politic și economic din România!

Sfinților Doctori fără de arginți Pantelimon, Chir, Ioan, Cosma, Damian, Talaleu, Ermolai, Anichit, Fotie, Diomid, Luca, Trifon, Iulian, Mochie și Samson, vă rog să mijlociți prin bine-primitele voastre rugăciuni dinaintea Tatălui Ceresc să-i conștientizeze grabnic pe medicii, pe asistentele și pe infirmierele din țară și de peste hotare să lucreze numai întru adevărul științific și nu la comenzile politic-globalist-sataniste.

Facă-se voia Tatălui, Fiului și Sfîntului Duh, pe Care-I slăvesc și Cărora le mulțumesc pentru că am ajuns a formula această modestă rugăciune la începutul Marelui Post al Sfintelor Paști!

București, 27 făurar 2023


MAGAZIN CRITIC – ziar online cultural, conservator – Nihil Sine Deo – PRESĂ LIBERĂ

Lasă un răspuns