Pe 16 martie 1821 Tudor Vladimirescu a lansat „Proclamatia catre bucuresteni”, prin care îi chema pe acestia la lupta antiotomană

La 30 martie 1821 a avut loc intalnirea dintre Tudor Vladimirescu si Alexandru Ipsilanti

Pe 16 martie 1821 Tudor Vladimirescu a lansat „Proclamația către bucureșteni”, prin care îi chemă pe acestia la lupta antiotomană. S-a întâmplat îin 16 martie1821: Tudor Vladimirescu, ajuns la Bolintin, a lansat “Proclamatia catre bucureșteni”, prin care îi chema la lupta antiotomană; data (16.III.1821) este înscrisă și pe documentul programatic al Revoluției de la 1821, intitulat “Cererile norodului romanesc”, informează Glasul info.

La 21 martie va intra în București, pentru ca în urmatoarele zile să-și așeze tabara militară pe platoul de lângă Mănăstirea Cotroceni, lăsând garnizoane de panduri şi la mănăstirile Mihai Vodă, Antim şi la Mitropolie.

Pe 16 martie 1821  Tudor Vladimirescu a lansat „Proclamația către bucureșteni”, prin care îi chemă pe aceștia la lupta antiotomană:

„Către toţi locuitorii din oraşul Bucureştilor, parte bisericească şi mireneasca, boiereasca şi negustorească, şi către tot norodul.Pricinile care m-au silit a apuca armele, sunt: pierderea privilegiurilor noastre şi jafurile cele nesuferite care le pătimea fraţii noștri. Mai naintea intrării mele în Bucureşti, cu cale am socotit să vă vestesc mai întâi ca din partea norodului uitare de istov celor mai nainte lucrate; şi să vă chiem pe toţi ca să vă uniţi cu norodul şi să lucraţi cu toţii dinpreuna obşteasca fericire, făr’ de care norocire în parte nu poate fi.Fraţilor! Câţi n-aţi lăsat să se stingă în inimile dv. sfânta dragoste cea către patrie, aduceţi-vă aminte că sunteţi părţi ale unui neam; şi că, câte bunătăţi aveţi, sunt răsplătiri din partea neamului către strămoşii noştrii pentru slujbele ce au făcut. Ca să fim şi noi vrednici acestei cinstiri ale neamului, datorie netăgăduită avem să uităm patimele cele dobitoceşti şi vrăjbele care ne-au defăimat atât, încât să nu mai fim vrednici a ne numi neam. Să ne unim dar cu toţii, mici şi mari, şi ca nişte fraţi, fii ai unia maici, să lucrăm cu toţii împreună, fieştecare după destoinicia sa, câştigarea şi naşterea a doua a dreptăţilor noastre.Vericarele va îndrăzni a face cea mai mică împotrivire în lucrarea acestei naşteri de al doilea, unul ca acela, fraţilor, să se pedepsească cumplit ca să cunoască adevăraţii patrioţi şi osârdia celor ce voiesc a sluji patriei cu dreptate şi far’de vicleşug, cu cale am găsit a se întări legătura cea de obşte pentru binele norodului şi prin jurământ, care să şi trimite ca să-l iscăliţi, adeveratii fii ai patriei.”


MAGAZIN CRITIC – ziar online cultural, conservator – Nihil Sine Deo – PRESĂ LIBERĂ

Lasă un răspuns