Centenarul Constituției României Întregite

Revista de cultură și istorie „Restitutio”

În anul 2023, România celebrează 100 de ani de la adoptarea Constituţiunii promulgate de către Regele Ferdinand I al României, la 28 martie 1923, prin Decretul regal nr. 1360, ca aşezământ constituţional necesar „pentru consolidarea şi temeinica propăşire a scumpei Noastre Românii”.

Adoptată de Parlament și promulgată de regele Ferdinand I la data de 28 martie 1923, Constituția României Întregite a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 282 din 29 martie 1923, dată la care a intrat în vigoare.

📎 Un rol important în scrierea proiectului Constituției din anul 1923 l-a avut și omul politic gorjean Grigore Iunian, alături de nume precum: N. Iorga, I. Nistor, Romul Boilă, Virgil Madgearu, Mihail Manoilescu, Mircea Djuvara, Constantin Dissescu sau Vintilă Brătianu.

Potrivit Constituției din 1923, România era o monarhie constituțională, stat național, unitar, indivizibil, cu teritoriul inalienabil. Constituția unificării, cum mai e numită, consfințește realizarea României Mari și are la bază constituția din 1866, dovadă fiind faptul că din cele 138 de articole, 78 s-au păstrat din cea de la 1866.

Regele reprezenta elementul cheie al vieții politice. El exercita puterea executivă, numea și revoca miniștrii, sancționa și promulga legile, era șeful armatei, avea drept de veto, putea bate monedă, conferea decorații, avea drept de amnistie și grațiere, convoca și dizolva parlamentul, încheia tratate (acestea devenind valabile după ce erau aprobate de Parlament).

Parlamentul constituia puterea legislativă în cadrul regimului democratic. El era bicameral (Senatul și Adunarea deputaților) și avea rolul de a vota legile, de a le abroga și avea drept de control asupra activității guvernului.

Constituția României Întregite, adoptată acum 100 de ani, a determinat modernizarea politică, socială, economică și culturală a României, făcând parte din patrimoniul constituțional-democratic al statului român.

Revista de cultură și istorie „Restitutio”


MAGAZIN CRITIC – ziar online cultural, conservator – Nihil Sine Deo – PRESĂ LIBERĂ

Lasă un răspuns