DOCUMENT din PRIMUL RĂZBOI MONDIAL din SJAN Gorj, nr. 12 bis/14 Mai 1917

Mausoleul din Mărăsești / magazincritic.ro

  1917, Mai 14, Târgu Jiu:

Direcțiunea Școalei profesionale de fete din Târgu Jiu                                 No. 12 bis/14 Mai 1917

Domnule Ministru

  Domnul Prefect al Județului Gorjiu ne-a pus în vedere Ord. Ministerial 2020/917 relativ la deschiderea și funcționarea școalelor din acest județ.

Avem onoare a vă aduce la cunoștință următoarele. Cînd am sosit la Târgu Jiu ne-am prezentat la Komandatură spre a depune permisele de călătorie și am arătat că sunt directoara Școalei profesionale și că sunt în oraș împreună cu alte două profesoare: profesoara de limba franceză și maestra de gospodărie și ne-am arătat dorința de a deschide școala. Dl. Prefect al Komandaturei a și luat dispozițiuni ca Școala să fie curățită, cerând să-i raportăm dacă avem mobilier, material școlar, numărul elevilor și cu ce personal începem.

Prin buna voință a Dl. Primar al Orașului, Școala a fost toată spoită cu var, sălile spălate, dându-mi-se cu împrumut 25 bănci (pupitre), 2 table, 2 mese și 6 bănci lungi de la alte școale; iar subsemnata am pus de s-au făcut chei și broaște la unele uși în valoare de 70 lei.

Când totul a fost gata am arătat Komandaturei cele ce ne ceruse și prin ordinul No. 556 din 30 Aprilie ne-a autorizat să deschidem școala. Cum însă în acest oraș nu se găsește nimic în cea ce privește materialul pentru lucrul de mână, am obținut de la Komandatură permisiunea de a mă duce la Craiova de unde am cumpărat cele necesare. Cu această ocazie am adus și lada cu partea cea mai importantă a archivei […]1 pe care o depusesem la Palatul de Justiție din Craiova cu ocaziunea refugierei mele din Târgu Jiu.

[…]2.

După părerea mea situațiunea acestei școale față cu adresa ministerială No. 2020/917 este lămurită și mersul ei nu poate fi întrerupt pentru că școala a fost deschisă […]3 mai înainte de dispozițiunile luate prin sus citatul ordin ministerial.

Este adevărat că în adresa ministerială No. 2020/917 sub No. II stă scris că în general școalele profesionale vor remâne închise penă la noi dispozițiuni. Binențeles acele școale care încă nu fu- seseră deschise până la dispozițiile cuprinse în adresa No. 2020/917.

Această decizie ministerială cred că nu poate atinge școala profesională din T. Jiu deoarece școala a fost deschisă cu autorizațiunea autorităților militare locale.

Cazul acestei școale este prevăzut în adresa ministerială No. 2020/917, sub No. III unde din partea ministerului se cer domnilor Prefecți informațiuni privitoare la funcționarea acelor școale care au fost întâmplător deschise cu înștințarea autorităților militare locale fără să se facă vreo deosebire asupra felului școalei deja deschise fără să se interzică mai departe funcționarea unei școli profesionale deja deschise cu cuvenita autorizațiune, fără în fine să ordonați închiderea acestei școale.

Școala funcționează în următorul număr de eleve: cl. I-12, cl. II-8, cl. III-2, cl. IV-6, cl. V-5; cu personalul său propriu care se găsește în oraș și anume: D-na Sevastia Vasilescu, prof. de l. română și directoară; D-na Suzeta Hristescu, profesoară de l. franceză și D-ra Nat. Dobrovicescu, maestră de gospodărie și secretară. Materiile le-am împărțit între noi după cum se vede din orariul ce-l alăturăm acestui raport-cu clase contopite, făcând câte o jumătate de oră; iar lucrul și teoria le face D-ra Dobrovicescu care este și absolventă a Școalei profesionale. Pentru mai buna funcți- onare a Școalei, vă rugăm, Domnule Ministru, să binevoiți a dispune ca să fie încunoștințate să se prezinte la post și D-le Elena Demetrescu, maestră de desen, și D-na Elena Bârsescu, maestră de croitorie, ambele domiciliate în București prima în Șoseaua Ștefan cel Mare No. 70 și a doua în Calea Dorobanților No. 90.

Vă mai rugăm a dispune să ni se comunice în scris că acest an școlar va fi socotit ca bun făcut, deoarece sunt unii părinți care nu voesc să-și trimită fetele la școală, neavând această sigu- ranță; precum și durata cursurilor acestui an care a început la 1 Mai.

Directoară, Sevastia Vasilescu

Domniei Sale, Domnului Ministru al Instrucțiunii și al Cultelor

SJAN Gorj, fond Școala Tehnică Profesională de Fete Târgu Jiu, dos. 26/1916‑1917, f. 16‑17, orig., rom.

Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIALDOCUMENTE (1916–1919), Vol. I


1 Inițial scris „…ce am putut pune la adăpost, care se găsea depusă de Tribunalul Gorjiu căruia o în- credințasem“, apoi tăiat.

2 Idem: „În urma autorizației scrise dată de Komandatură, Școala a început să funcționeze regulat, dându-se mai întâi examenul de corigență așa că ne găsim în situația școalelor menționate la Cap. III al ord. Ministerial No. 2020/917, adică acele care s’au înscris mai înainte de acest ordin, prin autorizarea autorităților militare locale“, apoi tăiat.

3 Ad. interlinear: „regulat”.


Pentru o presă independentă, fără cenzură, sprijiniți-ne cu o donație. Vă mulțumim!

MAGAZIN CRITIC – ziar online cultural, conservator. Nihil Sine Deo

Lasă un răspuns